OBĚTI ČESKÉ JUSTICEZaplacené peníze

V této kauze je velice důležité zjistit, kdo, kdy, kolik a v jaké měně a na co zaplatil peníze. Tedy si musíme položit otázku: „Jak to bylo se zaplacenými penězi?“ a zjistit na ní odpověď. Tento bod je spojen s bodem 12.Vyzvednutí Jána Andresem a Foubíkem na hotelu Dům a Andresova pozdní návštěva u mě doma a bodem 13. Fotoaparát s fotografií zavražděného Jána a neprovedená domovní prohlídka u Andrese doma za účelem nalezení fotoaparátu. Tedy pro úplné pochopení je potřeba si přečíst všechny tyto tři body vzestupně podle pořadí čísel.

„Jak to bylo se zaplacenými penězi?“

 

 • Má výpověď o zaplacených penězích:

Str. 5 Výpověď u soudu Petr Brůček 20. 9. 2016 přepis nahrávky:

„On mi říkal, že už má ty peníze ten Jano, měl je v bílé obálce, podle jeho slov tam bylo 20 tisíc euro. Jo. Tenkrát byl kurz 25 Kč vlastně za euro, takže to jakoby vycházelo. Tam jsme probírali ještě detaily, on mi říkal, že ještě si potřebuje zařídit ještě nějaké věci. Abych zařídil vlastně jako tu cestu a že až všechno bude, že si zavoláme, že si prostě potřebuje ještě něco vyřídit prostě a že si dáme vědět, že já mu dám vědět, kdy bude ta cesta a on mi dá vědět třeba, kdy přijede do Prahy, že se prostě předtím potkáme. S tím jsme se vlastně rozloučili, s tím, že jsme s Matejem ještě venku kecali o životě, jako jak se má, já nevím, normálně jsme se bavili. A pak já jsem se vrátil vlastně s tou obálkou s těmi penězi zpátky k Andresovi do toho vozidla, jeli jsme černým Superbem. To byl vlastně on, jakoby to jeho auto. Já jsem si k němu sedl, předal jsem mu obálku, on si jí začal hned počítat, hned si jí prostě přejel, jako jestli to sedí, ty peníze. Pak byl spokojený vlastně, hodil si obálku do kastlíku a odvezl mě zpátky do Prahy.“

Já vypovídám, že peníze zaplatil Jáno na svůj nový život v Thajsku a že zaplatil 20 tisíc euro v Brně při naší schůzce, které mi předal v bílé obálce, které jsem následně odevzdal Andresovi, který na mě čekal na benzínce OMV. Takže peníze, které mi dal Jáno jsem předal Andresovi ten den ještě v Brně!

 

 • Maťova výpověď o zaplacených penězích:

Str. 5, Maťo  Buchel u soudu,  nahrávka přepis:

„Předseda senátu: Říkal Vám pan poškozený, kolik ho tedy nakonec to vycestování stálo?

Obž. Buchel: No, vzpomínal něco okolo 20 tisíc €. Já jsem se o to moc přesně nezajímal, ale byla tam ta výpověď toho mladšího bratra Jána, tedy z té Jelky z 2014, že sháněli 30 tisíc €, takže nevím, jestli už to byly úroky tam, anebo někdo prostě nějaká osoba, že měl půjčené od někoho takovou sumu, ale to přesně ...“

Maťo také potvrzuje, že za nový život v Thajsku zaplatil Jáno 20 tisíc euro při naší schůzce v Brně.

 

 • Andresova výpověď o zaplacených penězích:

str. 5 Úřední záznam Andres 8. 12. 2015 v 13:40 hod.:

„Slovák (myslí tím Maťa) sednul do toho vozidla Audi a odjel někam pryč. Petr si sednul ke mně do vozidla Superb a řekl mi, že můžeme jet. Jeli jsme zpět na Prahu po dálnici D 1 a on mi začal říkat, že je to všechno domluvený, že se to teda má provést a ukazoval mi peníze, které na to dostal. Už si nepamatuju, kolik to bylo, ukazoval mi svazek bankovek. Brůček mě, Zahradovi  a Niovi - Michalovi Foubíkovi- Nio je jeho přezdívka, nechtěl dát ty peníze dopředu, že nám dá na výdaje a zbytek zůstane u něj. On to odůvodnil tak, že kdyby nám dal ty peníze, a my to neudělali, on by musel peníze Slovákům vrátit ze svého. Když mi Petr v autě ukazoval ty peníze, jednalo se o EURO měnu a byly to bankovky v nominální hodnotě 500 EURO.“

Andres ve své vymyšlené výpovědi uvádí, že peníze údajně platil Maťo v Brně a o Jánovi se účelově vůbec nezmiňuje! Dále říká, že jsem mu údajně peníze nechtěl dát dopředu z důvodu, že kdyby to náhodou neudělali, že bych musel peníze vracet. Byly to prý bankovky v nominální hodnotě 500 euro. A údajně byly určeny na likvidaci Jána! Kolik to bylo peněz, už si prý nepamatuje. Tedy tím říká vlastně, že padla konkrétní částka, kterou už si nepamatuje. Ale v další výpovědi zase uvádí, že jsme peníze prý nepřepočítávali!

 

 • Andresova další výpověď o penězích:

Str. 6, Protokol o výslechu obviněného Andrese, výslech 9. 12. 2015 v 8:55 hod.:

„Nepřepočítávali jsme to, byl to svazek, takže bylo vidět, že se nejedná třeba o 3 tisíce EURO ale prostě větší svazek.“

Takže tentokrát jsme ani částku nevěděli. Takže si vlastně nemá co pamatovat. Jednou tak podruhé jinak. Už se ve svých lžích motá a neví, co říkal před tím.

 • Andresova výpověď o záloze a mém kamarádovi, který eura rozmění:

str. 5, Úřední záznam Andres 8. 12. 2015 v 13:40 hod:

Dal mi zálohu na výdaje, bylo to asi 40 tisíc korun. To mi dával ze svého, protože mi řekl, že ty Eura půjde potom rozměnit. Měl mít kamaráda, který má směnárnu a měl mít u něho lepší kurz, ten kamarád se jmenuje Albert. Pak jsem ho vysadil u něj doma a jel k sobě domů.“

Takže údajně jsem Andresovi po cestě z Brna do Prahy, před tím než mě vysadil doma, dal  40 tisíc v českých korunách, že to má na výdaje s tím, že všechny peníze prý půjdu rozměnit k mému kamarádovi Albertovi do směnárny kvůli lepšímu kurzu! A pak mě vysadil u mě doma! Svědka Alberta jsme navrhli policii na výslech, při kterém by vypověděl, že jsem si nikdy tak velikou částku u něho neměnil, že vždy jsem měnil jen z českých na eura, když jsem jel na dovolenou, to ale vždy byly částky ve výši okolo 50 tisíc korun. Ale policie tohoto svědka účelově nevyslechla! Soud také tohoto svědka odmítl vyslechnout a jako důvod uvedl, že Andres o svědkovi Albertovi  mluvil jen v úředním záznamu, který nemůže být použit jako důkaz u soudu. To je tedy zákon.

