OBĚTI ČESKÉ JUSTICEPřistižení Andrese při lži o údajné schůzce s Maťem na Barrandově a podvodný průběh rekognicí

V této kauze je také důležité zjistit, jakým způsobem Andres Maťa při rekognicích poznal a zda ho vůbec někdy před tím viděl. A proto si musíme položit dvě otázky a zjistit na ně odpověď.

„Viděl vůbec Andres Maťa?“ a „Jakým způsobem probíhaly rekognice?

Začněme otázkou první:

Jak jsem uváděl ve své výpovědi, tak Andres Maťa nikdy v životě neviděl, protože tenkrát při schůzce v Brně s Jánem a Matěm zůstal na benzínce OMV. Jako důvod mi uvedl, že je to napomáhání uprchlíkovi, falšování dokladů atd. s tím, že u Jána je mu to jedno, že ten ho klidně vidět může, protože bude v Thajsku, ale u Maťa mu to jedno není, protože kdyby to prasklo, tak by tím ohrozil své lidi i sebe a proto Maťa nechtěl vidět. Tedy z obavy, aby ho nemohl Maťo případně ukázat policii, že on napomáhal uprchlíkovi Jánovi do Thajska a zařizoval mu tam falešnou identitu! Maťa jsem mu nikdy  nepředstavoval ani neukazoval na fotografiích. Nikdy nenastala situace k tomu, abych tak mohl učinit. Protože Andres nechodil na večírky, nepil alkohol zásadně, takže k tomu nebyla ani příležitost. Ale hlavně to byl on, kdo se s Maťem nechtěl vidět a tak jsem toto setkání ani logicky neinicioval. Ani Maťo se vůbec o to, kdo vše zařídil, nezajímal. Stačila mu jen ode mě informace, že Jáno je v Thajsku. S Maťem jsme výborní kamarádi a tak mi důvěřoval! Stejně jsem tehdy důvěřoval i já Andresovi, který v té době patřil také mezi mé nejlepší kamarády.

Začneme tedy výpovědí Andrese, kdy a při jakých příležitostech Maťa údajně viděl!

 • Andresova výpověď č. 1 o situacích, při kterých údajně viděl Maťa:

Str. 15, Úřední záznam, Andres, výpověď 8. 12. 2015 v 13:40 hod.:

„Vrátím se ještě k tomu člověku ze Slovenska, se kterým jsme se s Brůčkem setkali v Brně. Potkal jsem se s ním asi půl roku po vraždě a bylo to u Petra Brůčka doma. Tam jsem zjistil, že ten muž se jmenuje Maťo, takhle mu všichni říkali, a když se bavili o Slovácích, tak se jim říkalo Maťovci. Po té jsem ho ještě jednou viděl u pana Hubnera, v kanceláři Stránčice, za Prahou směr Brno, bylo to za benzínkou KM-PRONA, nad touto je plocha, kde parkují nákladní vozidla a je tam hala a stavební buňky. Pravděpodobně spolu měli nějaké obchody.“

Zde Andres uvádí, že viděl Maťa celkem 3x . A to 1x v Brně, kdy nás prý sledoval ze svého auta na parkovišti u Teska,(více v bodě 8. „Schůzka v Brně a předání peněz poškozeným Jánem“), pak údajně u mě doma na Barrandově, asi půl roku po vraždě, a pak prý ještě 1 x u pana Hubnera v jeho kanceláři. To je člověk, proti kterému teď Andres svědčí v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva, ve kterém je klíčovým svědkem a zároveň i obžalovaným. Klíčovým svědkem Miliardové kauzy se stal až po přiznání vraždy, když sám od sebe požádal o dodatečný výslech a v něm od základu změnil svoji výpověď tak, aby šel na ruku policii, jak už jsem uváděl v předchozích bodech. Také zde uvádí lež, kterou jsme už odhalili v bodě 15. „Co řekl Andres Jánovi za důvod jeho údajného zabití v den vraždy a Foubíkovi pochybnosti o tom, zda byla vražda skutečným zadáním anebo jen Andresovým výmyslemA to, že až teď se údajně měl dozvědět o jménu Maťa.

 

 

Na otázku policisty, zda by Maťa poznal, Andres odpověděl, že ano, cituji:

 • Andres říká, že by Maťa poznal:

Str. 15, Úřední záznam, Jakub Andres, dne 8. 12. 2015 v 13:40 hod:

„Otázka policisty: Poznal by jste osobu Maťo?

