OBĚTI ČESKÉ JUSTICESoud zakazoval mému advokátovi klást některé otázky svědkům i obžalovaným a vyhrožoval mu, že mu vezme slovo

Tohle už opravdu považuji za vrchol nespravedlnosti, co si vše soud dovolí. Můj advokát se dotazoval svědků a i obžalovaných na věci týkající se případu, ale soud z nepochopitelného důvodu mu zakazoval dotazy pokládat a dokonce mu i vyhrožoval, že mu vezme slovo. Prý otázky nesměřují k meritu věci, to zdůvodnil.

A tak si pár příkladů zakázaných otázek ukážeme a položíme si otázku:

 

„Souvisely otázky mého advokáta s meritem věci či nikoliv?“

 

  • Zakazování soudem klást mému advokátovi otázky 1.:

 

Str. 26 - 27, Andres –výpověď u soudu – přepis nahrávky:

 

„Mgr. MUDr. Keprle: No, já jedu postupně. Zeptám se, co se týká výbušniny, která se nazývá Perunit, mimo případně své kariéry v armádě, měl jste s ní něco společného?

Obž. Andres: Ano.

Předseda senátu: Já se Vás zeptám, jaký to má význam pro toto řízení?

Mgr. MUDr. Keprle: To bude v další otázce.

Předseda senátu: Ne to je, jenom jestli ta věc, ten dotaz souvisí s řízením, o tom tady rozhoduji já. Právě když ten dotaz položíte, tzn. v tuhle tu chvíli.

Mgr. MUDr. Keprle: Dobře. Zmínil jste se někdy o nějaké příhodě s touto výbušninou panu Brůčkovi?

Obž. Andres: Ano, zmínil. Pokud tedy, předpokládám, že chcete dojít někam, tak o tomhle tom už jsem hovořil i s policií a existuje o tom nějaký zápis.

Mgr. MUDr. Keprle: Dobře. Ale není o tom, že jste se zmínil panu Brůčkovi, pokud já vím.

Předseda senátu: Pane doktore, já Vás jenom musím upozornit, ten skutek, který se projednává v tomto řízení, je skutek popsaný v usnesení o zahájení trestního stíhání, skutek popsaný v obžalobě. Je to skutek kvalifikovaný, jako zločin vraždy a ty dotazy, pokud nebudou souviset s tímto skutkem, alespoň vzdáleně, tak je nepřipustím.

Mgr. MUDr. Keprle: Dobře. Já se domnívám, že to souvisí, ale pokud jde ...

Předseda senátu: Ten, kdo o tom rozhoduje, tady nejste Vy, takže to budete muset vysvětlit.

Mgr. MUDr. Keprle: Ano, ale proto já je kladu.

Předseda senátu: V případě, kdybyste nějak vytrvale kladl dotazy mimo věc, tak bych Vám v krajním případě musel vzít slovo.“

(pozn. Soud ani nenechá mého advokáta vysvětlit, kam tím směruje.)

Otázky mého advokáta směrovaly k výbušnině „perunit“ z důvodu, že mi Andres výbušninou vyhrožoval! Cituji z mé výpovědi:

 

  • Má výpověď u soudu, přepis nahrávky:

 

 strana 10, Má výpověď u soudu – přepis nahrávky:

„Pak mi říkal, že jestli půjdu na policii, že abych nezapomněl, že má rodinu na prezídiu policejním, že to má podchycené, a že by se něco mohlo stát taky mé rodině. Že, řekl přímo slovo, řekl větu: Víš, jak já odpaluju věci. On mi vyprávěj příhody, jak chodí s výbušninou Perunit do lesa, tam jí umísťuje někam na stromy a pak to zdálky odpaluje a je to zajímavý pocit hrozně prostě - jakoby takováto síla.“

Takže tato otázka směrovala k meritu věci ohledně vyhrožování mé osobě výbušninou Perunit. Advokát mu nemohl položit další otázky, kterými by se postupně dostával k tomuto vyhrožování, protože by  mu soud už  vzal slovo. Ani ho nenechal vysvětlit, proč dotazy klade!

Dokonce v situaci po mé výpovědi, kdy jsem jasně uvedl, že tato výbušnina byla použita při výhrůžkách Andrese k mé osobě, se soud k mému advokátovi zachoval stejně!

 

  • Zakazování soudem klást mému advokátovi otázky 2:

 

 str. 25, Má výpověď u soudu - přepis nahrávky:

 

„Mgr. MUDr. Keprle. To je asi … možná se ještě zeptám tedy - Vy jste zde zmínil tu otázku s tím Perunitem - mohl byste někdy popsat, co on Vám říkal o tom Perunitu?

Předseda senátu: A jakou to má souvislost s řízením, výbušnina Perunit?

Mgr. MUDr. Keprle: Má to to, že to souvisí s tím ...

Obž. Brůček: Vyhrožováním.

Mgr. MUDr. Keprle: … jak zde řekl „víte, co umím s odpalováním věcí“. Zde padla tato věta při tom, při té výpovědi.

Předseda senátu: … prosím.

Mgr. MUDr. Keprle: Nebo odstřelováním nebo …

Obž. Brůček: Že rád odpaluje ...

