OBĚTI ČESKÉ JUSTICEOpomenutý důkaz Andresových finančních převodů na člověka žijísího v Thajsku pod falešnou identitou

V této celé kauze je také velice důležité zjistit, jaké informace Jáno obdržel o Thajsku a také, jak moc důležitý je opomenutý důkaz Andresových finančních převodů na člověka žijícího pod falešnou identitou v Thajsku v letech 2012 a 2013 ( vražda se stala v roce 2012). Proto je důležité najít odpověď na dvě důležité otázky:

“Je tento opomenutý důkaz Andresových finančních převodů podstatným důkazem?

Jaké Jáno obdržel informace o Thajsku?”

Začneme otázkou první.

Mému advokátovi se podařilo objevit důkaz, který plně prokazuje, že Andres v letech 2012 a 2013 (vražda se stala 2012) prováděl finanční převody v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva na osobu žijící pod falešnou identitou v Thajsku. Tento důkaz plně prokazuje, že Andres byl v kontaktu s lidmi, kteří umějí falešnou identitu zařídit. Tedy disponoval s informacemi, které řekl Jánovi začátkem roku 2012 v Praze při naší schůzce o falešných dokladech, které se dají zařídit konkrétně v Thajsku. O tomto důkazu jsme vůbec nevěděli v době Soudu I. stupně a dozvěděli jsme se o něm až těsně před odvolacím soudem a den před ním jsme ho vložili do spisu. Ale odvolací soud, stejně jako později dovolací soud tento důkaz zcela přešli a vůbec se k němu nevyjadřovali. Dělaly, jakoby vůbec neexistoval a jen do rozsudku uvedly, že naše odvolání a později dovolání jsou s navrženými důkazy neopodstatněná!

Tedy jinými slovy, i když se k tomuto důkazu vůbec nevyjadřují z jakého konkrétního důvodu, ho nepovažují za podstatný, rovnou ho označí za nepodstatný pro vrácení případu k novému projednání. A dál ho neřeší! Tohle je demokratický přístup? Tohle je právo spravedlivého procesu? Tohle je spravedlnost? Že nedostaneme ani zdůvodnění proč tak soudy učinily! Je to hanba a facka spravedlnosti naší zemi.

Toto je tedy jasný důkaz, že Andres byl v kontaktu s lidmi, kteří umějí falešnou identitu v Thajsku zařídit. Bohužel více zde uvést nemohu, protože více informací o těchto převodech zatím aktuálně nemáme k dispozici. Advokát žádá  o kooperaci.

Odvolací soud se ale ve svém rozsudku o tomto obrovském důkazu vůbec nezmiňuje, jako by neexistoval. A stejně tak se zachoval I soud dovolací. Ten ho sice uvádí ve svém rozsudku, jako námi navržený, ale dále se k němu už nevyjadřuje, proč a z jakého důvodu tento důkaz nepřijal!

 •  Rozsudek dovolacího soudu o finančních převodech mezi Andresem a člověkem s falešnou idenditou žijícím v Thajsku:

Str. 4, Rozsudek 7 Tdo 970/2017-161:

„Ohledně námitky tzv. opomenutých důkazů navržených podáním ze dne 27.2.2017 ( pozn. jeden den před veřejným zasedáním odvolacího Vrchního soudu v Praze, které se konalo dne 28. 2. 2017), pak obviněný P. Brůček uvedl, že na podporu své obhajoby navrhl odvolacímu soudu jako důkaz obžalobu a také připojení celého souvisejícího trestního spisu na obviněného J. Andrese projednávanou Městským soudem v Praze (VZV 9/20140- 2188), která se týká stíhání tohoto obviněného ve věci vytunelování Metropolitního spořitelního družstva v letech 2012 – 2013, tedy v úzké časové návaznosti na zločin vraždy v této věci. K tomu obviněný P. Brůček uvedl, že s touto věcí on nemá nic společného, ale obviněný J. Andres ano. V rámci této jiné trestní činnosti, že prováděl J. Andres fingované obchodní operace a převody na osobu s falešnou identitou skrývající se v Thajsku a nepochybně to podle obviněného P. Brůčka doplňuje věrohodnost jeho výpovědi, že obviněný J. Andres měl v dané době alespoň povědomí o možnosti skrývání pod falešnou identitou v Thajsku. On s ním také dohadoval takové ukrytí osoby, ale J. Andres dospěl k závěru, že pokud tuto osobu namísto převozu do ciziny usmrtí a ukryje, ušetří si řadu organizačních starostí a s tím spojených nákladů a jemu bude tvrdit, že takové ukrytí zařídil. Odvolací soud neprovedl tento navržený důkaz, prokazující logickou návaznost jeho výpovědi s další činností J. Andrese, nerozhodl o něm a nic k němu ani neuvedl, ač jej obviněný p. Brůček považuje za důležitý, když proti němu vypovídá pseudokorunní obviněný, kterému soud prvního stupně věřil.“