Odpověď Andres: myslím, že jo, neviděl jsem ho tolikrát, ale byl bych ho schopen poznat!“

 

 • Andresova výpověď č. 2 o situacích, při kterých  údajně viděl Maťa:

Str. 12 - 13, Andres výpověď u soudu – nahrávka přepis:

„Já jsem se potom s tím Matěm potkal asi pár měsíců po spáchání tohoto skutku u pana Brůčka doma, kdy oni, já jsem za ním jel, nevím, kvůli čemu a oni se připravovali na nějakou party. Já nevím, jestli to byl Sensation White v Letňanech nebo něco takového. A Petr mi říkal, že tam bude ten člověk, co si to objednával, ten Maťo, ale ať mu neříkám, že jsem to byl já, protože on neví, že já jsem byl ten vykonavatel. Takže já jsem věděl v tu chvíli, že kdo to je, díky tomu jsem ho potom mohl i pouká(zat), ukázat v tom albu i při té rekognici, protože jsem se s ním setkal tváří v tvář, jsme mluvili, prohodili jsme spolu pár slov. Taková ta nezávazná konverzace. Proto jsem věděl, kdo to je.

Zde u soudu, ale už najednou mluví jen o tom, že Maťa údajně viděl jen 2 x a ne 3 x jak uváděl v předchozí výpovědi. 1 x v Brně a 1 x údajně u mě doma na Barrandově. O schůzce u pana Hubnera  ve Stránčicích už nemluví. My jsme na tuto skutečnost samozřejmě upozornili, protože i tato  údajná schůzka ve Stránčicích u pana Hubnera byla lež, kterou asi na radu policie už  Andres neuváděl účelově v dalších výpovědích procesně použitelných u soudu jako důkaz! Pan Hubner by byl také ochoten jít svědčit k soudu a tak by Andresovu lež vyvrátil.

Tento Andresův rozpor na naše upozornění odvolací soud vyřešil takto:

 

 • Rozsudek odvolacího soudu o počtu setkání:

Str. 18, Rozsudek 7 To 119/2016:

„.. přičemž jinak, co se týče počtu setkání obžalovaného Jakuba Andrese s obžalovaným Matějem Buchelem, v procesně použitelných výpovědích popisuje prvně jmenovaný jen setkání v Brně a v bytě u obžalovaného Petra Brůčka (obsah úředního záznamu v případě, že je dotčená osoba vyslechnuta po zahájení trestního stíhání, nelze použít jako důkaz).“

To je zákon, který hraje policii a soudu do karet, pokud chtějí někoho účelově odsoudit. Policie potom, co si poslechne „Úřední záznam“,  si do další výpovědi může začít dělat úpravy za pomoci svědka či spolupracujícího obviněného a ví, že „Úřední záznam“ nebude v případě rozporů u soudu použit jako důkaz!

Andres druhou údajnou schůzku, kde viděl Maťa, spojuje s party Sensation White v Letňanech, jak je výše v jeho výpovědi číslo 2 uvedeno.

A tak se ho na tuto druhou údajnou schůzku zeptal advokát Maťa, aby mu jí detailně popsal:

 • Otázky advokáta Maťa na údajnou schůzku na Barrandově a odpovědi Andrese:

Str. 30 - 34, Andresova výpověď u soudu – přepis z nahrávky:

„02:11:38 – advokát Buchela: Já bych se zeptal pouze na některé věci, které, abych uvedl tu, ten časový úsek. Vy jste mluvil o tom, že, že jste měl vidět pana Buchela 2x.

Obž. Andres: Ano, to je pravda.

(pozn. zde Andres potvrzuje změnu, že údajně Maťa viděl 2 x a ne 3 x, jak tvrdil před tím)

advokát Buchela: Já bych na to chtěl navázat. Podruhé to mělo být v bytě.

Obž. Andres: Ano.

advokát Buchela: Co bylo důvodem Vaší návštěvy?

Obž. Andres: V té době jsem se u Petra stavoval třeba 3x-4x týdně. Bylo to hodně často. Bylo to někdy jenom na pokec. Někdy to bylo, jsme vymýšleli, co se bude provádět dál. Co bylo konkrétně tento důvod, nevím.

advokát Buchela :Takže pravidelné návštěvy.

Obž. Andres: Ano.

advokát Buchela: Volal jste mu dopředu, jako kvůli návštěvě?

Obž. Andres: Stoprocentně jsem mu volal, protože vždycky, když jsem k němu šel, tak mi házel klíče z okna. Takže jsem mu asi volal, že jsem tam, ale jestli dopředu úplně, že přijedu, to bych lhal. To nevím.

(pozn. Uvádí, že vždy, když ke mně šel tak jsem mu házel klíče z okna. To si pamatujte, protože později ve svých odpovědích udělá změnu, řekne něco jiného a začne se ve svých lžích motat).

02:12:34 - advokát Buchela: Víte, kolik bylo zhruba hodin?

Obž. Andres: To byl večer už. 5-6, něco takového.

advokát Buchela: V tom bytě byl kdo?