 

 • Rozsudek soudu o svědkovi Albertovi.:

Str. 36, Rozsudek soudu I. stupně 2 T 44/2016:

„Ani navržená výpověď směnárníka jménem Albert nikterak bezprostředně s předmětem řízení nesouvisela, o této osobě ostatně nikdo z obžalovaných před soudem ani ve své výpovědi v přípravném řízení nehovořil.“

Soud se tímto odvolává na to, že úřední záznam nemůže být u soudu použit jako důkaz! Ale Albert přeci být předvolán mohl.

 

 • Andresova výpověď o záloze u soudu 1.9. 2016:

str. 2, Andres u soudu hlavní líčení 1. 9. 2016, přepis nahrávky:

„Dojeli jsme do Prahy, já jsem vyhodil Petra u něj doma, což bylo v té době na Barrandově u obchodního domu Albert. Petr, nevím, jestli jsem s ním šel dovnitř, nebo jestli jenom vyšel ven, dal mi zálohu na to provedení. Já myslím, že to bylo 40 tisíc, ale to asi nehraje tak úplnou roli v tom. Dal mi na to zálohu, řekl, ať to začneme připravovat. Že toho člověka má schovaného v hotelu DUM někde na Kamýku.“

Tady ale Andres v jeho další výpovědi pro změnu uvádí, že zálohu údajně obdržel až po tom, co mě vyhodil před barákem. Že neví, jestli šel se mnou a nebo jsem šel sám, ale pro zálohu jsem šel údajně do svého bytu a pak až jsem mu ji přinesl. Tedy, že zálohu neobdržel už cestou z Brna do Prahy před tím, než mne vysadil doma, jak vypověděl před tím výše, ale až v Praze, co jsem mu ji přinesl ze svého bytu na Barrandově. Což je veliký rozpor v jeho výpovědích!

Maťo reagoval na Andresovi lži, že údajně peníze v Eurech v nominální hodnotě 500 Euro byly placeny Maťem na Andresem vymyšlený film o nájemné vraždě!

 

 • Maťovo vyjádření se k výpovědi o bankovkách 500 Euro u soudu – reakce na Andresovu výpověď:

Str. 34, Maťovo vyjádření se k výpovědi Andrese – přepis nahrávky:

„Další věc, co jsem chtěl dodat, je to, že pan obžalovaný též říká, že to byly pětiseteurovky. Nevím, jako na Slovensku prostě pětiseteurovku nikde jinde než v bance nedostanete. Prostě na ulici a nebo i v Čechách určitě jezdíte na dovolené a pětiseteurovku si nikdy nenecháváte vyplatit, protože prostě nikde ten peníz nevezmou, takže to je peníz, který prostě je pro normálního člověka pomalu nedosažitelný, mimo to, že ho získá z banky. Já jsem také, mám tu i výpisy ze svých účtů, nikdy v životě jsem takovou sumu neměl na účtu.“

Maťo tím vysvětlil, že tvrzení Andrese je lež, že Maťo za prvé nikdy takhle velké peníze na účtu ani neměl a že 500 eurová bankovka je bankovka pomalu nedosažitelná na ulici a dá se sehnat jedině v bance. Tím pádem by musel být na jeho účtu o tom záznam, což je logické a předložil soudu výpisy ze svých účtů. Soud si ale jeho logické vysvětlení, že bankovky nemohly tím pádem pocházet od něho upravil a přepsal do svého protokolu od soudu Maťovi výpovědi po svém tak, že vysvětlení Maťa bylo naprosto opačného významu zapsané než co skutečně řekl! A působilo tak nelogicky, což byl účel změny!

 • Maťova upravená výpověď zapsaná v protokolu od soudu o 500 eurových bankovkách:

Str. 22, Matěj Buchel, protokol z hlavního líčení z 1. 9. 2016:

 „Dále chci dodat, že obž. Andres také uvádí, že to byly bankovky v hodnotě 500 Euro, ale na Slovensku tuto bankovku nikde v bance nedostanete, pro normálního člověka je nedosažitelné získat ji z banky. Mám zde i výpisy ze svých účtů a nikdy v životě jsem takovouto sumu určitě neměl.“

Této účelové změny se chytil soud ve svém rozsudku.

 

 • Rozsudek Soudu I. stupně o 500 eurovkách:

Str.  39, Rozsudek Soudu I. stupně 2 T 44/2016:

„Námitka obžalovaného Buchela, že bankovky v hodnotě 500 Euro není možno na Slovensku sehnat, nemůže v žádném případě obstát. Je jistě pravdou, že nominální hodnoty nejsou v rámci hotovostního platebního styku běžné, na druhou stranu není pochyb o tom, že tyto nominály v oběhu jsou a bankovní domy jimi samozřejmě disponují. Nelze tedy akceptovat, že by se k nim nebylo možné dostat.“

Soud si takto účelově upravil Maťovu výpověď, aby se o tuto nesprávnou protokolaci opačného významu ve svém písemném rozsudku mohl opřít. Takhle Maťovo vysvětlení ve spojitosti s tím, že přinesl výpisy ze svých účtů je naprosto nelogické a přesně toho soud chtěl docílit! A ještě si dovolí z Maťa dělat hlupáka, to je opravdu vrchol.

