OBĚTI ČESKÉ JUSTICESchůzka v Brně a předání peněz poškozeným Jánem

V této celé kauze je také důležité zjistit, jak proběhla schůzka v Brně, při které sám poškozený  Jáno předával peníze za zařízení nového života v Thajsku. A proto si musíme položit otázku:

 „Jak proběhla schůzka v Brně a předání peněz?“

 • Má výpověď o schůzce v Brně:

str. 4 pokračování 5, Petr Brůček výpověď u soudu 20. 9. 2016 – přepis nahrávky:

„Cestou do Brna si to najednou (pozn. Andres) jako rozmyslel a začal říkat, že možná bude lepší, když toho Maťa neuvidí, že ten Slovák ho klidně vidět může, protože ten bude v Thajsku, že bude pryč, ale kdyby to na Slovensku prasklo s tím, že je to napomáhání uprchlíkovi, falšování dokladů a že by tím ohrozil svoje lidi a i sebe prostě. Jsem říkal jako, že mi je to jedno, že to klidně vyřeším sám, mi to nevadí, říkal jsem mu, že tam kousek je benzínka OMV, že na ní může, že já mezitím skočím vlastně na to parkoviště a že to tam s ním proberu - s Matěm a s tím poškozeným. On tedy zastavil na té benzínce, na OMV, Já jsem došel pěšky na to parkoviště, sedl jsem si k nim do auta. A začal to probíhat vlastně. On mi říkal, že už má ty peníze ten poškozený, měl je v bílé obálce, podle jeho slov tam bylo 20 tisíc euro. Jo. Tenkrát byl kurz 25 Kč vlastně za euro, takže to jakoby vycházelo. Tam jsme probírali ještě detaily, on mi říkal, že ještě si potřebuje zařídit ještě nějaké věci. Abych zařídil vlastně jako tu cestu a že až všechno bude, že si zavoláme, že si prostě potřebuje ještě něco vyřídit prostě a že si dáme vědět, že já mu dám vědět, kdy bude ta cesta a on mi dá vědět třeba, kdy přijede do Prahy, že se prostě předtím potkáme. S tím jsme se vlastně rozloučili, s tím, že jsme s Matem ještě venku kecali o životě, jako jak se má, já nevím, normálně jsme se bavili. A pak já jsem se vrátil vlastně s tou obálkou s těmi penězi zpátky k Andresovi do toho vozidla, jeli jsme černým Superbem. To byl vlastně on, jakoby to jeho auto. Já jsem si k němu sedl, předal jsem mu obálku, on si jí začal hned počítat, hned si jí prostě přejel, jako jestli to sedí, ty peníze. Pak byl spokojený vlastně, hodil si obálku do kaslíku a odvezl mě zpátky do Prahy.“

Já schůzku v Brně popisuji takto, tak, jak se skutečně odehrála. A proto se soud ze mě účelově snažil udělat lháře a do protokolu od soudu mé výpovědi udělal změnu!

Níže nejdřív uvádím, co jsem skutečně řekl a pak úpravu v protokolu.

 

 • Skutečná moje výpověď  u soudu o benzínové pumpě OMW – přepis nahrávky:

Str. 25, výpověď u soudu, Brůček -  20.9. 2016 – přepis nahrávky:

Obž. Brůček: „Určitě, určitě. Zastavili jsme vlastně na benzínce OMV, tam pan Andres jsem mu řekl, že tam je benzínka jsem mu říkal já vlastně. Tam předtím nikdy nebyl. Že tam počkal.“

Tedy uvádím, že  o benzínce OMV jsem  řekl Andresovi  já! A že  Andres tam nikdy před tím nebyl!

 

 • Upravená výpověď v protokolu od soudu o benzínové pumpě OMW:

Str. 26, Protokol o hlavním líčení, KS 19.září 2016 v 8.45 hod:

“Obž. Brůček: „Zastavili jsme na benzínce OMV, pan Andres mi o ní řekl. Nikdy předtím jsem tam nebyl.”

Zde soud naprosto změnil to, co jsem skutečně řekl a přepsal tak, že mi o benzínce údajně říkal Andres. Takhle to vypadá,  že lžu, protože v předešlé části mé výpovědi říkám, že v Brně jsem už byl 2 x na schůzce s Matěm a tak jsem to tam logicky musel znát . Když jsem četl tuto část protokolu, tak jsem nevěříl vlastním očím, co je v naší zemi možné. Pár dalších příkladů změn v protokolu uvádím v kapitole “Upravené výpovědi a ukázka jak fungují soudy ČR na webu”.