Co k tomu dodat. Soud tento důkaz sice vidí, ale ani se nenamáhá nám zdůvodnit, proč tento důležitý důkaz vnášející světlo do celého případu, nepovažuje za podstatný.

Zajímavé ale je, že i přes to, že o tomto existuje nesporný důkaz, tak Andres ve své závěrečné řečí uvedl toto:

 • Andresova závěrečná řeč o tom, že nikoho v Thajsku, kdo tam žije, případně umí falešné doklady obstarat, nezná:

Str 43, Protokol o hlavním líčení 19.září v 8.45 hod 2 T44 / 2016:

„Obžalovaný Brůček včera přišel s verzí o nelegálních dokladech a cestě do Thajska. V Thajsku jsem v životě nebyl, neznám nikoho, kdo by tam měl být, kdo by tam žil a kdo by se zaobíral falšováním dokladů. Předpokládám, že tohle všechno by šlo nějakým způsobem doložit i z vyšetřování jiných případů, ve kterých nějakým způsobem figuruji.“

Zde naprosto a zřetelně popírá, že by někoho takového mohl vůbec znát. Dokonce sám uvádí, že by to šlo dohledat případně z dalších případů, kde figuruje! Co tím sledoval? Proč tohle říkal? Vždyť mu muselo být přece jasné, že v případě dohledávání v jiných případech, kde figuruje, konkrétně v případě vytunelování Metropolitního spořitelního družstva, se tato informace dohledá!

A možná právě proto to řekl, aby tenhle důkaz zamaskoval. Moc dobře si uvědomoval, že tento důležitý důkaz existuje, že prokazuje, že byl v kontaktu s tímto člověkem, od kterého nejspíš získal potřebné informace o falešných dokladech v Thajsku. Někdo mu přece logicky musel říci informace, které mě řekl a i později Jánovi! A touto jeho lží v závěrečné řeči se snažil od této skutečnosti důkazu odvrátit pozornost. Jak se říká „ pod svícnem je největší tma“ a tak asi předpokládal, že když toto řekne, tak nikoho nenapadne do jiných případů, kde figuruje, nahlížet. Protože doufal, že si každý řekne, že je to zbytečné, když tohle říká. Protože už jen z logiky musel Jáno nějaké informace obdržet o tom, co se bude a jak dít. Jak a kde mu falešné doklady obstarají atd. Informace musely být konkrétní, nejenom okrajové.

A tím se dostáváme k otázce druhé: „Jaké Jáno obdržel informace o Thajsku?

Sám Andres ve svém vymyšleném filmu uvedl, že Jáno věřil, že brzo odletí do Thajska.

 • Andresova výpověď o informacích o Thajsku číslo 1:

Str. 9 Úřední záznam, Andres, výpověď dne 8.12. 2015 v 13.40 hod:

„V tu neděli jsem potom sám, co jsem vyložil Foubíka jel ještě za Petrem Brůčkem a tomu jsem řek, že je všechno připravený. Domluvili jsme se společně na tom, jak to se Slovákem následující den provedeme. Brůček mu měl oznámit, že ho ukryjeme někde na chatě, kde přečká dobu, než se pro něho zakoupí letenky, aby mohl odcestovat do zahraničí, mluvilo se o Thajsku. Brůčkovi nahrálo i to, že ten Slovák odešel z hotelu, řekl mu, že je to pro něho v Praze nebezpečný.