 

No jdeme dál. Andres ve své vymyšlené výpovědi pokračuje takto:

 

 • Andresova výpověď o zaplacených penězích pokračování:

 

 

Str. 16, Protokol o výslechu obviněného, Andres 9. 12. 2015 v 8:55 hod:

 

„Druhý den mi dal Brůček peníze v českých korunách. Myslím si, že to byl ten půl milión, ale nejsem si jistej, plus minus nějaký peníze od tý doby byl ten foťák u něj. Já jsem pak zavolal Petrovi Z. a Michalovi, abychom se potkali v nákupním centru na Andělu, abych jim mohl dát ty peníze. Tam jsem přijel do garáží, zaparkoval jsem v podzemních garážích, nevím v jakém patře a zavolal jsem jim, nebo napsal, aby za mnou přišli. Sedli ke mě do auta a začali jsme si rozdělovat peníze. Petr Z. dostal 10%, což bylo kolem těch 50 tisíc a my s Michalem jsme si rozdělili ten zbytek napůl, takže každý z nás měl kolem 220 tisíc korun.“

 

Tedy Andres ve své vymyšlené výpovědi uvádí, že po vraždě hodil Foubíka k sobě domů do Střešovic a jel za mnou na Barrandov sám. Údajně jsem mu ten den peníze nedal, protože jsem je musel ještě rozměnit (zde mohl svědek Albert dosvědčit, že jsem u něho tak velké peníze z eur na české nikdy neměnil, ale to by ho policie a později i soudy musely vyslechnout. Tohle je ryze účelové nevyslechnutí svědka, který by mohl vyvrátit lži Andrese). A pak údajně po ukázání fotografie zase odjel a přijel až druhý den ráno a odevzdal mi prý foťák a já jemu 500 tisíc už v českých korunách (celou tuto Andresovu výpověď uvádím v bodě 12. Vyzvednutí Jána Andresem a Foubíkem na hotelu DŮM a Andresova pozdní návštěva u mě doma). A ty si prý rozdělili se svědkem Petrem Z., který dostal 50 tisíc a Foubíkem, který dostal s Andresem zbytek, který si rozdělili napůl. Tedy prý kolem 220 tisíc doslal Foubík. A stejnou částku měl i Andres!

Ale zde se přímo nabízí otázka! Jak je podle Andrese možné, když údajně má za likvidaci dostat celkem 500 tisíc Kč, z toho dostane údajně 40 tisíc Kč dopředu na výdaje a pak po provedení dostane zase 500 tisíc, které si rozdělí se svými komplici, tak jak uvádí? Tomu vůbec nerozumím! Takže podle něho dostal 540 tisíc, i když údajně bylo dohodnuto 500 tisíc? Už jen z toho je evidentní, že tohle nedomyslel a zamotal se do svých lží.

Ale policie si jeho nesmyslu také všimla a tak u soudu už to samozřejmě vysvětlil tak, jak mu poradila, tedy přesněji pokusil se vysvětlit!

 

 • Andres vysvětlení, jak to bylo s penězi:

Str. 20 - 21 Výpověď Andres u soudu, přepis z hlavního líčení 1. 9. 2016:

„Přísedící: Ještě jednu věc, pane Andresi. Prosím Vás, mohl byste senátu říci přesně, abychom měli jenom do, do záznamu, jak to bylo s těmi finančními částkami, protože Vy jste řekl nejprve, že jste dostal zálohu 40 tisíc ...

Obž. Andres: Ano.

Přísedící: A pak jste řekl znovu, že jste dostal od pana Brůčka 500 tisíc. Když bylo po vykonání. Takže bylo to 40 tisíc v tom nebo bylo to navíc?

Obž. Andres: To bylo jakoby dohromady. Jo, těch 40 tisíc ...

Přísedící: Byla záloha.

Obž. Andres: Byla záloha a ty zbylé peníze, já nevím, jestli to bylo 460, to už tam ty částky nehrály úplně takovou detailní roli, protože jsme to nepočítali na korunu. Ale celkový ten objem peněz, které se mně dostaly do rukou, tak bylo těch 500 tisíc.

01:41:07 - Přísedící: Vy jste si ty peníze, když jste je přebíral, jste si je přepočítával?

Obž. Andres: Ano. To jsem přepočítával.(pozn. Pokud by to tak skutečně bylo, tak by věděl, že dostal 460 tisíc a ne 500 tisíc a uvedl by to ve výpovědi. To je logické)

Přísedící: Přímo tam, před panem Brůčkem?

Obž. Andres: Ano, to bylo u něj doma.
 

Přísedící: Dobře. A pak, kdy jste to rozděloval, tak ty částky byly skutečně těch 10% panu Zahradovi, tzn. 50 tisíc, a panu Foubíkovi?

Obž. Andres: To bylo nějakých, já nevím, jestli 40-50, nějaké takové peníze to byly, panu Zahradovi a pan Foubík dostal přesně polovinu z toho zbytku, co zbylo.

Přísedící: Z toho zbytku, co zbylo.

Obž. Andres: Tak.“

Prý už tam ty částky nehrály úplně tak velkou roli, a že se to prý nepřepočítávalo na korunu! Tomu říkám nesmyslné vysvětlení jeho lží, do kterých se zamotal. Prý ty peníze přepočítával u mě doma. Kdyby to tak opravdu bylo, tak by přece musel logicky vědět a pamatovat si, že to tím pádem podle jeho vysvětlení bylo 460 tisíc a ve výpovědi by neuvedl 500 tisíc. A hlavně by musel logicky vědět, že Foubíkovi nedával v nákupním centru 220 tisíc, jak uvádí, ale 205 tisíc, když dával Zahradovi 40 tisíc. Celkově se do svých lží zamotal, ale soud to samozřejmě neviděl, protože vidí jen to, co vidět chce.

Na odposleších ve vazební věznici zase uvedl úplně jinou částku svému spoluvězni, a to že prý obdržel údajně 600 tisíc korun českých a dokonce, už v den vraždy!

 • Andres odposlech o údajné celkové částce:

odposlechy Korek, strana listů  1743-1744 :

„Jakub Andres: no a pak jsme sebrali a jeli jsme zpátky domů

Neznámý muž: a zase tou samou cestou

Jakub Andres: ty vole, já myslím, že jsem ho nevez domů, že jsem ho vez do kanclu, ale to už si nevybavuju, to už je( pozn. Ve výpovědích uváděl, že Foubíka vezl jistě k sobě domů)

Neznámý muž: hm

Jakub Andres: ale jediný, co si pamatuju, že jedeme po tý… po dálnici

Neznámý muž: hm

Jakub Andres: a pak najednou jsem u Brůčka před barákem

Neznámý muž: jo

Jakub Andres: no tam jsem dal foťák a dru…. von mi dal prachy a já jsem vlastně druhej den šel, ale já myslím, že jsem to dostal v korunách, myslím, že jsem je dostal v korunách

Neznámý muž: a kolik to teda bylo?