Ale soudu to bylo ještě málo a tak do Rozsudku, když shrnoval mou výpověď uvedl, že jsem údajně vypověděl, že jsem Andrese vysadil na benzínce OMV a dojel za Matěm a Jánem autem! Tedy zase změnil, co jsem skutečně řekl, že Andres zůstal ve svém autě a já jsem za Matěm a Jánem došel pěšky, jak je uvedeno na začátku tohoto bodu v mé výpovědi.

 

 • Rozsudek Soudu I. stupně o tom, co jsem údajně vypověděl o schůzce v Brně :

str. 18, Rozsudek 2T44/2016:

Po cestě si setkání s “Maťem” ale měl Andres rozmyslet s tím, že nechce, aby jej Buchel viděl pro případ, že by vše “prasklo”. Proto se měl nechal Andres vysadit opodál místa setkání u benzínové pumpy.”

Tyto malé a nenápadné úpravy, změny pak na ostatní soudy působí, že lžu a proto to Soud I. Stupně zřejmě dělá, aby podložil svůj rozsudek.

 

 • Maťo o schůzce v Brně :

 

str. 3 pokračování 4, Výpověď u soudu – přepis nahrávky, Buchel :

„Předseda senátu: Ten způsob, jakým to tady dnes popisoval pan Brůček,

Obž. Buchel: Ano.

Předseda senátu: ten tedy podle Vás odpovídá nebo neodpovídá?

Obž. Buchel: Ano, odpovídal.

Předseda senátu: Odpovídal.

Obž. Buchel: Jako bylo, říkám, že možná tam bylo něco, ale to jsou už takové věci, které jsou prostě 4 roky zpět. Já si ...

Předseda senátu: Jestli jste si všiml, tak pan Brůček ...

Obž. Buchel: ... přesně nepamatuji, kde jsem stál na parkovišti anebo takovou věc, to si fakt jako nepamatuji ...

Předseda senátu: To si nepamatujete.

Obž. Buchel: Ne. Jako vím, že to bylo parkoviště, ale kde či stál za mnou, kde stál on, to já jsem vůbec nevěděl, přišel pěšky, jako říkám, to už si vůbec nepamatuji.“

Maťo potvrzuje, že schůzka v Brně proběhla způsobem, jakým ji popisuji já. Sice si to už moc nepamatoval, kde stál přesně na parkovišti on a že jsem přišel pěšky, ale to jsou detaily, které nejsou tolik důležité. Důležité je, že schůzku s Jánem potvrzuje!

Zde je také důležité poznamenat, že Maťo během hlavního líčení své výpovědi nebyl psychicky v pohodě, až se ho Předseda senátu zeptal, jestli je schopen vypovídat dále:

 • Otázka Předsedy senátu, zda Maťo je schopen dále vypovídat:

str. 7, Maťo u soudu  - přepis nahrávky:

„Předseda senátu: Jste schopen vypovídat dále nebo nikoliv?“

Ale samozřejmě, Andres schůzku v Brně popisuje účelově úplně jinak.

 

 • Andresova výpověď o schůzce v Brně:

str. 4, Úřední záznam, Jakub Andres, výslech 8. 12. 2015 v 13:40 hod:

„Přijeli jsme do Brna k nákupnímu centru, sjeli jsme na dálnici směrem na Vídeň a hned za sjezdem je obchodní centrum Tesco. Tam jsme přijeli kolem půlnoci a zaparkovali jsme na parkovišti v odlehlé části, dál od vchodu, blíže k dálnici od nákupního centra v rohu. Čekali jsme až přijedou Slováci. Čekali jsme asi 20 minut a přijela stříbrná Audi A 8 s bratislavskou registrační značkou, která začínala písmeny BB. Vozidlo zaparkovalo přední částí proti mému vozidlu a to ve vzdálenosti asi 5 – 7 metrů. Na vozidle zůstala rozsvícena přední světla, vozidlo bylo stále nastartované a z vozidla vystoupil pouze řidič, ve vozidle jsem nikoho jiného neviděl. Vozidlo mi svítilo do očí. Z mého vozidla vystoupil Petr Brůček, který celou dobu seděl na předním sedadle spolujezdce, já jsem řídil. Petr mi řekl, abych zůstal ve voze sedět. Petr Brůček šel k tomu řidiči vozidla Audi , pozdravili se a šli se procházet po parkovišti, ta Audina tam zůstala stát, měla otevřené dveře u řidiče a byla stále nastartovaná a já podle pokynů Brůčka jsem zůstal ve vozidle. Mluvili spolu asi 15 – 20 minut, pak se rozloučili, ten Slovák se vrátil zpět do té Audiny a Petr šel zpátky ke mně do auta.“

Zde Andres prezentuje svůj vymyšlený příběh o schůzce v Brně. Mluví o Slovácích, ale údajně viděl jen jednoho (Maťa myslí). Ale jeho vymyšlený příběh má několik chyb, které dokazují, že na parkovišti u Tesca vůbec nebyl a že skutečně čekal na benzínce OMV, jak vypovídám.

