OBĚTI ČESKÉ JUSTICENečekaný příjezd Jána do Prahy a jeho ubytování na hotelu DŮM

V této kauze je také důležité zjistit odpověď na dvě důležité otázky:

1. “Kdy, proč a jak přijel Jáno nečekaně do Prahy?”

2. “ Jak dlouho byl Jáno v hotelu DŮM ubytován?”

Začněme otázkou první:

 • Má výpověď, kdy přijel Jáno do Prahy:

str. 5, Petr Brůček - výpověď u soudu, 20. 9. 2016:

Teď Nevím přesně kolik to bylo dní, tři, čtyři, pět, možná déle, mi zavolal Maťo, že ten jeho kamarád je v Praze, že odjížděl narychlo. Neříkal mi, co se stalo, prostě jako vůbec jsem nevěděl, jestli se můžeme potkat zase ještě ten den zase u toho kostela, že to, že to bylo prostě ve spěchu . Potkal jsem se s tím ... Můžu, jo?

Předseda senátu: Prosím.

Obž. Brůček: Potkal jsem se s tím Jánem u toho kostela a vlastně on mi řekl, že se bál už jít domů pro věci, že dostal informace, že ho hledá policie. Že s sebou, vlastně on přijel, úplně neměl vůbec nic na sobě. On měl, on měl džíny jenom, nějakou mikinu prostě, neměl s sebou vůbec žádnou tašku, vůbec žádné osobní věci. Říkal, že prostě utíkal, ne utíkal, jakoby ve spěchu prostě, že se bál domů pro věci a taky mi sdělil, že nemá pas, to bylo docela jako problém prostě. Říkám, že to je problém, že celou dobu počítáme s tím, že ten pas bude mít, že jako nevím, co to znamená, jako jak to mění situaci, jestli tedy bude vůbec moci odcestovat prostě no.“

Zde uvádím, že Jáno po schůzce v Brně přijel nečekaně po pár dnech do Prahy z důvodu, že dostal informaci, že ho hledá policie. Uvádím tedy, kdy a proč nečekaně přijel do Prahy. Ale jak přijel do Prahy, to nevím. A v tu chvíli mne ani nenapadlo se ho zeptat, nebylo to pro mě důležité, když už tady byl a já s jeho cestou do Prahy neměl nic společného. Státní zástupce to ale nedokázal pochopit, že to prostě nevím. Andres se ho také nezeptal a neuvedl, jak se do Prahy přesně dostal, ale u něj to divné nikomu nebylo.

 • Má výpověď, kdy přijel Jáno do Prahy – otázky státního zástupce:

Str. 21, Petr Brůček, výpověď u soudu 20. 9. 2016 přepis nahrávky:

Státní zástupce: Jak cestoval ten Slovák do Prahy?

Obž. Brůček: To nevím, to mi neříkal. To fakt nevím.

03:40:08 - Státní zástupce: Byl tady sám nebo tady byl s někým?

Obž. Brůček: Nevím, to mi neříkal. Přijel prostě sám. Jak se dostal do Prahy, jestli tam byl s někým

Státní zástupce: Víte o tom, že by ho do té Prahy vezl pan Maťo?

Obž. Brůček: Ne.

Státní zástupce: Pan Buchel.

Obž. Brůček. Určitě ne, určitě ne.

Státní zástupce: Určitě ne?

Obž. Brůček: Určitě ne. Maťo mi volal, že je v Praze. Maťo mi, jak jsem říkal, Maťo mi volal, že je v Praze, jestli se s ním mohu potkat u toho kostela zase jako, jako předtím.

Státní zástupce: A jak jste věděl, v kolik hodin se s tím Slovákem máte setkat?

Obž. Brůček: On mi řekl, že za 2, za 3 hodiny, myslím, že nějak takhle ...

Státní zástupce: Kdo Vám to řekl?

Obž. Brůček: Maťo Buchel. Že tam bude.

Státní zástupce: A jak pan Buchel věděl, že tam bude?