Jakub Andres: ty jo vycházelo to asi na 600 tisíc

Neznámý muž: 600 tisíc“

Jakub Andres: hm

Neznámý muž: ty vole slušnej kšeft

Jakub Andres: hm, ale když to vezmeš, jak jsme to dělali dva, máme každej 300 tisíc a to jsme dávali, každej jsme dávali, ty vole já nevím jestli…kolik jsme si řekli, 20 tisíc za každýho Petrovi Z:

Neznámý muž: tedy 4 pětky doslal jo?

Jakub Andres: no vlastně za nic

Neznámý muž: a tys jel rovnou za Brůčkem s tím foťákem

Jakub Andres: no jasně

Neznámý muž: tys říkal, že Zahrada viděl tu fotku?

Jakub Andres: A já myslím, že ji nev…. to je to, co si nevybavím, ale já myslím, že ji neviděl, protože… eště ten večer jsem jel za Brůčkem 100 procentně.“

 

odposlechy Korek, strana listu 1753 :

„JA (Jakub Andres): pak výpadek, a pak jsem u Brůčka doma a beru od něj peníze

NM (neznámý muž) – na tom Barrandově

JA – no to bylo všechno, cosi pamatuju. A pak už si pamatuju druhej den, když jsem předával ty prachy jak Niovi tak Petrovi Z:.“


Zde úplně zřetelně a jasně uvádí, že peníze dostal v ten samý den vraždy oproti fotoaparátu, že si je 100% jistej. A že dostal údajně dokonce 600 tisíc Kč. Což je v naprostém rozporu, co vypověděl ve svých výpovědích! A že Foubíka nevezl k sobě domů, ale do kanclu! Jeho příběh se tedy neustále mění a vyvíjí! Dokonce uvádí, že Foubík a on měli každý 300 tisíc Kč, mínus 20 tisíc od každého z nich svědkovi Petrovi Z., který obdržel tedy celkem 40 tisíc! Tedy uvádí naprosto odlišné částky než ve výpovědích!

Pojďme teď zjistit, co o penězích vypověděli Foubík a svědek Petr Z..

 

 • Foubíkova výpověď o zaplacených penězích:

str. 16, Protokol o výslechu - Foubík, 8. 12. 2015 ve 14:30 hodin:

„Potom jsme jeli nazpátek do Prahy na Barrandov pro peníze, které nám měl vydat Brok. Andres byl cestou zpět euforický, pořád probíral jednotlivé části, toho, co se stalo., obzvlášť tu část, kdy se oběť počůrala a měl z toho srandu. Měl jsem takový pocit,. Dojeli jsem až do Prahy na Barrandov, adresu nevím, ale místo bych poznal. Bylo to sídliště na pravé straně do kopce ze Smíchova. Na první velké světelné křižovatky u auto Škoda na rohu jsem odbočili doprava, pak doprava a doleva, doprava. Dojeli jsme na místo, kde v té době bydle Brok. Stáli jsme na klasické sídlištní ulici. Zaparkovali jsme, já jsem 20 min zůstal v autě a asi 20 minut čekal na Andrese, který šel za Brokem. Rozdejchával jsem celou situaci. Andres se po 20 minutách vrátil a měl pro nás peníze s tím, že Brok byl celej posranej z toho, co vyprávěl a na foťáku viděl. Andres foťák přinesl zpět s tím, že Brokovi nechal SD kartu z foťáku. Andres přinesl v obálce eura a zeptal se mě, jestli chci eura nebo jestli to chci proměnit na český. Říkal, že by byl rád, pokud bych si nechal nějaká eura, ale že to když tak může ve směnárně proměnit na koruny. Dohodli jsme se, že si nechám 1000 euro a že zbytek chci v českých korunách, které mi dodá zhruba do 14 dnů. Pak mne odvezl domu do Berouna, já jsem se s ním už nechtěl o ničem bavit.“

 

Foubík  ale na rozdíl od Andrese (kromě odposlechu z vazební věznice, kde Andres říká, že to bylo stejný den večer) uvádí, že na Barrandov jel pro peníze s ním a že Andres ho k němu domů do Střešovic nevezl. Dokonce uvádí, že peníze Andres obdržel ještě ten večer vraždy, že si pro ně podle Andrese Andres došel ke mně domů, jak mu prý řekl. Proto tam údajně byli! Odevzdat foťák a dostat odměnu. Takhle mu to Andres prezentoval. Jak jsme zjistili v předchozích dvou bodech 12. a 13., tak tím pro něho Andres dohrával závěrečnou scénu jeho vymyšleného filmu, který si pro něho přichystal. Ale teď ho tam při výpovědi evidentně nechce a proto Andres tvrdí, že Foubíka vyhodil u sebe doma.

V předchozím bodě 13. jsme zjistili, že to bylo kvůli fotoaparátu, který mi měl údajně předat. Ale Foubík uvedl, že se s fotoaparátem Andres vrátil do auta. A jeho druhým důvodem je kdy došlo k údajnému vyplacení peněz! Ve spojitosti s Foubíkem, je to pro Andrese zničující důkaz jeho lži, proto policie ovlivnila druhou Foubíkovu výpověď, že už si prý nepamatuje, jestli na Barrandově byli v den vraždy nebo až druhý den po vraždě. Jak jsem uvedl v předchozím bodě 13. Fotoaparát s fotografií zavražděného Jána a neprovedená domovní prohlídka u Andrese doma za účelem  nalezení fotoaparátu. Ale i přes jeho evidentní snahu tyto důkazy zamaskovat si zásadní důkaz jeho lží vůbec neuvědomil. Ani policie! Jak jste si jistě všimli, tak Foubík v této jeho výpovědi jasně uvádí, „ že Andres přinesl v obálce eura“! Dokonce Foubíkovi Andres přímo říkal, že by byl rád, pokud by si nechal nějaká eura“! A že zbytek promění ve směnárně! A dohodli se, že mu ten večer dá 1000 Euro a zbytek, až Eura promění. To jsou naprosto zásadní informace vyvracející Andresovu vymyšlenou výpověď. Foubík v tomto nemá důvod lhát. Foubíkovi je úplně jedno, jestli peníze byly v Eurech nebo v korunách. Na jeho trestu to nic nezmění. Ale pro Andrese je to naprosto zásadní věc, kterou si evidentně neuvědomuje a ani policie. Protože logicky, jak mohl dát Andres Foubíkovi Eura a měl jen samá Eura, když podle Andrese ode mě údajně dostal už 500 tisíc v českých korunách? To není jenom nelogické ale i nemožné!