 1. Schůzka se odehrála na úplně jiném parkovišti, než uvádí Andres. Andres tvrdí, že to bylo na parkovišti u Tesca směrem na Vídeň, ale schůzka proběhla na parkovišti u Tesca směrem na Bratislavu. Tedy na opačné straně dálnice! Andres se prezentuje jako člověk, který si vše dobře pamatuje a také se živil jako profesionální řidič, tak pokud by na parkovišti skutečně byl, jak lživě tvrdí, tak by se v tomto nespletl.

 

 • Má výpověď, kde se odehrála schůzka v Brně:

str. 25, Petr Brůček výpověď u soudu 20. 9. 2016:

„JUDr. Karola: Vy jste, Vy jste popisoval schůzky v tom Brně, pokud jde, pokud jde o tu schůzku, kde jste byl s panem Andresem...

Obž. Brůček: S Buchelem a s poškozeným v Brně.

JUDr. Karola: Ne. No, ale jel jste do Brna s panem Andresem.

Obž. Brůček: Ano, ano.

JUDr.Karola: Můžete popsat soudu, jak to, jak to, jak to místo přesně vypadá? Říkáte, jeli jste na, někde pumpa OMV …

Obž. Brůček: Ano, tam …

JUDr. Karola: Jestli můžete říct, kde je pumpa, jaká je ta místní poloha …

Obž. Brůček: Jasně, rozumím.

JUDr. Karola: ... kde je OMV, kde je to místo …

Obž. Brůček: Jasně. Určitě, určitě.

JUDr. Karola: … jaká je ta vzdálenost nebo jak to vlastně bylo, jestli byste se k tomu blíž mohl ...

Obž. Brůček: Určitě, určitě. Zastavili jsme vlastně na benzínce OMV, tam pan Andres jsem mu řekl, že tam je benzínka jsem mu říkal já vlastně. Tam předtím nikdy nebyl. Že tam počkal.  

(pozn. Toto výše je ta část mé výpovědi, kterou si soud upravil a přepsal opak, že mi o benzínce říkal Andres, že jsem tam nikdy před tím nebyl. Uvádím to na začátku!)

JUDr. Karola: OMV je na které dálnici?

Obž. Brůček: Směrem na Bratislavu. Je tam vlastně, když se odbočí vlastně doprava směrem na Bratislavu, tak po pravé straně to Tesco už je vidět vlastně z dálnice. Pak u benzínky OMV se zahne doprava, zase doprava, tam je myslím že kruháč, možná, jestli si pamatuji správně, myslím. Doprava, doprava a tam se vlastně dostanu zpátky na to parkoviště. Tam a tam někde zhruba uprostřed toho parkoviště jsme se sešli vlastně s panem Buchelem.

JUDr. Karola: Kdo se sešel?

Obž. Brůček: Já, pan Buchel a poškozený. V tom autě.

JUDr. Karola: A pan Andres byl kde?

03:56:37 - Obž. Brůček: Na benzínce OMV čekal, protože řekl, že z důvodu jakoby vyzrazení vlastně, že je to falšování dokladů, napomáhání uprchlíkovi, že zůstane vlastně na té benzínce.

JUDr. Karola: A ta vzdálenost, kdy Vy jste …

Obž. Brůček: 200m? Maximálně. 100m? 100m. Nevím, teď si fakt nevybavím. Je to, je to, je to kus cesty, je to kus cesty, je to kus cesty. Není to, není to na 20 vteřin chůze. Je to, je to fakt na déle.“

 

Už jenom z logického myšlení je schůzka na tomto parkovišti u Tesca směrem na Bratislavu pro člověka z Prahy a Bratislavy jednodušší. Tedy pokud tuto oblast někdo zná, tak si schůzku domluví spíše tam než na opačné straně, kde je to podstatně složitější a pro oba delší. Maťo to tam znal, a tak mi popsal cestu, kde se potkáme při naší první schůzce začátkem roku 2012. A pak už jsme se scházeli na tom samém místě.