Andres si prostě vše dokonale připravil, z nás všech udělal hlupáky, podvedl nás a dál prezentuje svůj smyšlený film, který si původně připravil pro Foubíka. Ale i zde udělal zásadní chybu ve svých lžích. V této první výpovědi uvádí totiž, že Jáno měl ode mě obdržet informace o tom, že odjíždí na chatu, kde bude čekat, než se zakoupí letenky a bude moci odcestovat do Thajska. O dokladech, že by byly potřeba pro vycestování, vůbec nemluví. Jako důvod zmiňuje, že měl Jáno ode mě obdržet informace, že je to pro něho v Praze nebezpečné.

Tedy tato jeho první výpověď odpovídá průběhu té mé (pouze upravena do jeho filmu), že Jáno na chatu odjížděl s přesvědčením, že se jede schovat, aby v hotelu nebyl tolik na očích, kde počká do doby, než se cesta připraví a bude moci odletět do Thajska začít nový život pod falešnou identitou. Tedy v této fázi zakoupí pro něho letenku a v Thajsku si ho převezmou Andresovi lidi. O tom jsem byl přesvědčený i já. Žádné falešné doklady pro vycestování nepotřeboval, protože počítal s tím, že odletí na pas nějakého Andresova kamaráda, který je mu podobný. Andres si tuto situaci, které jsem věřil já i Jáno předělal do svého vymyšleného filmu.

 • Má výpověď o této situaci:

Str. 6, Petr Brůček výpověď, přepis nahrávky  z hlavního líčení 20. 9. 2016:

„Večer za mnou dorazil, říkal mi, že to bude trvat ještě deset dní nebo 14 dní. Já jsem říkal, že to je jako fakt, že ho takhle nechci nechat tak dlouho na hotelu, že je tam moc očí, a že jestli tam bude třeba v televizi, že ho někdo určitě udá prostě je to uprchlík. On říkal, že na to myslel, teď právě se dostáváme k tomu, mi řekl, že nějaký jeho kamarád má chatu v lese, a že to je takový jejich úkryt prostě, že to je, že tam toho Slováka vlastně může jako odvézt, a že tam do odletu bude schovaný, že nebude na očích, nebude, jako že ho nikdo neuvidí prostě. Jsem říkal, že je to i dobře, že je to vlastně i lepší, no. Takhle jsme se domluvili , jsem se ptal, za jak dlouho by se jakoby mohl ho odvézt na tu chatu převézt, on mi říká, že ještě tak dva, tři dny potřebuje. Že si potřebuje zajet pro klíče a zařídí prostě nějaké věci, domluví se s tím kamarádem a takhle. Já jsem říkal, že v pohodě, že tam 3 dny jako prostě bude, že to nevadí.

Předseda senátu: Říkal Vám, kde ta chata je?

 K dotazu předsedy senátu, zda mu Andres sdělil, kde ta chata je, obžalovaný uvádí: Ne, to neříkal, to mě ani nezajímalo. Řekl mi, že je to někde v lese. To je jediné, co mi řekl, že to je v lese. Teď když vím jakoby, co se stalo prostě, tak to je fakt mazec prostě.“

Tedy informace, které se dostaly k Jánovi, byly stejné. Andres samozřejmě věděl, že až já budu vypovídat, tak přesně toto řeknu a tak při druhé své výpovědi svou výpověď pozměnil, tak, aby mou pozdější výpověď znevěrohodnil!

 • Andresova výpověď o informacích o Thajsku číslo 2: ( první jeho výpověď byla 8. 12. 2015 a tato druhá výpověď je hned druhý den 9.12. 2015 v 8:55 hodin):

Str. 12, Protokol o výslechu obviněného Jakub Andres 9. 12. 2015 v 8:55 hod:

„Když jsem jel od Michala z Berouna tak jsem se zastavil ještě u Petra na Barrandově, abych mu řekl, že jsme úplně připravený a doladili by jsme poslední detaily. Ty detaily šlo o to, co budeme říkat tomu Slovákovi, tomu chlápkovi, kterého jsme měli zabít, proč ho někam vezu. Tak mi Petr říkal, že mu řekne, že ho převezu na nějakou chatu, kde počká, než se zařídí letenky, doklady, aby mohl odletět pryč. Mluvilo se něco o Thajsku, ale to spíš byla první destinace, která nás napadla. S tím, že se k tomu hodilo i to, jak se v pátek Slovák ztratil, takže mu mohl Petr říct, že se mohl stát průser, že ho musíme dostat z Prahy pryč.“