Obž. Andres: Já, Petr, pan Buchel, partnerka jeho nějaká, kamarádka pana Buchela. A jestli tam byl i Hubner, což byl spolubydlící pana Brůčka, to už si nejsem úplně jistý?

advokát Buchela: A na to jste přišel jak, že to byla pana Buchela partnerka?

Obž. Andres: To mi bylo řečeno.

advokát Buchela: Kým?

Obž. Andres: Panem Brůčkem.

advokát Buchela: A to, co Vy jste tedy říkal, že Vám pan Brůček něco říkal ...

Obž. Andres. Ano.

advokát Buchela: Na adresu pana Buchela.

Obž. Andres: Tak. Říkal mi, že to je ten člověk, co si to objednával ...
 

advokát Buchela : Ano, to já vím, abychom nemuseli opakovat, jak říkal pan předseda. Ale kde ...

Obž. Andres: Abych já mu neřekl ...

advokát Buchela: Abyste mu neřekl, to už jsme slyšeli. Ale kde Vám to říkal? Hodil Vám klíče.

Obž. Andres: To je to, co jsem říkal. Že většinou, když jsem k němu jezdil, tak mi házel klíče. Jestli mi je hodil ten den nebo jestli pro mě šel dolů, aby mi to řekl, nevím. Ale řekl mi to ještě předtím, než jsem vešel do bytu, takže předpokládám, že třeba mi šel naproti.

(pozn. Zde už přichází změna, že prý většinou jsem mu házel klíče. Zde to už není vždy. Jak říká jistě výše. Uvědomil si totiž, že logicky jsem mu to musel říct, ještě než vešel do bytu, ale konkrétně, kde jsem mu to řekl, už neuvádí, jen předpokládá, že jsem mu šel „třeba“ naproti! Situaci, kde k předání této informace mělo dojít, si dopředu nepřipravil a tak tuhle otázku nečekal a začal se ve svých lžích motat).

advokát Buchela: Kam Vám chodil naproti? Ve kterém to bylo patře?

Obž. Andres: Třetí nebo čtvrté.

advokát Buchela: Chodil někdy naproti Vám po schodech dolů?

Obž. Andres: Úplně dolů ne, třeba k výtahu jo. Protože vlastně ten byt byl, jak máte v paneláku, když vystoupíte z výtahu, tak přes jedny dveře se dostanete do takové předsíně a tam pak máte vstupy třeba do čtyř bytů. Takhle přesně to tam vypadalo.

advokát Buchela: Takže teď abych se k tomu nemusel vracet. To, co bylo, co Vám řekl pan Brůček ...

Obž. Andres: Ještě předtím, než jsem vešel dovnitř do bytu.

advokát Buchela: Dobře. Když jste vešli do bytu, tak se odehrálo co?

Obž. Andres: Pan Brůček mě představil.

advokát Buchela: Jak Vás představil?

Obž. Andres: To je Kuba, to je Maťo. My jsme si podali ruce, a to bylo asi všechno. Pak tam proběhla jenom taková konverzace ...

advokát Buchela: Tak to je Kuba, to je Maťo a říkal jste, že tam ještě byla přítelkyně.

Obž. Andres: Tak. A to už si nepamatuji.

advokát Buchela: Jak se jmenovala?

Obž. Andres: Ta pro mě byla nedůležitá.

advokát Buchela: Nevíte. A jak to tam vypadalo v tom bytě?

Obž. Andres: Vejdete dovnitř ...

02:14:33 - advokát Buchela: Ne, já myslím ty osoby, které tam byly.

Obž. Andres: Připravovaly se, že půjdou někam ven.

advokát Buchela: Co to znamená, že se připravovaly?

Obž. Andres: Tak, nevím. Někdo jde do sprchy, někdo se převléká. Asi takhle. Já nevím ...

advokát Buchela: Když jste tam přišel, tak se někdo sprchoval?

Obž. Andres: To nevím.

advokát Buchela: Vždyť jste to teď řekl.

Obž. Andres: Říkám, že když se někdo připravuje na nějakou akci, tak se třeba sprchuje, převléká ...

(pozn. To už se do svých lží motá).

advokát Buchela: To jo, ale Vy jste na tom místě byl, tak já se ptám, jak to na tom místě vypadalo?

Obž. Andres: O tom, že by se někdo sprchoval ...

advokát Buchela: Jak tam kde kdo byl? Jmenoval jste osoby.

Obž. Andres: Ta partnerka s Matěm byli v obýváku, sem tam přeběhli do kuchyně. Já jsem s Petrem byl u něj v pokoji, chvíli jsem byl v kuchyni a pak jsem odešel pryč.
 

advokát Buchela: Vy jste byl s Petrem?