Při vzájemné konfrontaci se o tom Andres s Foubíkem bavili a situaci si vzájemně vyříkali:

 

 • Konfrontace Andres vs.Foubík o zaplacených penězích:

Str. 25 - 26. Přepis konfrontace Andres vs.Foubík:

„V. Dobře. Tak. Poslední rozpor je dělení finančního zisku za vraždu. Vy jste pane A. tvrdil, že jste si rozdělili peníze – každý dostal zhruba 220 tisíc. Pan Zahrada 50 tisíc.

A.: Ano

V( k F): Naproti tomu pane F, vy jste tvrdil, že jste dostal od pana A 100 tisíc korun.

F: Ano

V( k F): Tak panu A řekněte, vysvětlete ten rozpor, vyjasněte si to.

F: No, pokud vím, dals mi 30 tisíc v eurech.

A : No
 

F: Protože jsi neměl, tak jsi říkal, jestli mi nevadí, že dostanu v eurech, protože jsi dostal od Broka v eurech.

A: Tak

F: Tak jsi mi dal něco v eurech a já jsem řekl, řekl jsem že zbytek – těch 70 zhruba – chci v českých, že to, že to…

A: A nebylo to náhodou tak, že těch, tu část těch eur jsem ti dal, protože jsi chtěl zbytek do těch, dal jsem ti asi…

F: Ne

A: 1000, ne, necelých 1000 jsem ti dal…( pozn. Andres zde potvrzuje, že Foubíkovi dával eura a ne české koruny, které, jak uvedl ve své výpovědi, dostal údajně ode mě a šel jimi Foubíka vyplatit).

F: Ano, to souhlasí.

A: Necelejch 1000 jsem ti dal a zbytek, ty dvě kila, tak jsem ti je dával v autě v českých korunách.

1:23:26

F: No, tak to nebyly dvě kila, ale bylo to 70 tisíc. A sám si při tom ještě říkal….

A:No

F: Že si musíš nechat něco na svoje, na svoje výdaje, na svoje revize, že něco musíš dát ještě Petrovi Z. a že něco…

A: Ne na výdaje peníze byly daný předtím. To ty moc dobře víš.

F: Ne

A: Z toho jsme třeba kupovali v tom MCDonaldu, jsme z toho kupovali to jídlo. To bylo z peněz na výdaje, který jsem předtím od toho Broka dostal.

F: To já nevím, jestli jsi dostal nějaké peníze před tím. (pozn. Zvláštní, že Foubík o údajné záloze neví nic! Foubík nemá důvod lhát a dokazuje to, že si Andres zálohu vymyslel, tak, jak jsme si již rozebírali výše jeho rozpory, kdy a v jaké chvíli ji měl údajně ode mě obdržet. Foubík by o ní musel logicky vědět).

A: Víš to dobře.

F: Mně jsi to neřekl.

A: Z čeho by se nakupovaly ty věci? Z čeho by se nakoupilo to jépéčko? Z čeho by se….

F: Já nevím, z čehos to kupoval. Já to nevím. Já jsem to neměl ten kontrakt, na starosti. Já jsem tohle prostě…

A: Takže ty víš, jako…

F: Když to ošklivě nazvu kontrakt.

A: No. Takže mě prostě jenom udivuje na tom to, že já moc dobře vím, kolik peněz jsem ti dal, protože moc dobře vím, kolik jsem dostal od Broka a vždycky jsem (…) tak jak to dodnes.

F:Jo. Ano

A: Jo

F: A proč jsem dostal těch 100 tisíc?

A: Ne. Dostal jsi 220 i s těma eurama.

1:24:21

F: Kam bych je … no ( routí hlavou)

A: Kam bys je dal? Tak já nevím. Tak jako, když teda ty říkáš, žes to použil na proplácení faktur v hotovosti tomu…jakoby při práci na baráku, tak předpokládám, že seš schopnej, ty různý faktury, který tam máš, tak na tý hotovosti doložit, že jsi tu hotovost měl. Já si myslím, že by to zas takovej problém pro tebe nebyl. Tak to udělej.

F: Tak, sám dobře víš, že půlka stavby se jede bez papírů a díky tomu je to levnější.

A: Ale…

F: A sám…a jenom se mě snažíš teďka ukázat, že…

A: Že lžeš. Ano to se snažím.
 

F: Ano, Já zase budu ukazovat, že lžeš ty a nevím proč. Proč prostě nepřiznáš, žes mi dal 100 tisíc? To je …

A: Protože jsem ti 100 tisíc nedal.

F: To je.

A: Protože jsem ti dal ty peníze, vo kterých…

F: A proč bych lhal?. Proč bych v tomhle lhal. Vždyť už je jedno, kolik kdo dostal.

A: Stejně tak…

F: Dyť je to úplně jedno.

A: Stejně tak je to úplně jedno…

F: Jdeme sedět za vraždu a ne za ty prachy.“

Zde přímo Andres hned od začátku konfrontace Andres  vs. Foubík potvrzuje, že ode mě dostal eura a ne české peníze, jak tvrdil ve své výpovědi. Přímo Foubíkovi potvrzuje, že mu dal 1000 euro, protože ode mne údajně dostal jen eura a pak zbytek v českých, potom co je sám rozměnil. Zde je naprosto vyvrácena jeho lež o tom, že peníze ode mě obdržel v českých korunách. A taky, že podle jeho vymyšlené výpovědi údajně v den vraždy ode mě peníze nedostal, protože jsem je musel jít rozměnit ke svému kamarádovi svědkovi Albertovi. V tom případě je naprosto nelogické i Andresovo lživé tvrzení, že peníze dostal až druhý den, protože logicky pokud by obdržel peníze v eurech, tak není jediný logický důvod, proč by ode mě peníze neobdržel už v ten den a musel si pro peníze přijet až den druhý. To je naprostý nesmysl a nelogické, že by přijel ukázat mi fotku na foťáku a zase odjel i s foťákem bez peněz s tím, že peníze dostane až druhý den stejně v eurech! Tohle je nezvratný důkaz jeho lží, do kterých se sám, zamotal a soud to samozřejmě účelově přehlíží!

 

Foubík dále při konfrontaci uvádí, že o žádné zaplacené záloze vůbec nic neví! Přímo říká „To já nevím, jestli jsi dostal nějaké peníze předem!“ Tím vyvrací Andresovo lživé tvrzení, že ode mě údajně dostal předem 40 tisíc zálohu na nákup věcí na vraždu, které nakoupil s Foubíkem. Proč by v tomhle Foubík lhal, že o záloze nic neví? Tohle je mu logicky úplně jedno, na jeho trestu to nic nemění! Už jenom toto prokazuje Andresovi lži, protože by mu o záloze logicky řekl. No a tak se do toho zase vložila policie a u soudu už Foubík vypověděl, že o záloze věděl, a že mu o ní říkal Andres!