Navíc, u OMV směr Vídeň žádné Tesco není !!!!

 

 

 

 

 

 • Google mapa:

 

OMV čerpací stanice a Tesco v AVION Shopping park Brno – směr Bratislava:

 

                                                   Tady někde jsme se sešli s Matěm a Jánem.

                                                    Tady čekal Andres ve svém autě!

 

 1. Maťo nikdy nevlastnil auto Audi A8, jak tvrdí Andres, že v Brně viděl. Soud si toto uvědomil, a proto do svého rozsudku uvedl, že Andres údajně mluvil o Audi A6 a ne o Audi A8. Stejnou úpravu udělal soud i u staršího bratra Jána, který také účelově mluvil o AUDI A8, aby podpořil výpověď Andrese. Ale Audi A6 Maťo vlastnil až od roku 2015, tedy 3 roky po vraždě a tak ani tímto autem se nemohl logicky sejít v Brně! Maťo jako důkaz Andresových lží předkládal výpis z registru vozidel, které vlastnil a vlastní. Soud  to ale nezajímalo!

 

 • Rozsudek soudu I. stupně :

 Str.38 , Rozsudek soudu I. stupně -2T44/2016:

„např. ohledně vozidla Audi A6, které měl Buchel používat – mimo jiné potvrzuje také bratr poškozeného, který hovořil o stejném typu vozidla.“

Ale jak Andres, tak i starší bratr poškozeného, mluvili o autě Audi A8.

 

 • Výpověď staršího bratra poškozeného – přepis nahrávky u soudu o autě Audi A8:

str.7, přepis nahrávky KS ( čtená výpověď ze Slovenska  staršího bratra poškozeného)

 „Byli jsme venku na ulici v autě. Oni přijeli vozem Audi A8, řídil Glamer, tmavá šedá metalíza.

 • Výpověď Andrese – nahrávka od soudu přepis o autě Audi A8:

Str.1, výpověď Andres u KS 1.9.2019 – přepis nahrávky:

 „Za asi 10 minut nebo 15 minut, co jsme tam čekali, tak tam přijela stříbrná nebo taková světle šedá Audina A8 se slovenskými značkami.“

Maťo se k autu Audi A8 vyjadřoval takto:

 • Vyjádření Buchela – přepis nahrávky od soudu o autě Audi A8:

str.34, Andres –přepis nahrávky KS 1.9.2016 – vyjádření se  M. Buchela k výpovědi Andrese:

 „Dal jsem si ze slovenské policie lustraci vozidel v daném období, měl jsem dvě vozidla, a proto bych chtěl k tomuto dodat, že prostě Audi A8 jsem nikdy neměl, takže jsem se s ním nikdy nemohl potkat (s Andresem) ani nepředávat peníze.“

 

Odvolací soud se k této účelové chybě vyjádřil, že prý došlo k “překlepu”. Já jim dám překlep. Tady je jasná ukázka, jak soudy Andresovy lži účelově kryjí a pomáhají mu v nich. A když se na to přijde, tak řeknou, že to byl jen “překlep”.

 

 1. Registrační značka BB není registrační značka Bratislavy, ale Bánské Bystrice. Tohle si Andres přidal, aby zvednul důvěryhodnost svého vymyšleného příběhu a naběhnul si. Policie si toto uvědomila a tak u soudu už Andres neříkal, že to bylo BB, ale jen B. Ale ve svých dvou předešlých výpovědích uváděl sebejistě BB.

 

 • Andresova výpověď o registrační značce u soudu:

Strana 1, Andres u soudu – nahrávka:

 „Vím, že tam bylo „B“ na té značce, takže předpokládám, že to bylo z Bratislavy.“

Prý ví, že to bylo jen B a předpokládá, že to tedy byla Bratislava.

 

 1. Už jenom popis Maťa, který Andres uvedl při schůzce v Brně, není vůbec přesný.

 

 • Andresova výpověď o Maťovi, kterého údajně viděl v Brně:

strana 4 pokračování 5, Úřední záznam, Jakub Andres, výslech 8. 12. 2015 v 13:40 hod.:

 

“Popíšu toho Slováka. Výška asi 180-185 cm, byl asi o něco vyšší jak já, zavalitější postavy, oplácaný, nebyl však jako koule, měl krátké vlasy, asi do 5cm, délky, věk asi 30-35 let, bez vousů, bez brýlí, zvláštní poznávací znamení na něm nebylo.”