Obž. Andres: U něj v pokoji.

advokát Buchela: U něj v pokoji.

Obž. Andres: U něj v pokoji, protože tam byly dva pokoje. Jeden ten pokoj měl jeho tehdejší spolubydlící, jako svůj a Petr měl svůj.

advokát Buchela: Vy jste nebyli společně?

Obž. Andres: Prosím?

advokát Buchela: Vy jste nebyli společně?

Obž. Andres: Jak společně?

02:15:38 - advokát Buchela: Tak říkáte, že dva byli v obýváku a Vy jste byl v pokoji.

Obž. Andres: S Petrem. No. U Petra v pokoji.

advokát Buchela: Tak jste byli zvlášť.

Obž. Andres: No tak ano. Tam ti dva byli v obýváku nebo v kuchyni, já jsem byl chvíli s Petrem v pokoji. Tak, jak jsem řekl.

advokát Buchela: A v tom pokoji, proč to bylo tak zvlášť?

Obž. Andres: Já nerozumím té otázce.

advokát Andrese: Pane předsedo, mohl bych, já jenom, mně připadá, že to je takové jako zavádějící všechno. Nebo jak se má vyjádřit lépe k tomuto, nebo kam tím pan kolega směřuje? Já si myslím, že to dost vysvětlil můj klient.

(pozn. Raději už do toho vstupuje advokát Andrese)

Předseda senátu: Pan obhájce se dotazuje na okolnosti toho jednoho ze dvou setkání, které mělo proběhnout s jeho klientem. V tomto ohledu ty dotazy jsou z mého pohledu korektně kladeny a souvisí s meritem věci. Na druhou stranu, pokud pan obžalovaný si něco nepamatuje, má možnost říct: Nepamatuji si to. Takže v tom ohledu, prosím, pokračujte.

(pozn. Předseda senátu na to ani nic jiného říci nemohl a hlavně tato situace nastala po tom, co mému advokátovi zakazoval klást některé otázky a lidé v sále na to už reagovali. Více v bodě 19. Soud zakazoval mému advokátovi klást některé otázky svědkům i obžalovaným.)

Obž. Andres: Já vysvětluji, pardon, já jenom vysvětluji jakoby ten pohyb těch lidí v tom bytě. To nebylo tak, že bych tam přišel a všichni čtyři bychom seděli v obýváku na jedné, na jednom gauči.

advokát Buchela: No, ale když tam přijdete, mohlo to taky tak být. Tak proto se na to ptám.

02:16:45 - Předseda senátu: Dobře. Pane doktore, já Vás požádám, tedy klaďte konkrétní dotazy, pan obžalovaný, bude-li schopen a samozřejmě ochoten, ze své pozice obžalovaného, tak na ně bude odpovídat.

advokát Buchela: Vy jste zde uvedl v té dřívější části své výpovědi učiněné před soudem dnes, že, že se ty osoby chystaly na nějakou party.

Obž. Andres: Ano.

Předseda senátu: Pardon, bylo řečeno, že se chystaly ven.

(pozn. Předseda senátu do toho raději už vstupuje, protože už neví co má od Andrese čekat, i přes to, že Andres skutečně ve své výpovědi u soudu, kterou uvádím výše jako Andresovu výpověď č. 2 uvedl, že jsme se údajně chystali na party, konkrétně na Sensation White nebo něco takového.)

Obž. Andres: Ale já jsem ...

advokát Buchela: On to říkal. Party. Říkal jste party?

Obž. Andres: Ano. To jsem říkal.

advokát Buchela: To byla jaká party?

Obž. Andres: Myslím si, že to byl Sensation White v Letňanech.

advokát Buchela: A říkaly, že tam jedou nebo?

Obž. Andres: No. Zaprvé mi to říkal Petr a zadruhé měly na sobě bílé oblečení, takže jsem předpokládal, že to tak asi bude.

advokát Buchela: Brůček?
 

(pozn. To je moc důležitá informace, takže tuto informaci, že jdeme konkrétně na tuto party, obdržel údajně ode mě a byli jsme oblečeni v bílém. To jsou konkrétní informace, které jasně ukazují, že Andres tuto schůzku spojuje s party Sensation White. Tedy, že tato údajná schůzka na Barrandově v mém bytě měla proběhnout v ten samý den konání této party Sensation White )

Obž. Andres: Ano.

advokát Buchela: Oblečeni byli jak tedy?

Obž. Andres: V bílém.

advokát Buchela: V bílém.

Obž. Andres: Jak Petr, tak i pan Buchel.

(pozn. Andres jasně znovu potvrzuje, že jsme byli oblečeni v bílém, konkrétně já a Maťo, což je hlavní znak party pořádané pod názvem Sensatoin White, to všichni mladí ví).

advokát Buchela: Vy jste potom z toho bytu odcházel kdy?