Takže v této druhé výpovědi přichází změna v tom, že jsme se údajně nedomlouvali, ale přímo jsem mu já sdělil, co řeknu Jánovi! Tedy, že to byl můj nápad. Ale podstatnější, co řekl, je to, že se mluvilo něco o Thajsku. Že Thajsko bylo to první, co nás údajně napadlo. Tedy jinými slovy říká, že Jánovi byla destinace, kam poletí, určena námi. Že my jsme mu řekli, že poletí do Thajska! Což je naprosto nesmyslné a nelogické. Že by Jáno chtěl začít žít nový život kdekoli mu řekneme? Takže podle jeho vymyšlené verze, kdyby nás napadla třeba JAR (Jihoafrická republika) tak by řekl „dobře“? Že by mu bylo jedno, kde začne nový život? Spokojil by se s tím, že mu dáme vědět, kam poletí? A sám žádné požadavky na destinaci neměl? To je úplná blbost! Že by řekl „ kde mi řeknete, tam budu žít?“ a konkrétní informace o zázemí, co tam bude dělat, kdo se

o něho postará atd., by ho nezajímaly. To naprosto postrádá logiku
. Také zde jako novinku uvádí, než se zařídí doklady“. Ale blíže, jaké konkrétní doklady, se už Andres nezmiňuje. Z toho není evidentní jestli myslí pas kamaráda anebo falešné doklady. Policie mu doplňující otázku nepoložila. Ale tím, že první výpověď nebyla u soudu přes návrh mého advokáta použita jako důkaz, a bez souhlasu Andrese by ani nemohla být, si zajistil tzv. zadní vrátka pro to, aby u soudu mohl už na konkrétnější dotaz odpovědět cokoli, aby vysvětlil, co myslel slovem „zařídí“.

 • Andresova výpověď o informacích o Thajsku číslo 3 – u soudu 1.9. 2016

Str. 34, výpověď Andres u soudu I. stupně – přepis nahrávky:

„Mgr. MUDr. Keprle: Jenom první v souvislosti s tou věcí vraždy, pokud ji tak můžu charakterizovat, padlo někdy „Thajsko“, ten pojem?

Obž. Andres: Ano, padlo. Mělo to být tak, že jak jsem říkal už ve výpovědi, když jsme vezli pana poškozeného na to místo, tak mu bylo, tak jsme mu měli říct, že ho vezeme na chatu k nějakému známému, která je tam v lesích. Na té chatě bude čekat, než se udělají doklady a potom odletí do Thajska.“

Zde už jasně a konkrétně uvádí „než se udělají doklady. Tedy tím uvádí, že k vycestování byla potřeba falešných dokladů, že toto je prý informace, kterou od nás obdržel Jáno. Stačilo prohodit slovo “zařídí” za slovo “udělají”. Takže na rozdíl od první výpovědi, kde o dokladech nemluvil ani slovo a byla potřeba jen letenka, zde už konkrétně uvádí nutnost falešných dokladů na vycestování! Tím vším se postupně snažil skrýt jakoukoli stopu k člověku, na kterého v kauze vytunelování Metropolitní spořitelního družstva, žijícího pod falešnou identitou v Thajsku převáděl peníze! Stopu na člověka, od kterého měl s největší pravděpodobností informace, které řekl mě a Jánovi.

 • Má vypověď o informacích o novém životě pro Jána, které jsem od Andrese obdržel před navýšením ceny:

Str. 1 - 2 Petr Brůček, výpověď u soudu 20. 9. 2016, přepis nahrávky:

„A říkal mi, že všechno zjistil, že to bude stát 250.000,- tisíc, že 50 tisíc vlastně jakoby budou stát doklady v Thajsku. My jsme se vlastně ještě bavili s Maťem, že by to mělo být do Thajska, jsme se vlastně bavili, že to je nějaká velká země, kde není moc draho a se tam jakoby ten člověk ztratí prostě a ..., že by to asi bylo jako nejlepší, že je to hezká země, že by se mu to líbilo, že se s tím jeho kamarádem o tom vlastně bavili. Takže vlastně takhle jsme vlastně směřovali tu cestu vlastně do toho Thajska. On mi říkal, že teda doklady falešný by zařídil vlastně v tom Thajsku, že prý tam se dělají jakoby normálně doklady z celého světa, prý - takhle mi to bylo řečeno, jo, že v České republice je to prý problém, to nevím, co je na tom pravdy, ale říkal mi, že prostě v tom Thajsku prostě to zařídí.., že doklady budou stát 50 tisíc, že letenka 50 tisíc bude stát a že on a jakoby jeho lidi, vlastně ti kamarádi, že budou vlastně jakoby chtít 150 tisíc.“