Obž. Brůček: Asi s ním byl ve spojení. Já nevím. Neptal jsem se ho na to. Asi měli na sebe telefon, asi si nějak … nebo možná vyrážel z Bratislavy a řekl mu, ať mi zavolá. Já fakt nevím, to nevím, to se budete muset zeptat …“

Tímto stylem probíhal celý jeho křížový výslech, a když jsem prostě na jeho otázku neznal odpověď, tak jsem mu to musel zopakovat 10 x, aby to pochopil.
Po jeho nečekaném příjezdu jsem ho jel ubytovat do hotelu Dům.

 

 • Má výpověď o ubytování hotelu Dům

str. 5 Výpověď u soudu Petr Brůček 20. 9. 2018:

Nicméně jsem ho potřeboval někde ubytovat, tak jsem vlastně zavolal Kamilovi , jestli by mu nevadilo, kdybych tam ubytoval kamaráda. On měl zrovna nějakou schůzku, neměl vůbec na mě čas, říká mi, že je tam Kudeřík, ať se domluvím s ním. Já jsem vlastně sedl se Slovákem do auta, mercedesu mého, já jsem měl tenkrát Mercedes CLK, a jeli jsme do toho hotelu. Tam jsem vlastně přijel, tam jsem Kudeříkovi, jsem řekl, že jsem mluvil s Kamilem, že o tom ví, jestli ho může ubytovat a Ubytovali jsme ho někde v horních patrech, já už patro si nepamatuji prostě, vůbec nevím.“

Tedy uvádím, že Jáno byl ubytován na hotelu Dům ten samý den, co přijel.

Zajímavé je, že se Maťa konkrétně na tuto situaci u soudu vůbec nezeptali!

 • Andresova výpověď o této situaci:

Str. 5 Úřední záznam o podaném vysvětlení Andres 8.12. 2015 v 13.40 hod:

Po cestě zpět mi Brůček říkal, že toho člověka má schovaného v Praze, v městské části Kamýk na bývalém hotelu, myslím, že se ten hotel jmenoval Dům, je to kousek od Policejní akademie, pokud bych měl po ruce mapu, jsem schopen to místo označit nebo jsem schopen policistům ukázat přímo.

Petr Brůček měl toho Slováka v tom hotelu schovaného dlouho, vzal mu doklady, aby ten Slovák nemohl chodit nějak ven a nosil mu jídlo, které vždycky nakoupil v nějakém nedalekém obchodě, myslím, že je to Penny nebo Billa.“

Ale podle Andresovy vymyšlené výpovědi měl být Jáno už delší dobu schovaný na hotelu Dům v Praze. Toto jsem mu prý údajně sdělil po cestě zpět z Brna do Prahy po schůzce s Matěm! Tedy podle něho byl už Jáno v Praze delší dobu před schůzkou v Brně. Ale o tom, jak se Jáno dostal do Prahy, nemluví a ani se ho na to policie ani soud nezeptaly. A kdy přesně poškozený do Prahy přijel, neví.
 

 • Andresova odpověď, kdy se poškozený dostal do Prahy:

str.28 Andres výpověď z hlavního líčení 1.9. 2016:

Můj advokát: Víte, kdy se oběť dostala do ČR?

Obž Andres: Ne, to mi nikdy nikdo neřekl.

Už z jeho výpovědí je patrná lež a to, že jsem údajně vzal Jánovi doklady! Při prohlídce na místě činu se ale u Jána jeho doklady našly, konkrétně jeho občanský průkaz s kartičkou zdravotní pojišťovny a řidičským průkazem s celou jeho peněženkou. Jak je to možné, když jsem mu doklady podle Andrese sebral? Možné to logicky není a zde je další Andresova lež! Tuto výpověď udělal ještě v době, než se o nálezu osobních dokladů poškozeného u jeho těla dozvěděl. Pak začal tvrdit, že jsem mu říkal, že doklady nemá, ale už nic o tom, že jsem mu je přímo sebral, jak tvrdil před tím! Já mu však říkal jen to, že nemá pas, což jsem měl od Jána.