Předseda senátu: Podle našeho názoru ten dotaz s řízením nesouvisí, takže ten dotaz nepřipustíme.

Mgr. MUDr. Keprle: Dobře.“

 

V této chvíli už bylo zcela jasné, proč se mě na otázku s výbušninou Perunit můj advokát ptá, ale i přesto, že mu s advokátem říkáme, že to souvisí s vyhrožováním k mé osobě, tak soud tento dotaz nepřipustil z důvodu, že dotaz prý nesouvisí s řízením! Tak to už mě přijde jako opravdu vrchol porušení mých lidských práv na spravedlivý proces!

 

 

Dále se můj advokát chtěl dotazovat na další křivé obvinění Andrese. Chtěl se dostat k situaci, kterou popisuji v „Mém deníku“, na webu, ve které Andres křivě obvinil tátu mého kamaráda, že mu údajně dohodil loupežné přepadení, za které byl Andres v té době ve vězení! Všem svým komplicům tuto lež navykládal a oni jí věřili, tedy tato situace plně koresponduje s naším případem, ve kterém také Andres navykládal všem svým komplicům lži o nájemné vraždě, kterou údajně obdržel ode mne a Maťa! Dokonce dva z jeho kompliců v loupeži jsou stejní lidé, kterým se Andres svěřoval s vraždou, se svým vymyšleným příběhem. Jeden svědek je, Rastislav K. a druhý je  svědek Petr Z.. U obou se zmiňuji v této kapitole “ rozbor případu“. Ale ani toto soud mému advokátovi neumožnil vysvětlit a položit přímý dotaz na loupežné přepadení.

 

  • Zakazování soudem klást mému advokátovi otázky 3:

 

strana 29, Andres – výpověď u soudu:

 

Mgr. MUDr. Keprle: Další dotaz - obvinil jste někdy někoho křivě z trestného činu?

Obž. Andres: Pokud bychom vycházeli z toho, co jsem se pokoušel ještě před zahájením trestního stíhání, tak můžu říct, že ano, ale nikdy v životě to nedošlo k tomu, že bych vypovídal už jako proti obviněnému.

Mgr. MUDr. Keprle: Neptám se teď o tu fázi, kdy vypovídáte proti obviněnému, ale tím myslíte konkrétně kterou situaci?

Obž. Andres: To, co jsem už říkal ...

Předseda senátu: Pan obžalovaný tady popisoval, tu situaci popisoval jen jednu, jedinou.

Mgr. MUDr. Keprle: Myslíte pana Petra Z.? Já nechci dávat návodné otázky.

Předseda senátu: Říkal, pokud myslíte tu situaci, kterou jsem tady popisoval.

Mgr. MUDr. Keprle: Ano.

Předseda senátu: To myslím, že je naprosto zřejmé.

Mgr. MUDr. Keprle: Popisoval tady dnes mnoho situací, a pokud by při ní ...

Předseda senátu: Situaci, kdy někoho křivě obvinil ze spáchání něčeho, popisoval dnes jenom jednu.

Mgr. MUDr. Keprle Kde se k tomu přiznal. Já se chci ptát na všechny případy, kdy někoho obvinil z ...

Předseda senátu: Pan obžalovaný Vám odpověděl, že kromě té situace, kterou dnes popisoval, tak nikdy nikoliv a vzhledem k tomu, že tu situaci dnes popisoval jenom jednou, tak myslím, že není pochyb, o kterou jde. (pozn.To není pravda, Andres výše řekl, že ano, ale dál než k obviněnému to nedošlo. Neuvedl, že další jiné případy křivého obvinění nebyly. Soud věděl, kam můj advokát směřuje a tak mu v tom zabránil).

Mgr. MUDr. Keprle: Dobře. Takže kromě té situace nikdy nikoliv?

Předseda senátu: Pane obhájce, pan obžalovaný Vám na to teď odpověděl. Takže, prosím, neopakujte ty dotazy znovu.“

 

  • Zakazování soudem klást mému advokátovi otázky 4:

 

Str. 25, Foubíkova výpověď u soudu – přepis nahrávky:

 

„Mgr. MUDr. Keprle: Víte, co bylo obsahem té igelitové tašky?

Obhájce Foubíka: Pane doktore, na to již bylo odpovězeno. Pane předsedo ...

Mgr. MUDr. Keprle: Omlouvám se.

Předseda senátu: K tomu už se obžalovaný vyjadřoval. Já Vám skutečně vezmu slovo, pokud nedáváte při hlavním líčení pozor, že se ptáte na věci, na které už obžalovaný odpovídal, tak Vám to slovo budu muset vzít.“

 

Můj advokát se občas ptal na stejnou věc podruhé účelově. Občas to dělal, protože v pár případech dostal jinou odpověď. Tedy obžalovaný či svědek odpověděli podruhé jinak než odpověděli předtím někomu jinému nebo uvedl ve své výpovědi. Advokát Foubíka tomu raději chtěl předejít a tak se hned ozval. Tohle zrovna byla důležitá otázka, která prokazovala, že jsem Jánovi s sebou na cestu dával nějaké oblečení. Třeba by Foubík uvedl něco více nebo jinak než před tím ve své výpovědi. Tato otázka byla tedy doplňující k tomu, co Foubík už řekl. Můj advokát byl neustále, jak se říká pod dohledem! Kontrolován, aby se náhodou nezjistilo něco, co by se soudu nehodilo v našem účelovém odsouzení! Můj advokát se už raději pak omlouval, aby náhodou mu slovo nebylo vzato. V demokratické zemi se mohou advokáti ptát na cokoli a klidně znovu a nikdo jim v tom přece nemůže bránit. To je vrchol nespravedlnosti!