To jsou informace, které jsem obdržel od Andrese ještě před schůzkou s Jánem. Jel jsem je říct Maťovi do Brna a pak, asi za týden, možná 10 dní proběhla schůzka už s Jánem a Andresem v Praze. Kde Andres Jánovi vše zopakoval a zeptal se ho, jestli může odletět na svůj pas, jestli ho nehledá policie. On mu sdělil, že ne, že má problémy se „zlými lidmi“ a to je důvod, proč chce začít žít nový život v Thajsku. Mluvilo se i o práci a o  ubytování, tedy celkové o zázemí.

Toto jsou konkrétní informace, nejsou jenom okrajové. Tedy tyto konkrétní informace musel logicky Andres někde získat. Někdo mu je musel říci. Když je ještě při naší první schůzce, když jsem se ho ptal, jestli by to dokázal zařídit, nevěděl! Jak já bych k těmto informacím jinak přišel. Musel bych jedině znát člověka, který tohle ví, zná a umí zařídit. Zajímavé je, že po této schůzce s Jánem přišlo navýšení ceny!

 • Má výpověď o navýšení ceny:

Str. 3 Petr Brůček, výpověď u soudu 20. 9. 2016, přepis nahrávky:

„On mi říkal, že zjišťoval ještě situaci, že nakonec to bude stát 500 tisíc. Já jsem říkal: Jako proč? Vždyť to je 2x tolik než říkal předtím. Že říkal, že doklady budou stát 100 tisíc, že letenka 50 tisíc, nějaké náklady, náklady budou stát 200 tisíc a jenom práce bude stát 300 tisíc, jakoby s jeho lidmi.“

Podle mého názoru právě po schůzce s Jánem se Adresovi zrodil v hlavě jeho zrůdný plán! Viděl, že je Jáno v těžké situaci a že už se nejspíš nikdy na Slovensko nebude chtít nebo moci vrátit, právě kvůli „zlým lidem“. A tak na tom chtěl co nejvíc vydělat a proto cenu zdvojnásobil. Ale už v tuto chvíli žádnou cestu zařizovat nechtěl. Zajel za Foubíkem, začal ho přesvědčovat a předložil mu svůj vymyšlený film! Zatím bez bližších informací. Foubík se bránil a tak navštívil po čase Andres Zahradu, pro kterého si vymyslel film o bílém koni, na kterého jsou napsané firmy! Více v bodě 7. „Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvody jeho vraždy.  Zahrada ho odmítl a tak se Andres vrátil zase za Foubíkem. Někdy v září nebo v říjnu 2012 se dověděl ode mě, o problémech Jána s policií na Slovensku a ty doplnil do svého vymyšleného filmu pro Foubíka a přidal k tomu, že je to bezdomovec! Teď už bylo jasné, že Jáno má vážné problémy a bude chtít odletět co nejdřív a tak musel Foubíka přesvědčit za každou cenu! Přichází schůzka v Brně s Matěm a Jánem a nečekaný příjezd Jána do Prahy! On ale u sebe nemá pas, jak bylo domluveno, což je problém! Odjížděl narychlo. Andres už cítí peníze a tak mi namluví, že  odletí na pas jeho kamaráda, který je mu podobný. Jáno i já mu uvěříme, přichází odjezd na chatu pak Andresova pozdní návštěva u mě doma ten samý den a zhruba za 10 dní mi přijíždí říct, že Jáno už je v Thajsku, kde si ho převzali jeho lidé! Naplánoval si to dokonale!