Obž. Andres: Jako první.

advokát Buchela: Vy jste šel jako první.

Obž. Andres: No. Já jsem tam byl 10-15 minut.

02:17:43 - advokát Buchela: 10-15 minut. A když Vám řekl pan Brůček, jak jste popsal, že se jedná o tu osobu, která, tak a Vy jste přišel dovnitř, podle čeho jste poznal, že to je ta osoba, kterou jste popisoval mimo jiné dnes i soudu, tak, jak jste ji popisoval, že to je ta osoba, kterou jste viděl v Brně?

Obž. Andres: Tak jelikož to bylo asi tři měsíce potom, co jsem ho viděl, když mi Petr řekl: To je ten, který byl i tam a tam jsem viděl nějakou osobu, tak ta vypadala úplně stejně, jako ta osoba, kterou jsem viděl potom v tom bytě.

(pozn. Zde je další změna údajného setkání, před tím říkal, že tato schůzka na Barrandově byla půl roku po vraždě a teď už jsou to jen 3 měsíce).

advokát Buchela: No, tak to je už otázka posouzení, já mám ...

Obž. Andres: No ne, já říkám svůj ...“

Myslím si, že každý si udělá svůj vlastní obrázek o věrohodnosti tohoto údajného setkání v bytě na Barrandově už jen z jeho výpovědi, ale co je zásadní věc je, že já jsem v době konání party Sensation White v roce 2013 už na Barrandově vůbec nebydlel. V době konání této party jsem bydlel už v Nuslích ve svém novém bytě na Praze 4!

 • Party se konala – 25. 05. 2013
 • Já jsem se stěhoval do nového bytu z Barrandova do Nuslí v březnu 2013.

K tomuto stěhování do Nuslí jsme soudu s advokátem předložili dva  důkazy a navrhli třetí GPS logy stěhovacího vozu( ale ty si soud vůbec nevyžádal):

 • Přepis energií v novém bytě v Nuslích – smlouva s PRE o dodávkách elektrické energie odběrné místo Mečislavova 221/6, Nusle, datum 22. 3. 2013.
 • Nájemní smlouva, ve které si já jako spolumajitel domu s ostatními spolumajiteli pronajímám konkrétně tento byt dne: 15.3. 2013
 • GPS logy stěhovacího vozu, který mě dne 6.3. 2013 stěhoval z Barrandova do Nuslí

Tedy z celého vyplývá, že k údajné schůzce na Barrandově nemohlo logicky dojít, protože jsem v bytě na Barrandově nebydlel již 2 měsíce! A ještě ke všemu jsme v životě na party Sensation White nebyl!

 

Maťo na této party Sensation White sice byl, ale ten den jsme se vůbec nepotkali. Celou dobu s ním byli jeho dva kamarádi, které navrhnul jako svědky a k tomu ještě přiložil fotografie z party které si na party pořídili a měli na Facebooku. Ten den spali u jednoho z těch kamarádů v bytě, který s nimi na party byl. Tím vším jsme naprosto vyvrátili Andresovu lež o schůzce na Barrandově a nachytali ho na ní . Ale soudu se to nehodilo v našem účelovém odsouzení a tak udělal následující kroky, aby Andresovu zjevnou lež zamaskoval.

Jako první krok upravil v protokolu otázky Maťova advokáta a odpovědi Andrese ohledně údajné schůzky na Barrandově a party Sensation White, které uvádím výše.

 

 • Upravený protokol Andresovi výpovědi od soudu o údajné schůzce na Barrandově a párty Sensation White:

„Pokud jsem uváděl, že osoby se chystaly na nějakou party, myslím, že to byla Sensation White v Letňanech, jednak mi to říkal obž. Brůček, a jednak na sobě měly bílé oblečení – tedy jak obž. Brůček, tak i obž. Buchel. Z bytu jsem odcházel jako první, byl jsem tam 10 -15 minut.“
 

To je vše co bylo v protokolu soudem zapsáno o údajné schůzce na Barrandově  v části Andresových  odpovědí na otázky advokáta Maťa. Tím skryli podstatnou část Andresových lží do kterých se sám zamotal, jak je uvádím výše v přepisu nahrávky od soudu! No a pak se o tuto upravenou protokolaci opřel soud I. stupně ve svém rozsudku:

 • Rozsudek soudu I. stupně o údajné schůzce na Barrandově:

str. 40, Rozsudek 2T44 / 2016:

„Pokud bylo obhajobou vehementně namítáno, že obž. Andres se nemohl po provedení vraždy setkat v bydlišti Brůčka s Buchelem při přípravě na akci „White sensation party“, potom soud uvádí, že toto případné setkání jednak není pro celou důkazní situaci nikterak zásadní, kromě toho však obž. Andres ve své výpovědi nehovořil zcela kategoricky o tom, že se v případě tohoto setkání jednalo o připravovaný odchod osob na právě tuto kulturní akci. Obžalovaný Andres k této věci vypověděl, že se zřejmě jednalo o odchod na tuto party. Nelze vyloučit, že se např. mýlil. Znovu je potřeba však zopakovat, že tato událost důkazní situaci ve světle ostatních provedených důkazů nikterak zásadně neovlivňuje.“

Prý, že to není pro celou věc tak zásadní a že Andres zcela kategoricky neprohlásil, že z bytu jsme odcházeli právě na tuto kulturní akci Sensation White, že se mohl mýlit. Právě naopak, to je velice zásadní věc, a to proto, že Maťa nikdy neviděl a tak ho logicky nemohl poznat při rekognicích. Dokazuje to, že Andres záměrně lže a že Maťa mu  musel předem někdo ukázat - zřejmě policie! Soud vidí jen to, co chce vidět a v případě, že je to až moc do očí bijící, upraví protokol od soudů.

 

No a pak to celé završil ještě odvolací soud:

 

 

 • Rozsudek odvolacího soudu o údajné schůzce na Barrandově:

 str. 16, Rozsudek 7 To 119/2016:

„Hodnocení výpovědi obžalovaného Jakuba Andrese stran setkání s obžalovaným Matějem Buchelem v bytě obžalovaného Petra Brůčka se věnoval podrobněji již nalézací soud. Směřuje-li toto setkání obžalovaný Jakub Andres cca půl roku po spáchání trestného činu vraždy, není to v rozporu ani s výpovědí obžalovaného Petra Brůčka, že na Barrandově bydlel do března 2013. Nutno také připomenout, že, jak již správně zdůraznil soud prvního stupně, obžalovaný Jakub Andres nikdy kategoricky neprohlásil, že k tomuto setkání došlo při příležitosti Sensation White.“

Přijde mi to jako boj s větrnými mlýny!

Oni si vždy něco najdou. Jak se říká, „kdo hledá, ten najde“. Ale my jsme dostali odpověď na naši otázku „Viděl vůbec Andres Maťa?“, že neviděl, že si to vymyslel!

Způsob, jakým proběhli rekognice, ve které Andres poznával Maťa, se nedá nazvat jinak než fraškou v režii policie!

Teď přejděme k otázce druhé „Jakým způsobem probíhaly rekognice?“

 • První rekognice proběhla s fotografií, což není vůbec žádný problém, aby některý  z policistů sdělil Andresovi číslo fotografie, pod kterou byl Maťo zařazen a nebo mu ukázat samotnou fotku Maťa! Andres po tom, co se díval do alba, poznal Maťa za 10 vteřin. K popisu Maťa před rekognicí z fotek uvedl, cituji: výška asi kolem 185, byl asi o něco vyšší jak já a bylo mu 30 – 35 let.“ Maťo měří 176 a v roce 2012 mu bylo 26 let a lidé ho tipují na mladšího, protože má takový kukuč mladého kluka. Takže mu lidé tipují stále i teď okolo 22 let. Už z toho je naprosto jasné, že ho nikdy neviděl, protože Andres měří 182 cm a pokud by stál u něho v bytě na Barrandově, tak by jasně viděl, že je Maťo o 6 cm menší než on a pokud by nás, mě a Maťa jak uvádí, viděl v Brně stát vedle sebe, tak by viděl, že jsem oproti Maťovi vyšší, protože měřím 183 cm. Tak rozdíl mezi našimi výškami je 7 cm, což je znatelný rozdíl!

Jediné, co uvedl dobře bylo, že Maťo byl oplácaný, ale to se dá odvodit z fotografie! Nebo mu to také řekla policie, protože v mém mobilu mám spoustu fotek s Maťem.

 

 • Odvolací soud se k Andresovu nesprávnému popisu Maťa vyjádřil takto:

Str. 17, Rozsudek odvolacího soudu o popisu Maťa 7 TO 119/2016:

„Pokud jde o popis obžalovaného Matěje Buchela ve výpovědích obžalovaného Jakuba Andrese, odvolací soud neshledává v postupně uváděných líčeních jeho vizáže nějaké diametrální odlišnosti, vyjma snad posouzení hmotnosti.“

 

Prý neshledává diametrální odlišnosti. To je neskutečný, jak soudy dokážou vidět, jen to co chtějí.

 

 • Druhá rekognice in natura proběhla způsobem, že mého advokáta a advokáta Maťa policie zamotala takovým způsobem, že jim došlo vše až zpětně, když společně vyšli až před budovu. Je vidět, že policie v těchto praktikách má už zkušenosti!

