Díl 1. – Politický proces Consus

Díl 2. – Politický proces Consus – Zfalšování protokolu

Díl 3. – Nalezení nejprve dokladů zfalšovaných předsedou fondu Consus a poté skutečných originálů

Díl 4. – Závěrečná řeč a poslední slovo

Díl 5. – Bez obhájce

Díl 6. – Přiznání svědka o rozkradení

Díl 7. – Nepředvolávat svědky

Díl 8. – Prohlašovat svědky za nevěrohodné