Ale v případě opačném. Když se někdo ptal na něco po několikáté mě, na co jsem už třeba  3 x jasně a stejně odpověděl už předtím, se soud neozýval a musel jsem se ozvat já. To soudu nevadilo.

 

  • Znovu kladené otázky, na které jsem už jasně předtím několikrát odpověděl:

 

Str. 28, Má výpověď u soudu – přepis nahrávky:

 

Advokát Foubíka: A taková situace - dokážete si vybavit, že byste někdy tam byli, řekněme, všichni, všichni čtyři, tzn. Laďa Hubner, pan Andres a pan Buchel?

Obž. Brůček: To jsem, to jsem už odpovídal na tu situaci. Říkal jsem, že nikdy v životě se to Advokát Foubíka: Ne, to vím, já se ptám pro jistotu.

Obž. Brůček: Nevím znovu, co se ptáte. Už jsem to uvedl. Asi 3x dokonce.

Advokát Foubíka: Dobře. Děkuji.“

Musím říci, že tohoto dvojího metru jsem měl už plné zuby a proto jsem se ozval! Předseda senátu to samozřejmě nijak neřešil, ale v případě mého advokáta by se okamžitě ozval s výhrůžkami, že mu vezme slovo. Advokát Foubíka se mě klidně zeptal počtvrté na stejnou otázku i když před tím za to napomenul advokáta mého, když si „dovolil“ zeptat podruhé na stejnou věc Foubíka! Věděl totiž, že ho za to nikdo nenapomene. Když jsem toto advokátovi Foubíka říkal, díval jsem se při tom na Předsedu senátu, jestli něco řekne, ale on dělal jakoby nic.

Tímto stylem probíhalo celé hlavní líčení. Předseda senátu neustále napomínal mého advokáta, vstupoval do jeho otázek svědkům, obžalovaným a mnohdy ho nenechal ani domluvit a vysvětlit, proč se na tuto otázku ptá a vyhrožoval dokonce, že mu vezme slovo! Tohle je extrémní porušení lidských práv na spravedlivý proces!

Když jsme dali námitku k odvolacímu soudu, že Soud I. stupně neumožňoval mému advokátovi klást některé dotazy svědkům i obžalovaným, se k tomu odvolací soud vyjádřil stejně jako Soud I. stupně. Že prý otázky neměly souvislost s projednávanou věcí! Také jsme dali protest proti přepisům protokolace, že přepisy od soudu byly naprosto odlišné od toho, co bylo skutečně řečeno. Spousta otázek, které advokát položil, nebyly vůbec zaznamenané do protokolu, byly skryty. Těchto situací byla celá řada. Uvedl jsem jen malou ukázku.

I k tomu se odvolací soud vyjádřil naprosto nesmyslným tvrzením, že po obsahové stránce protokolace nikterak výrazně nevybočuje z toho, co bylo ve skutečnosti řečeno. O tom, jak protokolace nikterak výrazně nevybočuje od toho, co bylo skutečně řečeno, si můžete udělat obrázek sami v kapitole: „Upravené výpovědi a ukázka, jak fungují soudy v ČR“ na webu.

 

  • Rozsudek odvolacího soudu o zakazování kladení některých otázek mému advokátovi a přepisům v protokolaci

 

Str. 11, Rozsudek 7 To 119/2016:

 

„Namítá-li obžalovaný Petr Brůček, že nalézací soud opakovaně neumožnil jeho obhájci klást otázky obžalovaným a svědkům, a to ve věcech , jež měly souvislost s projednávanou věcí, kdy toto ani často nebylo řádně zaprotokolováno, pak je třeba poznamenat, že takto postupoval nalézací soud pouze tehdy, když kladené otázky nesměrovaly k objasnění věci, přičemž protokolace průběhu hlavního líčení po obsahové stránce nijak výrazně nevybočuje z toho, co bylo skutečně řečeno.“

 

S tímto se samozřejmě ztotožnil i soud dovolací:

 

Shrnutí: Takže na naší otázku „Souvisely otázky mého advokáta s meritem věci čí nikoli?“, jsme dostali odpověď, že ano a že soud tyto otázky ze zjevných důvodů možného znevěrohodnění Andrese nepřipustil! Zjistili jsme, že tohle je extrémní porušení lidských práv na spravedlivý proces!

Stanovisko soudů: Odvolací a dovolací soud účelově kryjí Soud I. stupně v jeho porušení lidských práv. Jak se říká „ Ruka ruku myje“. To je hlavní motto tohoto systému!

<
>