Zde je průběh rekognice, kterou vložil můj advokát do spisu:

 • Můj advokát popisuje průběh rekognice:

Přepis z nahrávky z hlavního líčení ze dne 7. 9. 2016:

„Mgr.: Keprle: Já bych pouze k tomu uvedl, že v době, kdy já jsem vstupoval do místnosti, už obžalovaný v místnosti stál a už ukazoval na pana Buchela. Čili, v podstatě jsem ani neviděl jeho příchod a později jsem se dozvěděl, že jeden z policistů odešel pro obžalovaného pana Andrese a přivedl jej tam poté, co už byly ty čísla rozdány. To je, to je vše co k tomu mohu uvést.

 

Předseda senátu: Pane doktore, z jakého důvodu jste tedy, pokud jste měl za to, že ten úkon nebyl proveden řádně, z jakého důvodu jste to nenamítal do protokolu?

 

Mgr.: Keprle:  Právě ten důvod byl ten, že jsem skutečně… jednak se to netýkalo mého klienta, a v době, kdy jsem vstoupil, tak již ukazoval…. Takže já jsem ten průběh předtím, ani to, že jeden z policistů opustil tu místnost, jsem v tu dobu nevěděl, dověděl jsem se to až od pana kolegy později, neboť pan kolega zase byl celou dobu přítomen. Nicméně on si opět myslel, že v tu dobu obžalovaný je s ostatními obhájci v jedné místnosti. To byla ta podstata věci.“

 

Z rekognice in Natura neexistuje videozáznam, jen fotografie a z těch není nic poznat. Nezávislou svědkyni, která měla dohlížet na regulérnost rekognice in natura soud účelově odmítl vyslechnout, přesto, že byla navržena obhajobou, aby dosvědčila průběh rekognice, který můj advokát konstatoval do protokolu a uvádím výše.

Všechny osoby měly při rekognici na hlavě kšiltovku a tak logicky poznávání člověka bude trvat o něco déle. Ale Andres sotva co vešel do místnosti ještě ze dveří hned, ani ne za 2 vteřiny ukázal na číslo, pod kterým byl Maťo zařazen a při tom se mu ani nepodíval do obličeje! Maťo u soudu říkal, že Andres ukázal ihned na číslo, aniž by se mu podíval do obličeje. Takže na fotkách to trvá Andresovi 10 vteřin a osoby si prohlíží a při rekognici in natura v kšiltovce Maťa pozná sotva, co vstoupí do místnosti, ještě ze dveří ani ne za 2 vteřiny aniž by se mu podíval do obličeje a aniž by si prohlédl všechny přítomné? Tak to je obdivuhodné!

Nejvtipnější bylo, když průběh rekognice začal u soudu popisovat můj advokát a do toho se zapojil i Maťo, tak Předseda senátu dělal velice chápavého a dával najevo, že informace o průběhu bere na vědomí, protože lidé v sále se začali popisováním rekognice ozývat. A pak do svého rozsudku s klidnou hlavou uvedl:

 • Rozsudek I. stupně k námitkám o regulérnosti při rekognicích:

str. 37 - 38, Rozsudek 2 T 44/2016:

„Tohoto obžalovaného ostatně také obž. Andres dvakrát a zcela jednoznačně poznal při rekognici v přípravném řízení, přičemž výhrady obhajoby, dle které snad měla být porušena procesní pravidla v rámci těchto rekognic (že mělo dojít k ukázání poznávaného obžalovaného či snad jinému jehonavedení“ k poznání obžalovaného Buchela), jsou čímkoliv konkrétním zcela nepodložené. Ostatně obou úkonů se účastnili obhájci obžalovaných, v případě prvé rekognice i soudce a žádné výhrady vůči průběhu úkonu nebyly v jeho průběhu či bezprostředně po něm nikým vzneseny.“

To, že nebyly výhrady vzneseny namístě, už můj advokát zdůvodnil, svým vysvětlením u soudu, policie chytře využila rozdělení jednotlivých obhájců a jejich oddělení od Andrese, takže žádný advokát nevěděl, co se děje, ale tohle soud zase samozřejmě neřeší! Ostatně pro podložení neregulérnosti průběhu rekognice in Natura jsme chtěli vyslechnout námi navrženou nezávislou svědkyni, která by obvinění o neregulérnosti rekognice in Natura mohla potvrdit. Soud ji proto účelově nevyslechl! K čemu tam pak ta nezávislá svědkyně byla?!