 

 • Foubík u soudu mluví o záloze:

str. 4, Foubíkova výpověď u soudu – přepis nahrávky:

„Obž. Foubík: Jeli jsme tam Superbem pana Andrese, resp. spol. Extra Group, který řídil pan Andres. Pan Andres řekl, že dostal zálohu zhruba 50.000,-Kč a že za tu tuto zálohu nakoupí vše potřebné, tzn. pouta, JP (pozn. jednorázové protichemické obleky).

Předseda senátu:  Říkal Vám, od koho ji dostal a jak dlouho předtím?

Obž. Foubík: Eh, neříkal, myslim si, myslim si, že neříkal od kdy to bylo a od koho ji dostal, tak myslím že říkal, od Broka, součastí že dostal od Broka 50 000 zálohu a zbytek , až až přineseme fotografii.“

 

Tak předtím v konfrontaci se s Andresem do krve hádá, že o záloze nic nevěděl a teď jakoby nic řekne, že o ní věděl, že mu to Andres řekl. Sice řekl kolem 50 tisíc, na rozdíl od Andresovy výpovědi, který uvedl 40 tisíc, ale to je jen detail. Pak říká, že si myslí, že Andres mu neříkal, od koho ji dostal a hned v té samé větě zase řekne opak, že si myslí, že mu Andres řekl, že ji dostal ode mě. Chvilku tápal, co mu policie řekla, že má vypovědět, ale nakonec to zvládl. Dámy a pánové, vítejte v loutkovém představení, ke kterému napsali scénář elitní policisti z ÚOOZ!

 

 Soud se samozřejmě toho chytil, přehlédl konfrontaci Andres vs. Foubík a do rozsudku napsal:

 

 • Rozsudek o záloze

Str. 15 Rozsudek 2 T 44/2016:

„Obžalovaný Foubík také potvrdil, že Andres měl na zařízení a pořízení všeho potřebného obdržet od Broka zálohu kolem 50 000,- Kč s tím, že zbytek dostanou až po předložení fotografie mrtvoly poškozeného.“

 

 

Dále se stále dohadují o tom, kolik Foubík dostal peněz. Jestli 100 tisíc, jak tvrdí Foubík nebo 220 tisíc, jak tvrdí Andres. Foubík na konci konfrontace má dobrý argument – „Proč bych lhal? Proč bych v tomhle lhal? Vždyť to je úplně jedno, kolik kdo dostal. Jdeme sedět za vraždu, ne za prachy.“     A v tom má pravdu, na trestu Foubíka to nic nemění, jestli dostal 100 tisíc nebo 220 tisíc. Hlavní je, že Foubík dostal od Andrese zaplaceno, což sám přiznal a tak se už na paragrafu nic nezmění, ani kdyby mu Andres dal jen 100 Kč. Ale pro Andrese je to zásadní věc prokazující jeho motivaci dosažení peněz určených k vycestování a novému životu pro Jána v Thajsku bez nákladů. Tedy přesněji podstatně nižších nákladů než by musel ve skutečnosti zaplatit. Takhle dal Foubíkovi 100 tisíc, svědkovi Petrovi Z.. 50 tisíc a zbytek 350 tisíc si nechal (Více o motivaci Andrese v bodě 2. Co je Andres za člověka a jakou měl motivaci nás všechny podvést).

Co se týče zapojení svědka Petra Z. do jejich vraždy, jsou také v rozporu. Andres ho stále označuje za jejich komplice, ale Foubík to popírá a říká, že svědek Petr Z. s tím neměl nic společného!

 • Konfrontace Andres vs. Foubík o zapojení Zahrady do vraždy:

Str. 2 - 3, Konfrontace Andres vs.Foubík:

 „F: Proč do toho taháš Petra Z.?

A: Já říkám, jak to bylo. Ty si nepamatuješ, jak jsme seděli u něj v bytě v Kodaňský a řešili jsme to tam? To si nepamatuješ?

F: Ne

A: jak potom jsi, jak potom jsi ty peníze předával na Novým Smíchově. Tam v podzemních garážích a byls tam ty a Petr Z.? To si taky nepamatuješ?

F: Prosím? Mně jsi rozhodně hned nepředával peníze na žádným Novým Smíchově.

A: Aha. Tak že jste tam s Petrem Z. byli a čekali na mě, až tam přijedu, pak si sedli ke mně do auta a tam se to předávalo. Byli jsme spolu dopředu domluvený kolik dostane…( pozn. Andres se mu pořád snaží vnutit své lži).

F: Byli jsme na Novým Smíchově nebo někde, jsme byli několikrát na kafi.

A: A ty tvrdíš a teď najednou tvrdíš…

F: A myslím si, a myslím si, že Petr Z. v tom v počátku nebyl. Že ty jsi…

A: Ale teď tvrdíš, že to odmítnul a teprve pak jako jsem šel za tebou?

F: Já si myslím, že to tak bylo.

A: Takže jsme to spolu neplánovali, nebyli domluvený, protože jsme to dělali v pondělí a v pondělí byl normálně pracovní tejden, takže já jsem s Petrem Z. musel jezdit a to bylo domluvený tak, že Petr Z. právě bude v Praze, aby Petr Z. mohl jezdit tu naší práci (…). To si nepamatuješ?

39:15

F: Tohle bych prostě fabuloval. Já si myslím, že Petr Z. v tom nebyl namočenej a že se ho do toho jenom snažíš namočit, protože tě potopil v jiný kauze. Protože mluvil pravdu o tý kauze, za kterou sedíš, tak se mu teďka snažíš ublížit.

A: Ne

F: Stejně tak, jako ses to snažil na něj hodit. Celou tuhle vraždu ses na něj snažil hodit (…) s odpuštěním. (pozn. Andres chtěl na Petra Z.. vraždu hodit, více v bodě 2. Co je za člověka Andres a jaký motiv měl nás všechny podvést).

A: Toho necháme

F: Tak ze stejnýho důvodu to vnímám od tebe jako naprosto účelový.

A: Že se toho prostě snažím Petra  nacpat?