Ale k tomu si řekneme více v bodě 16). Adres tvrdí, že poškozeného Jána neprohledával, ale Foubík tvrdí, že ano.

Ale Foubík ve své výpovědí uvádí, že od Andrese obdržel konkrétní informaci, že poškozeného vezou už do Prahy. Myslí si, že to mohlo být na konci září, co mu to Andres říkal.

 

 • Foubíkova výpověď o tom, jak se poškozený dostal do Prahy:

Str. 6, Protokol u výslechu obviněného Foubíka ze dne 9. 12. 2015 ve 14:12. hod:

Nicméně pak jednoho dne zavolal s tím, že je to opravdu připravené, a že ho vezou ze Slovenska do Čech – tu oběť myslím- a že už má vymyšlený plán, že je potřeba jen zajet na místo, které ho napadlo, kde byl zakopán. Tohle mohlo být. To mohlo být v září. Podle mě to bylo konec září.“

Foubík na rozdíl od Andrese uvádí, že mu Andres přímo řekl, že poškozeného teprve vezou ze Slovenska do Čech. Jak je tohle možné? Kde Andres vzal tuto informaci, když sám ve své vymyšlené výpovědi uvedl, že ode mě dostal informaci, že Jáno je v Praze v hotelu DŮM už delší dobu schovaný! Prý jsem mu to řekl po cestě z Brna do Prahy, když jsme jeli ze schůzky s Matěm. Zde je zcela jasně vidět, jak to bylo ve skutečnosti. Andres se vracel se mnou z Brna a ode mě věděl, že Jáno brzo přijede do Prahy, až Andres zařídí cestu do Thajska atd. Peníze od Jána jsem mu předal a tak rychle jel za Foubíkem a vymyslel si, že už ho vezou do Prahy, že je vše zařízené. Tohle je naprosto logické vysvětlení Andresova chování!

Teď je potřeba zjistit, jak dlouho byl Jáno ubytován na hotelu Dům. Přejděme tedy k otázce druhé.

Jak dlouho byl Jáno v hotelu Dům ubytován?”

Já jsem vypověděl, že Jáno byl na hotelu 4 dny.
 

 • Má výpověď o tom, jak dlouho byl Jáno ubytován na hotelu Dům

str. 6 - 7 , Petr Brůček výpověď u soudu hlavní líčení 20. 9. 2016:

„…Já jsem odjížděl s tím, že poškozenému vlastně přinesu druhý den nějaké oblečení.“

..Druhý den jsem přišel do hotelu, dal tomu Slovákovi 3 trička a ty trenky.“

„…druhý den ( myšleno další, tedy třetí den pobytu na hotelu) jsem přijel na ten hotel a zjistil jsem , že tam Slovák není, ten poškozený , prostě odešel někam.“

„…Domluvili jsme se, domluvili jsme se, domluvili jsme se tedy, že zítra já se s ním přijdu ještě rozloučit ( myšleno čtvrtý den pobytu na hotelu).“

 

 • Výpověď svědka Kudeříka, jak dlouho byl poškozený ubytován v hotelu Dům

str.6 ,Protokol o výslechu svědka – Kudeříka, výslech 3.2. 2016 v 9.10 hod.:

Můj advokát.: Upřesněte, jak dlouho byl ten dotyčný muž v hotelu ubytován?

Odp.: Od doby, kdy jsem toho muže v hotelu ubytoval do doby, než jsem po jeho odchodu šel pro ten tuner, tak to bylo dva až tři dny.“

Tento svědek je člověk, který dělal ostrahu v hotelu DŮM, a se kterým jsem Jána v hotelu ubytoval! Tedy o jeho délce pobytu měl přehled a uvádí maximálně 3 dny. Tedy shodně jako já vypověděl, že jeho pobyt byl velice krátký. I přesto, že si tohoto svědka policie zpracovala, aby jim šel na ruku, tak tohle si nepohlídala a on řekl pravdu, jak si to pamatoval.