Na tento Andresův popis reagoval Maťo u soudu moc výstižně:

 • Maťova reakce na Andresův popis:

strana 35, Andresova výpověď u soudu- nahrávka:

„Potom dále jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že dále jsem chtěl dodat k tomu, že on v té výpovědi vzpomínal popis mé osoby, že jsem 30-35 let starý. V roce 2012 mi bylo 26 let a většina lidí mi tipovala méně, protože ani nezarůstám a prostě mám takový kukuč mladšího, mladší osoby. I sám se teď vyjádřil k tomu, že, že, že „nic podle čeho bych dále uměl určit tu osobu, která byla na té pumpě, bych, nepoznal jsem ho“. To řekl doslova. Takže popsal mě jako 30-35 letého, 180-185 cm vysokého. V té výpovědi je to zaznamenané. Nevím, ve které. V těch policejních výpovědích. Já měřím 176 cm, když nás viděl - jasně jsem nižší oproti Brůčkovi. Tzn. on má 182 cm, je tam jasný rozdíl v našich výškách. Dále mě popsal jako tmavší pleti. Tmavší pleť fakt nemám. I když se rád sluním, tak jsem bílý. Úplně.“

Už jenom ten výškový rozdíl mezi mnou a Matěm je znatelný. Já mám 183 cm a Maťo 176 cm. To je rozdíl 7 cm. Kdyby nás skutečně Andres viděl stát vedle sebe, jak popisuje ve své vymyšlené historce, tak by si tohoto rozdílu jasně všiml a do výpovědi by to uvedl. Tohle dokazuje, že Maťa neviděl, ani že nebyl vůbec na parkovišti a čekal na beznínce OMW jak jsem vypověděl! Než přinesu peníze od Jána za nový život v Thajsku.

 1. Andres uvádí, že schůzka proběhla v rohu parkoviště, ale  s Matěm a Jánem jsem se potkal zhruba uprostřed parkoviště, jak uvádím ve své výpovědi!

Andres sice mluví o “Slovácích”, kteří si údajně vraždu objednali i o tom, že do Brna měli přijet, ale ani ve své vymyšlené výpovědi neuvádí, že je viděl fyzicky. Mluví o tom, že viděl jednoho člověka, který vystoupil z auta v Brně. A to konkrétně Maťa. A že jsem údajně mluvil venku jenom s ním. Uvádí, že nikoho jiného neviděl. Ve své vymyšlené historce, které účelově soud uvěřil. Ale to soudu vůbec nevadí a do svého rozsudku si Andresův vymyšlený příběh doplní svým vymyšleným doplněním.

 • Rozsudek o schůzce v Brně:

 strana 2, rozsudek 2T44/2016:

“Petr Brůček tuto nabídku přijal, a proto se následně Matej Buchel ve společnosti dalších dvou doposud blíže neustanovených osob, setkal na parkovišti u obchodního domu TESCO u Brna s Petrem Brůčkem, jemuž předal slíbenou finanční odměnu v blíže nezjištěné výši přinejmenším pro realizátora či realizátory likvidace poškozeného…”

Kde soud vzal “dvě doposud neustavené osoby” při schůzce v Brně vůbec netuším. Když ani Andres o nich ve své historce nemluvil. Soud si prostě doplňuje své vlastní lži, aby Andresův vymyšlený příběh vypadal více důvěryhodně . Je mi z toho opravdu zle, co je vše v naší zemi možné!

Co se předání peněz týče, tak k nim došlo skutečně při schůzce v Brně. Ale dával mi je sám Jáno na nový život v Thajsku pod falešnou identitou a Andres mezitím čekal na benzínce OMV! Andres samozřejmě ve svém vymyšleném příběhu musí tvrdit, že byly od Maťa a údajných slovenských objednatelů, popírat, že čekal na benzínce a že na schůzce byl sám poškozená Jáno, který peníze předával na zařízení nového života v Thajsku. Jinak by jeho vymyšlený příběh nedával smysl!

 

Shrnutí: Takže na otázku “Jak proběhla schůzka v Brně a předání peněz?” Jsme dostali odpověď, že tak, jak jí popisuji já a Maťo a že Andres účelově lže. Tedy, že čekal na benzínce, než se vrátím s pěnězi od Jána, které byly určeny na jeho nový život v Thajsku!

 

Stanovisko soudů: Účelově věří Andresovi, kryjí jeho lži, upravují protokoly od soudu a ještě si k nim přidávají své vymyšlené doplnění o “dvou doposud neustanovených osobách” v Brně!

<
>