 • Má výpověď o informaci převzetí Jána  v Thajsku Andresovými lidmi:

Str. 8, Petr Brůček, výpověď u soudu 20.9. 2016, přepis nahrávky:

„..za těch deset dní zhruba mi zavolal, že jede za mnou na Barrandov. Byl večer, říkal mi, že už Slovák je pryč, že už si ho převzali jeho lidé. A že mi to řekne osobně, že ať vyjdu ven s telefonem a vezmu s sebou i ten telefon, co mi dal, že si ho vezme, že je zničí. Já jsem vyšel ven, on mi vyprávěl, že už tam je, že už má tam práci, že si pro něho jeho lidé letěli z jižního Thajska mi ještě vyprávěl. Říkal mi lokalitu, já si nevzpomínám. Fakt si nevzpomínám. Říkal mi město. Myslím - vzpomínám si na město, ale nevím, bylo divné jméno, ale nevzpomenu si. Chtěl jsem si vzpomenout, ale nevím. Někde v jižním Thajsku, že prý z jižního Thajska pro něj letěli a pak zpátky do jižního Thajska. Že tam má práci zařízenou v nějaké v restauraci - nějaké roznášení drinků, zařízený byt a že bude někde ve vnitrozemí, než se udělají ty doklady, s tím, že se potom vybere nějaká lokalita u moře. Protože údajně on chtěl někam k moři, takže nejdříve se udělají vlastně doklady někde ve vnitrozemí a pak by letěl vlastně někam k moři, kde není moc Slováků, ještě říkal, že aby ho tam nepoznal někdo. No, já jsem mu dal ten telefon a on, on, on odjel, tím to vlastně skončilo. Já jsem žil v tom, že Slovák je vlastně v Thajsku.“

Toto jsou další konkrétní informace, které jsem od Andrese obdržel. Ale více méně v tu chvíli mi mohl říci cokoli. Sice to tu konkrétně neuvádím, ale touto výpovědí jsem chtěl říct, že Jáno odletěl sám do Thajska, kde si ho na mezinárodním letišti vyzvedli Andresovi lidé, kteří si pro něho přiletěli z jižního Thajska a pak se zase s ním do jižního Thajska vrátili. Takto přesně mi to Andres řekl.

I přesto, že tuto informaci jsem obdržel od Andrese, se  jí soud snažil znevěrohodnit.

 • Rozsudek soudu I. stupně o informaci, kterou jsem obdržel od Adrese o převzetí Jána jeho lidmi:

Str. 45, Rozsudek soudu I. stupně:

„Nevěrohodné je také tvrzení Brůčka, že si měl pro poškozeného někdo přilétnout z Thajska (čímž se pouze nesmyslně vzrůstaly náklady na jeho transport), zatímco v další části své výpovědi obž. Brůček hovořil o tom, že na poškozeného měl v Thajsku čekat člověk s cedulí s jeho jménem. Logiku také soud nenachází v tvrzení obžalovaného Brůčka, že po příletu měl být poškozený ukryt ve vnitrozemí „než se udělají doklady“, když přeci musel dotyčný na nějaké (jak Brůček uváděl již před tím) padělané doklady do země přiletět.“

Zde naprosto účelově soud překroutil fakta. Toto jsem nikdy netvrdil, že si pro Jána přiletěli z Thajska do Prahy. Což v přepisu nahrávky u soudu, kterou uvádím výše, jasně vidíte.

A už nikdy jsem netvrdil, že Jáno potřeboval falešné doklady k vycestování. Jak jsem již uvedl výše, on měl podle původní domluvy odletět na svůj pas a až v Thajsku mu měl být přes Andresovi lidi zařízen nový falešný pas. S novou identitou. To jsem jasně řekl a jasně vypověděl. Pak nastal nečekaný příjezd Jána do Prahy, o kterém jsem vypověděl následující.

 • Moje vysvětlení, že Jáno měl odletět do Thajska na svůj pas, ale do Prahy přijel bez pasu:

Str. 5 Petr Brůček, výpověď u soudu I. stupně – přepis nahrávky, 20.9. 2016:

„Teď nevím přesně kolik to bylo dní, tři, čtyři, pět, možná déle, mi zavolal Maťo, že ten jeho kamarád je v Praze, že odjížděl narychlo. Neříkal mi, co se stalo, prostě jako vůbec jsem nevěděl, jestli se můžeme potkat zase ještě ten den zase u toho kostela, že to, že to bylo prostě ve spěchu . Potkal jsem se s tím ... Můžu, jo?

Předseda senátu: Prosím.