Rozsudek I. Stupně dál pokračuje takto:

 • Rozsudek I. stupně k námitkám o  regulérnosti při rekognicích:

str. 38, Rozsudek 2T44/2016:

„Nelze pominout ani skutečnost, že správnost výsledků rekognice (tedy obžalovaný Andres skutečně obž. Buchela v souvislosti s objednáním vraždy v Brně viděl) fakticky posléze vyplynula i z doznání obžalovaných Buchela a Brůčka v závěru hlavního líčení, že ono setkání v Brně skutečně proběhlo (přestože i zde oba jmenovaní účelově a nepravdivě tvrdili, že měl Andres čekat u benzínové pumpy, aby se s Buchelem neviděl).“

Takže jinými slovy ho prostě skutečně viděl, když jsme já i Maťo potvrdili, že schůzka v Brně proběhla a proto ho poznal při rekognici! A moji výpověď, že Andres čekal na benzínce OMV, která je 300 m od parkoviště, kde jsem se potkal s Matěm a Jánem považuje za nepravdivou! To je až neuvěřitelné, jak si soud vezme z celého jen to, co potřebuje. Více o schůzce  v Brně v bodě 8. „ Schůzka v Brně a předání peněz poškozeným Jánem.“

 

No a odvolací soud tomu dal tečku:

 

 • Rozsudek odvolacího soudu k námitkám o  regulérnosti při rekognicích:

Str. 10 pokračování 11, Rozsudek 7 To 119/2016:

„S protestem proti regulérnosti ve věcech provedených rekognic nelze souhlasit. První rekognice podle fotografií proběhla samozřejmě bez přítomnosti obhájce obžalovaného Matěje Buchela, neboť v té době proti jeho osobě nebylo ještě zahájeno trestní stíhání. Ve vztahu k tomuto obžalovanému se nicméně jednalo o neodkladný úkon, neboť touto rekognici mělo teprve dojít k ustanovení osoby dalšího pachatele. Garantem zákonnosti tohoto úkonu trestního řízení pak byla přítomna soudkyně Mgr. D.D. Námitky proti regulérnosti této rekognice nebyly v jejím průběhu ani po jejím skončení vzneseny ani ze strany přítomných obhájců všech ostatních spoluobžalovaných.

Druhá rekognice in natura proběhla za přítomnosti obhájců všech zúčastněných vyjma obhájce obžalovaného Michala Foubíka . Protokol o jejím průběhu byl po skončení tohoto úkonu předložen k přečtení s poučením o možnosti provedení jeho oprav nebo doplnění. Po přečtení všichni přítomní prohlásili, že protokol odpovídá stavu a v něm uvedeným zjištěním, a proto nežádají změn, oprav ani doplnění. Odvolací námitky obžalovaného Petra Brůčka, že se přípravy tohoto úkonu zúčastnil jen obhájce obžalovaného Matěje Buchela, ostatní obhájci byli ve výslechové místnosti s obžalovaným Jakubem Andresem, obžalovaný Jakub Andres byl následně z výslechové místnosti odveden a po ukončení přípravy rekognice pro něj odešel jeden z policistů, který mu mohl sdělit číslo, pod kterým je obžalovaný Matěj Buchel zařazen, uplatněné teprve v této fázi trestního řízení proto nemohou obstát. Hypotéza o údajném policejním podvodu nemá žádný hmatatelný podklad navíc z hlediska nelze přehlédnout, že obžalovaný Jakub Andres bezpečně poznal obžalovaného Matěje Buchela již v předchozí rekognici in natura. V této souvislosti je bezpředmětné provádět i výslech nezúčastněné osoby při této rekognici, navrhované svědkyně L. Š.“

Zde jsme chtěli hlavně upozornit na manipulaci policie v případu, ale soudy to vůbec nezajímá a policejní možnou manipulaci v rekognicích nepokrytě přehlížejí! Takhle funguje náš systém. Svědka, který by neregulérnost mohl dosvědčit, raději nevyslechnou! Už jen toto je porušení našich lidských práv na spravedlivý proces!

Shrnutí: Na naše dvě otázky „Viděl vůbec Andres Maťa?“ a „Jakým způsobem probíhaly rekognice?“ Jsme dostali odpověď, že Maťa Andres nikdy neviděl a že si údajnou schůzku na Barrandově vymyslel!  Stejně jako údajnou schůzku ve Stránčicích u pana Hubnera. A že policie Andresovi v obou případech rekognice mohla sdělit číslo Maťa, pod kterým byl umístěn!

Stanovisko soudů: Soudy veškeré Andresovy rozpory a lži o setkání s Maťěm v bytě na Barrandově přehlížejí, dokonce upravují protokol Andresovy výpovědi tak, aby pasoval do rozsudku a skutečnost, že schůzka v bytě na Barrandově nemohla proběhnout, protože jsem tam už nebydlel, je nezajímá! Nepřipouštějí žádnou možnost manipulace policie při rekognicích a pro jistotu odmítají vyslechnout nezávislou osobu, která by tuto manipulaci policie mohla  případně dosvědčit!

<
>