K tomuto svědkovi se ještě vrátíme v bodě 10. „Odchod a příchod Jána z hotelu Dům “ a řekneme si o něm více.

Takže na rozdíl od Andrese oba uvádíme, že pobyt Jána byl velice krátký. Ale Andres tvrdí, že poškozený byl na hotelu podstatně delší dobu. A že tuto informaci obdržel údajně už při cestě z Brna do Prahy! Takže podle jeho vymyšlené verze tam Jáno byl minimálně cca jeden měsíc, když tvrdí, že od první nabídky do provedení to byl maximálně měsíc. Tuto jeho výpověď uvádím v bodě 6. Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo.

Takže jsme Andrese nachytali při další lži. Z celého, co jsme si teď přečetli je, naprosto evidentní, že Andres v tomto účelově lže, aby vše zapadlo do jeho vymyšleného filmu!

Andres u soudu na otázku mého advokáta, jakou dobu byl poškozený v ČR najednou odpověděl, že mu to prý nikdo neřekl. Tedy už neuvádí, že tu byl delší dobu.

 • Andresova odpověď na otázku: Jak dlouho byl poškozený v ČR na hotelu?:

str. 28 Andres u soudu , přepis nahrávky 1.9. 2016:

Mgr. MUDr. Keprle: Zmínil se Vám někdy někdo, jakou dobu tady byla?

Obž. Andres: Ne. To mi také nikdo neřekl. Teď vycházím z toho, co jsem si četl ve výpovědích, ale to asi není relevantní.“

Tak před tím tvrdí, že jsem mu údajně řekl při cestě z Brna do Prahy, že Jáno už má být delší dobu schovaný v hotelu Dům v Praze a teď najednou, když se mu to nehodí, po tom co si přečte výpovědi začne tvrdit, že mu to nikdo neřekl, aby svoje lži schoval! Tedy tuto informaci prý najednou neobdržel.

Ale z naprosto nepochopitelných důvodů tohle vše soud přehlíží a do svého rozsudku napsal:
 

 • Rozsudek 2T 44/2016 o tom, jak se Jáno dostal do Prahy:

Str. 2 Rozsudek 2T 44/2016:

V blíže nezjištěném období roku 2012…. Petr Brůček tuto nabídku přijal, a proto následně Matěj Buchel ve společnosti dvou doposud blíže neustanovených osob, setkal na parkovišti u obchodního domu TESCO u Brna s Petrem Brůčkem, jemuž předal slíbenou finanční odměnu v blíže nezjištěné výši přinejmenším pro realizátora čí realizátory likvidace poškozeného, poté Petr Brůček ve spolupráci s dosud neustanovenými osobami ze Slovenské republiky zorganizoval převoz poškozeného ze Slovenské republiky do České republiky, kde jej ubytoval v hotelu DŮM, na adrese ul. Kutilova 3061/2 Praha 4 – Modřany, mezitím za účelem objednané likvidace této osoby oslovil obžalovaného Jakuba Andrese,..“

 

 

Co k tomu dodat! Soud si prostě z celého účelově vzal jen to, co potřeboval! Tedy výpověď Foubíka který mluví o informaci, kterou obdržel od Andrese, tedy informaci z doslechu! Informaci, že Jáno byl údajně přivezen dalšími osobami do ČR. I když pro to neexistuje jediný důkaz. I přesto, že Andres ve své výpovědi o tom vůbec nemluví, že by Foubíkovi něco takového říkal. A vše ostatní, co uvádím v tomto bodě, schválně nevidí. A pro jistotu, aby nedošlo k nějakým pozdějším nepříjemnostem u dalších soudů s tím, kdy a v jaké fázi konkrétně tuto informaci Andres ode mě obdržel o ubytování poškozeného a samotném oslovení s údajnou likvidací, použil slovíčkomezitím“!