Obž. Brůček: Potkal jsem se s tím Jánem u toho kostela a vlastně on mi řekl, že se bál už jít domů pro věci, že dostal informace, že ho hledá policie. Že s sebou, vlastně on přijel, úplně neměl vůbec nic na sobě. On měl, on měl džíny jenom, nějakou mikinu prostě, neměl s sebou vůbec žádnou tašku, vůbec žádné osobní věci. Říkal, že prostě utíkal, ne utíkal, jakoby ve spěchu prostě, že se bál domů pro věci a taky mi sdělil, že nemá pas, to bylo docela jako problém prostě. Říkám, že to je problém, že celou dobu počítáme s tím, že ten pas bude mít, že jako nevím, co to znamená, jako jak to mění situaci, jestli tedy bude vůbec moci odcestovat prostě no.“

Zde jasně vysvětluji, že bylo domluveno, že odletí na svůj pas a že nastal problém, protože přijel bez něho. A později ve výpovědi vysvětluji, jak se tato situace vyřešila.

 • Moje vysvětlení, že měl Jáno odletět na pas Andresova kamaráda:

 Str. 24 Petr Brůček, výpověď u soudu- přepis nahrávky, 20.9. 2016:

„Mgr. MUD Keprle: Můžete vysvětlit otázku - Vy jste uvedl, že vlastně oběť, dneska již no, přijel do Prahy bez pasu. Jakým způsobem …

Předseda senátu: Pardon, tady nebylo řečeno, že přijel bez pasu …

Mgr. MUDr. Keprle: Ne, že řekl, že nemá pas.

Obž. Brůček: Ano.

Mgr. MUDr. Keprle: Pardon, omlouvám se. Že řekl, že nemá pas. Jakým způsobem tedy měl odcestovat do toho Thajska?

Obž. Brůček: Jo, vidíte. On, vlastně já jsem to říkal panu Andresovi a on se na chvilku, on se na chvilku zamyslel a říká, že to je pitomec a pak říkal, že sežene pas nějakého kamaráda, který mu je podobný, že odcestuje vlastně na pas kamaráda. Jsem zapomněl jsem vlastně říct, no. To bylo vlastně ten večer, když jsem mu volal, že ten večer, když jsem mu volal, že vlastně poškozený je vlastně v Praze, tak tohle ho vlastně jakoby napadlo, že to vyřídí, že odcestuje na, jako chvilku se zamyslel a že odcestuje na pas kamaráda.“

I přesto, že se Předseda senátu do toho pletl “slovíčkařením“, že nebylo řečeno, „přijel bez pasu“, ale že „nemá pas“, což už z mé výpovědi jasně vyplývá, že pas si s sebou nepřivezl, toto mé vysvětlení zcela přešel, jako by vůbec nebylo řečeno a do svého rozsudku napsal, že jsem údajně tvrdil, že Jáno měl odletět na padělané doklady. Tento Rozsudek soudu I. stupně je naprosto překroucení toho, co jsem skutečně řekl!

Dále soud do svého rozsudku napsal:

 • Rozsudek soudu I. stupně o možnosti odcestování Jána do Thajska z Velké Británie:

Str. 44, Rozsudek soudu I. stupně  2 T44 / 2016 :

„Výpovědi obžalovaných Brůčka a Buchela soud jako pravdivé nepřijal i z níže uvedených důvodů. Předně soud považuje za nevěrohodné již samo tvrzení, že poškozený měl potřebovat počátkem roku 2012 vycestovat ze Slovenska (s čímž měl mít problém, a proto bylo hledáno v České republice zprostředkování), když dle např. palubního lístku, který byl u jeho těla nelezen, byl poškozený v březnu 2012 letecky ve Velké Británii. Pokud by skutečně v danou dobu potřeboval ze Slovenské republiky vycestovat, evidentně mu v tom nic nebránilo a už v žádném případě nepotřeboval k tomu nějakou falešnou identitu. Pokud by tedy chtěl poškozený v danou dobu odletět např. do Thajska, mohl tak jednoznačně učinit (např. rovnou z Velké Británie, kde evidentně byl).“