F: Ano. Za jakoukoliv cenu do toho prostě nacpat nevinnýho člověka.“

Foubík zapojení svědka Petra Z. do jejich vraždy zcela popírá s tím, že se mu Andres za každou cenu snaží pomstít za to, že na něho Petr Z. mluvil v kauze loupežného přepadení. Což je pravda, protože se na něho z pomsty za to snažil hodit tuhle vraždu, ale nevyšlo to a tak ho alespoň z čisté zákeřnosti označuje dále za svého komplice, který se s ním a Foubíkem podílel na plánování a přípravě vraždy. Zde je naprosto zřejmá zákeřnost Andrese za každou cenu ublížit jenom z pomsty nevinnému člověku, jak sám Foubík pravdivě uvádí v konfrontaci na konci!

 • Výpověď svědka Petra Z. o penězích, které přijal od Andrese:

Str. 5, Úřední záznam, Petr Zahrada - 25. listopadu 2015 v 10:30 hod.:

 

 

„Na konci října nebo v průběhu listopadu 2012 mi Andres zavolal v době, kdy se pohyboval v centru Prahy. Chtěl po mě vědět, kde jsem a zda nemám nějakou zakázku. Chtěl, abych za ním přijel na kafe do nákupního centra Anděl na Smíchově v Praze 5. Sešli jsme se ve 3. poschodí, kde je občerstvení. Šel jsem za ním do kavárny, která se nachází hned vedle výtahů a WC, vedle této kavárny se nachází provozovna KFC. Probírali jsme tam běžné věci. Schůzky se účastnil i Michal Foubík. Poté jsme šli do podzemních garáží. Poblíž automyčky EXPRESS jsme se ještě bavili, nevím, zda tam ještě byl s námi Michal Foubík. Při rozchodu po schůzce mi dal Andres svazek bankovek, v nominálních hodnotách asi 2000,-, v celkové hodnotě 40 000,- Kč s tím, že nemusím vybírat na vánoční dárky z firemního účtu. Řekl mi, že se nemusím ptát, kde ty peníze vzal a že tuším, za co to je. Pochopil jsem, že je to za to, abych mlčel a dál nikomu nevyprávěl to, co mi říkal o Ralsku Andres. Ze strachu jsem bankovky přijal a až dodnes jsem nikomu o tom neřekl. To že jsem o jeho akci „Mekáč“ věděl z jeho vyprávění mi v následujícím roce několikrát při osobních sporech předhodil v tom smyslu, že nemám zapomenout čeho je schopný a že mám pamatovat na to, že mám přítelkyni a rodinu.“

Takže z celého je zřejmé, že Andres účelově lže, jak to bylo s penězi a na co byly určeny i se zapojením svědka Petra Z. do vraždy a do svých lží se sám zamotal. Jeho lživé tvrzení vyvrací Foubík a i svědek Petr Z.. Svědek Petr Z. přiznává, že obdržel 40 000 Kč nikoli 50 000,- Kč, jak tvrdí Andres, uvádí, že mu byly dány za jeho mlčení. Tedy za mlčení, že se mu Andres přijel pochlubit a svěřil se mu, co udělal! A také za to, že ho oslovil před tím s nabídkou této vraždy, kterou Petr Z., odmítl. Uvádí, že v nákupním centru byl i Foubík, ale už neví, jestli šel s nimi dolů do garáží, kde mu Andres peníze dával a naznačoval, za co jsou! Tedy vylučuje jakoukoli svoji účast na vraždě! O žádném dělení s Foubíkem vůbec nemluví.

 

Zde je názorná ukázka Andresových manipulací s pravdou. Tedy, že pravdivou událost, že všichni tři (Andres, Foubík a Petr Z.) byli v nákupním centru na schůzce, kde probírali běžné věci a pak šel Andres sám se svědkem Petrem Z. do garáží, kde mu dal od sebe peníze za jeho mlčení, předělá do svého vymyšleného filmu o nájemné vraždě, v tomto konkrétním případě, do dělení údajné odměny mezi své komplice. Popře, že byl Foubík s ním na Barrandově pro peníze protože se mu to nehodí a prokázalo by to jeho zjevné lži, jak to bylo s penězi! Vše by se tím, jak se říká, dořešilo, že se mělo jednat pouze o vycestování Jána do Thajska, kde měl začít nový život!

 

Zjištění, co se stalo po rozboru bodů 12.,13.,a 14. : Andres v Brně od Jána obdržel v bílé obálce 20 tisíc euro na zařízení nového života v Thajsku. Ty peníze v obálce jsem mu od Jána přinesl já do jeho auta, když čekal na benzince OMV. To, že Andres nechtěl na schůzku s Jánem a Matěm jít, protože nechtěl, aby ho Maťo viděl, jasně naznačuje, co měl v plánu. U Jána mu to bylo jedno, protože ho měl v plánu zabít, ale Maťo by ho mohl usvědčit. V mém případě by to bylo tvrzení proti tvrzení. Foubíka jsem neznal, ani nikdy neviděl a tak by jediná stopa vedla k němu! A tak by mohl říct, cokoli by ho napadlo! Kde bylo tělo Jána zakopáno, věděl jen on a Foubík! Andres hlavně počítal s tím, že já a Maťo budeme žít navždy s vědomím, že Jánovi zařídil nový život v Thajsku a z důvodu, že je to napomáhání uprchlíkovi, hledaného policií o tom nikde nebudeme mluvit. Pro Foubíka už pak dohrál svůj vymyšlený film o nájemné vraždě se závěrečnou scénou předání SD karty za údajnou odměnu. SD kartu řekl proto, aby Foubíkovi nebylo divné, proč se vrátil zpět s foťákem. Foubík nevěděl, co to bylo za typ foťáku a informace měl jen od Andrese! Z toho vyplývá, že fotku si chtěl pořídit nejenom kvůli větší věrohodnosti pro Foubíka, ale evidentně pro sebe na památku! Peníze v eurech v bílé obálce, které obdržel v Brně, určené na nový život v Thajsku pro Jána měl v den vraždy u sebe a před Foubíkem po příjezdu na Barrandov předstíral, že jde ke mně pro odměnu. Foubík čekal v autě a Andres ke mně přišel na běžnou večerní přátelskou návštěvu jako mnohokrát před tím. Po 20 – 30 minutách běžné konverzace řekl, že je unavený a že pojede domů. Vrátil se zpět za Foubíkem do auta, peníze v obálce, které měl stále u sebe, vytáhl z kapsy a před Foubíkem předstíral, že je údajně právě teď ode mě dostal jako odměnu. Z eur mu dal 1000 euro s tím, že zbytek rozmění a dá mu v českých. Konec jeho vymyšleného filmu.