Z toho není patrné, jestli byl Jáno na hotelu Dům ubytovaný ještě před tím, než jsem Andrese údajně oslovil s likvidací anebo až potom! Ale zároveň tuto část rozsudku staví až po schůzce v Brně se „dvěma doposud neustanovenými osobami“. Musím říci, že tomu vůbec nerozumím, ale o to se soud asi snažil. Aby z rozsudku v této části nebylo nic srozumitelné!

A to, že Andres uvedl ve své předešlé výpovědi policii, že jsem mu údajně řekl, že Jáno už je v Praze schovaný na hotelu Dům delší dobu, přehlíží. Soud vidí jen to, co se mu hodí.

Takhle to vypadá, že Jáno přijel do Prahy proti své vůli, nedobrovolně byl přivezen neustanovenými osobami. O to hlavně soudu šlo! Protože je velký rozdíl, když někdo přijede sám dobrovolně s tím, že chce odcestovat, než když je někým přivezen! Soud takto spolupracuje s Andresovým vymyšleným filmem a maskuje jeho lži.

Ve své výpovědi o ubytování Jána na hotelu také uvádím, že jsem svědkovi Kudeříkovi řekl, že poškozený „nemůže“ vycházet, jako důvod toho, aby mu šel nakoupit jídlo a sehnal set top box. Také jsem mu říkal, ať to nikomu neříká, že tam Jáno je, víc jsem mu neřekl:

 • Má výpověď o tom, co jsem řekl svědkovi Kudeříkovi o Jánovi:

Str. 5 Petr Brůček výpověď u soudu hlavní líčení 20. 9. 2016 – přepis nahrávky:

Tam jsme zjistili, jak říkal, že tam není set top box, že tam není vlastně na televizi a já mu jsem říkal, že jestli by mu ho nesehnal, ten set top box. Alespoň televizi, alespoň nějakou nebo něco takového s tím, že jsem mu říkal, že Slovák nebo poškozený nemůže vycházet, že prostě - neříkal jsem mu důvod, ale říkal jsem mu, ať to nikomu neříká.“

Zde je to „černé na bílém“ co jsem vypověděl, jak se říká! Ale soud si to „slovíčkařením“, co jsem vypověděl, upravil v rozsudku po svém! Aby to lépe zapadalo do Andresova vymyšleného filmu, tak zaměnil slovíčko, které jsem řekl “nemůže” za slovíčko “nesmí”.

 

 • Rozsudek soudu I.stupně 2T44/2016:

Str. 18, Rozsudek soudu I.stupně 2T44/2016:

Brůček požádal Kudeříka, aby poškozenému zprovoznil televizi s tím, že poškozený nesmí z hotelu vycházet a nemá o něm nikomu říkat.

Touto záměnou slovíčka „nemůže“ za slovíčko „nesmí“ způsobil, že to vypadá více, že Jáno byl v hotelu proti své vůli vězněn! Soud je válka slov a tak by měly být protokoly a rozsudky přesné a ne účelově pozměněné., aby se to soudu hodilo do krámu, jak se říká!

Shrnutí: Takže na naše dvě otázky „ Kdy, proč a jak přijel Jáno do Prahy?“ a Jak dlouho byl Jáno ubytován na hotelu Dům?“ jsme dostali odpověď, že přijel pár dní po schůzce v Brně z důvodu, že dostal informaci, že ho hledá policie, že ten samý den byl ubytován na hotelu Dům a že tam byl 4 dny! Ale jak se dostal do Prahy jsme nezjistili. To dokazují výpovědi všech zúčastněných. A tím jsme odhalili další Andresovy lži.

Stanovisko soudů: Vše účelově přehlížejí a opírají se o Foubíkovu výpověď, informaci, kterou obdržel od Andrese i když sám Andres situaci popisuje úplně jinak! Tedy kryjí Andresovy lži nesrozumitelným a nejasným rozsudkem!

<
>