Tak toto, co napsal soud je naprosto nelogické a nesmyslné tvrzení. Nikdy jsme netvrdili, že měl mít Jáno problém s vycestováním ze Slovenska a proto se hledalo zprostředkování v ČR. Od samého začátku uvádíme, že Jáno potřeboval hlavně zázemí! Což je logické, že člověk nepoletí někam jen na blint hledat štěstí! To bylo nejdůležitější, zázemí (práce, ubytování) pod falešnou identitou, kterou také potřeboval zařídit. Z Velké Británie sice odletět mohl, ale co by tam bez všeho, co požadoval, dělal. V té době ještě nejspíš neměl peníze ani! Na palubním lístku  je uvedeno, že se 27. March (březen) 2012 vracel z Liverpoolu do Bratislavy, což znamená, že ve Velké Británii byl dva měsíce po naší schůzce s Andresem v Praze.  A hlavně ve Velké Británii mohl být na svůj občanský průkaz v rámci EU. Ale Thajsko není Evropská unie a na odlet tam by nutně pas potřeboval. Což je logické přece. Třeba pas ani neměl vůbec vystavený, což by dokazovalo, že byl ve Velké Británii na občanský průkaz. Takže tak nebo tak do Thajska odletět nemohl.

Ale I tady Soud I. stupně překroutil moji výpověď o PASU a do rozsudku v části, kde shrnuje mou výpověď, uvedl, že jsem údajně vypověděl, že mi Jano řekl, že pas si nechal doma!

Cituji upravený protokol: Když se s ním poškozený sešel, poškozený neměl žádné osobní věci a říkal, že nemá ani pas, protože se bál jít do bytu.“

Ale já vypověděl (odpověď na otázku státního zástupce), cituji:Když přijel, tak mi sdělil, že ho nemá, že se bojí jít do bytu. Možná ten pas měl tam. Já nevím, jestli ho měl vůbec vystavený. Já fakt nevím, řekl mi, že nemá.“

Tedy jasně uvádím, že ani nevím, jestli ho měl vůbec vystavený. Že mi řekl, že ho s sebou nemá, nic víc mi neřekl a já se víc neptal, předpokládal jsem, že ho asi nechal doma! Soud se evidentně snažil za každou cenu do Rozsudku uvést, že mi Jáno  přímo řekl, že pas nechal doma. Tak Bůh ví, jak to s tím pasem je, když soud se chová takhle.

My jsme samozřejmě na to upozornili odvolací soud a ten se k této situaci vyjádřil následovně:

 • Rozsudek odvolacího soudu 2 TO 119/2016 na naši námitku:

Str. 16 – 17 Rozsudek odvolacího soudu, cituji:

„Lze sice souhlasit s tím, že pokud jde o požadavek o údajné vycestování poškozeného do zahraničí, obžalovaný Petr Brůček, na rozdíl od závěrů soudu prvního stupně, jednoznačně netvrdil, že poškozený potřeboval falešnou identitu. Obstarání případného falešného pasu však tak jako tak bylo nezbytností, neboť poškozený neměl mít svůj cestovní pas.“

Takže i odvolací soud účelově mé vysvětlení, obsažené v mé výpovědi, že dle tvrzení Andrese měl  Jáno odletět na pas Andresova kamaráda, přehlíží. Přijde mi to jako bych něco říkal někomu, kdo si hraje na hluchého.

 • Rozsudek soudu I.stupně- závěr:

Str. 46 Rozsudek soudu 2T 44/2016:

„Výpověď obžalovaných Brůčka a Buchela a jejich obhajobu má soud s ostatními důkazy za bezpečně vyvrácenou.“

Toto mluví za vše a ani nepotřebuje žádný komentář! Každý z Vás si o tomto vyjádření v Rozsudku soudu v závěru udělá svůj obrázek, jak funguje naše „Česká justice“ ve 21.století!
 

Shrnutí: Takže na naše otázky „Je tento opomenutý důkaz Andresových finančních převodů podstatným důkazem?“ a „Jaké Jáno obdržel informace o Thajsku?“ jsme dostali odpověď, že rozhodně tento důkaz je velice důležitým důkazem, který vnáší světlo do celé kauzy a že Jáno měl konkrétní informace o Thajsku, kde chtěl začít žít nový život!

Stanovisko soudů: Soudy vše, co jsem uvedl, účelově přehlíží, překrucují  a dokonce ještě Andresovy lži kryjí úpravou v protokolu a nesmysly v rozsudku, kterými překrucují nebo zamlčují fakta, která byla řečena!

<
>