To, že Andres má rád filmy o nájemných vraždách dokazuje i jeho výpověď:

 

 • Andresova výpověď o filmech a informacích z nich:

Str. 3, Andres u soudu – přepis nahrávky 1.9. 2019:

„Z různých filmů a z internetu jsme věděli, že by bylo dobré to tělo nějakým způsobem posypat vápnem nebo polít něčím, takže jsme říkali, že bychom, že to koupíme s tím, že já to nakoupím. Chtěli jsme i nějaké obleky přes sebe, právě něco takového jako je ve filmech, takové to bílé oblečení.“

Co k tomu dodat, myslím, že tohle mluví za vše! O filmech o nájemných vraždách se ve své výpovědi zmínil asi 3 x. Tímto si prožil svůj vlastní vymyšlený film, který si i sám zrežíroval.

Soud všechny jeho evidentní lži o penězích účelově přehlédl a do svého rozsudku napsal:

 

 • Rozsudek o věrohodnosti Andrese a zaplacených penězích:

Str. 39 Rozsudek 2 T 44 / 2016:

„Obžalovaný Andres opět podrobně a věrohodně popsal samotné předáním peněz za objednanou vraždu (celou sumu Brůčkovi, ze které dostal od něj původně pouze zálohu).“

 


Tohle je výsměch spravedlnosti!

Andres se mě také snažil poškodit a udělat ze mě nenasytného, chamtivého člověka na peníze a tak ve své výpovědi uvedl, že jak mě zná, tak jsem z toho měl stoprocentně minimálně 10 tisíc euro!

 • Andres o tom, kolik jsem dostal peněz:

Protokol z výslechu obviněného, Jakub Andres, str. 18, výslech 9. 12. 2015 v 8:55 hod.:

„Otázka vyšetřovatele: Víte o tom, jak byl za tuto akci odměněn Petr Brůček od zadavatele vraždy?

Odpověď: Mě jenom řekl, že od nich dostal nějakou odměnu. Výši mi nikdy neřekl, ale z toho jak ho znám si myslím, že pod 10 tisíc euro to nešlo. Stoprocentně z toho měl stejný peníze jako já, možná i víc.“

Zde je evidentní snaha ze mě udělat nenasytného, vyčůraného, chamtivého člověka na peníze! Andres věděl, že já i Maťo vypovíme, že Jáno za nový život zaplatil Andresovi 20 tisíc euro a tak chytře vypověděl, že peníze jsem si řešil sám pro sebe a jemu jsem neříkal, kolik z toho mám! Že jsem to ze své vypočítavosti a chamtivosti před ním tajil!

My jsme samozřejmě na tyto zákeřné Andresovy snahy, co nejvíce mne poškodit Soud upozorňovali. Ale i přes tuto účelovou snahu mě co nejvíc poškodit v očích policie a soudu, Soud I. stupně do svého rozsudku uvedl:

 

 • Rozsudek Soudu I. stupně o tom, že se nás Andres nesnažil nijak poškodit:

Str. 40 - 41 Rozsudek Soudu I. stupně:

„Obhajobou obž. Brůčka a Buchela tvrzené snaze obž. Andrese poškodit tyto spoluobžalované ostatně nesvědčí ani výpověď Andrese ohledně odměny, kterou měl za realizaci obdržet Brůček. Obžalovaný Andres v tomto případě připouští, že nic konkrétnějšího mu o odměně Brůčka známo není, pouze se domnívá, že něco obdržet musel. Takovýto postoj obž. Andrese jistě neodpovídá jeho snaze obž. Brůčka co nejvíce poškodit. Mimo jiné právě s ohledem na tuto výpověď obž. Andrese soud z popisu skutku v rozsudku vypustil část, dle které měl konkrétní finanční odměnu obdržet i obžalovaný Brůček.“

To je až zarážející a neuvěřitelné, jak soud vidí a vytrhuje z kontextu jen to, co se mu hodí. Podle soudu se mě tedy Andres nesnažil ještě více poškodit, ale spíše naopak. To je opravdu vtipné.

Po tom všem, co jsme si zde v těchto třech spojených bodech (12. Vyzvednutí Jána Andresem a Foubíkem na hotelu Dům a Andresova pozdní návštěva doma na Barrandově, 13. Fotoaparát s fotografií zavražděného Jána a neprovedená domovní prohlídka u Andrese doma za účelem nalezení fotoaparátu a 14. Zaplacené peníze) probrali a vyvrátili Andresovy lži, odvolací soud do svého rozsudku napsal:

 

 • Rozsudek odvolacího soudu k zaplaceným penězům a fotoaparátu s fotografií:

Str. 16, Rozsudek odvolacího soudu 7 To 119/2016:

„Ohledně předání peněz obžalovanému Jakubu Andresovi obžalovaným Petrem Brůčkem po vraždě poškozeného není žádných pochybností. Na to nemá vliv žádný okamžik, kdy k tomu přesně došlo, kdy přesně měl obžalovaný Jakub Andres ukazovat obžalovanému Petru Brůčkovi snímek zavražděného poškozeného, ani kdy mu fakticky předal fotoaparát, ani v jaké to bylo měně. Podstatným zůstává, že jak obžalovaný Jakub Andres, tak i obžalovaný Michal Foubík a svědek Petr Zahrada, jak pořízení oné fotografie usmrceného poškozeného speciálním fotoaparátem tak i převzetí peněz za tuto vraždu potvrdili a že k pořízení fotografie došlo v inkriminované době na podzim 2012, nikoli s nějakým časovým odstupem.“

Takže podle odvolacího soudu je naprosto jedno, kdy mi měl Andres ukazovat fotografii či v jaké měně a kdy dostal Andres peníze. Podstatným zůstává, že Foubík, Andres a Petr Z.. pořízení fotografie a převzetí peněz za tuto vraždu potvrdili. To je naprosto účelově vykonstruovaný, nesmyslný rozsudek, že ten soudce by měl rezignovat.

Shrnutí: Takže na naší otázku „Jak to bylo se zaplacenými penězi?“ jsme dostali odpověď, že Andres peníze v eurech dostal od Jána (já mu je přinesl) v Brně na nový život v Thajsku. Že Andres před Foubíkem v den vraždy předstíral, že si ke mně údajně jede pro peníze za vraždu a tím pro něho dohrál vymyšlený film. Zjistili jsme, že Andres lže a jeho vymyšlenou výpověď jsme vyvrátili!

Stanovisko soudů: Andresovy zjevné lži kryjí a označují za věrohodné. Píší vykonstruované a nesmyslné rozsudky! Dělají úpravy v protokolech výpovědí u soudu, aby se o ně mohli ve svém rozsudku opřít!

<
>