OBĚTI ČESKÉ JUSTICEMoje a Maťova závěrečná řeč a jejich úprava v protokolu z hlavního líčení odvolacího soudu

Po celé soudní frašce u soudu I. stupně přišel soud odvolací. Po tom, co jsme předložili desítky důkazů, proč by se měl případ vrátit, přišly na řadu závěrečné řeči. Ale naše (moje a Maťova) závěrečné řeči se soudu nehodily do našeho účelového odsouzení, tak je v protokolu z hlavního líčení odvolacího soudu upravil!

A tak si musíme položit otázku: „Jak moc odvolací soud pozměnil naše závěrečné řeči?“ a zjistit na ní odpověď.

  • Má závěrečná řeč u odvolacího soudu – přepis nahrávky:

Petr Brůček, přepis nahrávky  z hlavního líčení u KS:

„Dobrý den, já tu nebudu zdržovat, jen jsem chtěl říci, že všechno, co jsem vypověděl, je pravda, tohle bych v životě neudělal, moje morální zásady mě to nedovolí, tamhle sedí moji rodiče, já bych se jim nemohl podívat ani do očí prostě. A nebudu, nebudu zdržovat, jen jsem chtěl říct, byl bych rád, navrhuji, aby se to vrátilo k soudu I. stupně, aby se to pořádně všechno projednalo a zjistilo se, kde je vlastně pravda, aby už konečně bylo po všem, aby to skončilo pro mě a pro mojí rodinu, to je asi všechno, děkuji moc.“

 

  • Má závěrečná řeč u odvolacího soudu – úprava v protokolu z hlavního líčení:

Str. 4, Protokol 7 TO 119/2016, , dne 28. 2. 2017:

„Obžalovaný Brůček uvádí: Moje morální zásady by mi něco takovýho nedovolily. Andres není ani schopný se mi podívat do očí, chci, aby se to pořádně projednalo a zjistila se pravda.“

Nejen, že moje emoce od srdce směrem k rodině vymazal, ale ještě přepsal tak, že údajně říkám, že Andres není ani schopný se mi podívat do očí! Což, jak jste četli výše v přepisu z nahrávky z hlavního líčení odvolacího soudu, jsem vůbec neřekl! Soud si to upravil takovým způsobem, aby to vypadalo a působilo, že Andres se mi do očí ani nepodívá, protože mě zklamal a svědčí proti mně! Každý, kdo si to přečte, tak to na něho bude takto působit! Psycholog o mě prohlásil, že jsem neempatický člověk a tak se jim má závěrečná řeč o rodině do jejich účelového odsouzení nehodila!

  • Maťova závěrečná řeč u odvolacího soudu – přepis z nahrávky:

Matěj Buchel, přepis nahrávky  z hlavního líčení u KS:

„Také nebudem zdržovat, mám viacej napísaného, ale nebudem zaťěžovat, protože všetko již bylo rečeno. Všetko mám v papieroch, este raz hovorim, tohto trestného činu som sa nedopustil. Možte ma trestať za to, že som chcel kamarátovi pomoct začať nový život, ale myslím, že dostatečným trestom mi bolo zotrvanie vo vazbe, kde som prišel o narodinie syna, otec prodelal infakty, mama musela dať výpoveď v robotě, nestihol som poslednu rozlučku s milovaným dedkom. Všetci tu navrhujú vrátenie nazpet, ale já žádám o to, aby súd prekvalifikoval trestný čin v mojom pripade, aj ako žadal moj advokat podle § 366 tresného zákoníka, pretože nečeho takového som sa nikdy nedopustil. Ješte raz chcem upozornit na to, že ma prekvapil pristup prvostupňového súdu, po obdržení rozsudku som bol zaskočený, že Súd I. stupně v odůvodnenie rozsudku uvádzal nektoré časti mojej výpovedě úplně opačně, než jako som skutočně povedal, tím ma vysloveně poškodil. Naisto, že tento adekvatne súd vyhodnotil návrhy podla odvolani mojom obhajcom, moj obhajca povedal, že by dokazal napísať aj sto stran v rozporoch, který pan Andres povedal, ale naštěstí napísal len 50, lebo nebude zatěžovat tento súd viacerými informacemi, ktore sú vo spise. Moj advokát mi povedal při posledním sezenie, Maťo, ty si taký blbec naivni, že sa staráš o druhých a maš sa radeji starat sám o seba. To je vsetko, co by som chcel povedať.“

Během závěrečné řeči se Maťo rozbrečel, jak to pro něho bylo těžké! Kdo tuto nespravedlivou situaci nezažije na vlastní kůži, tak si ani nedovede představit, co jsou to za emoce. Ale ani tyto Maťovy emoce o rodině se soudu nehodily. Přece podle psychologa jsme špatní, zlí, bezcitní a agresivní lidé a ti přece o své rodině emotivně nemluví. A tak celou část o rodině prostě vynechal i s dalšími nehodící se  slovy!

 

  • Maťova závěrečná řeč u odvolacího soudu 7 To119/2017 – úprava v protokolu z hlavního líčení:

Protokol 7 To 119/2016, strana 4 , dne 28. 2. 2017:

Obžalovaný Buchel uvádí: Já myslím, že všechno už bylo řečeno, tohoto trestného činu jsem se nikdy nedopustil. Čte svoji závěrečnou řeč, aby soud celou věc překvalifikoval, něčeho takovýho jsem se nikdy nedopustil. Po obdržení rozsudku jsem šokován, že soud překroutil moje výpovědi, úplně opačný význam mají.“

 To je vše, co je uvedeno v protokolu z hlavního líčení odvolacího soudu z Maťovy dlouhé závěrečné řeči. Že ti lidé můžou večer v klidu spát!

To, že došlo k těmto účelovým úpravám mě už po tom všem, co jsem zažil, prožil, slyšel a viděl na vlastní oči, co vše je možné v tomto zrůdném systému ani nepřekvapuje! Takto to prostě funguje a lidí venku, dokud tuto nespravedlnost neprožijí na vlastní kůži, tak o ní nevědí a ani nechtějí vědět, či jí dokonce věřit! A lidi co o ní mluví, mají za blázny!

Co se týče všech úprav v protokolech od soudu, všech účelových změn a zakazování otázek mému advokátovi, které uvádím v této kapitole „Rozbor případu“ a v kapitole „Upravené výpovědi a ukázka, jak fungují soudy v ČR“ na webu, se odvolací soud klidně vyjádřil takto:

 


 

  • Odvolací soud o úpravách v protokolech a zakazování mému advokátovi klást některé otázky obžalovaným a svědkům:

strana 11, Rozsudek 7To119/2016:

„Namítá-li obžalovaný Petr Brůček, že nalézací soud opakovaně neumožnil jeho obhájci klást dotazy obžalovaným a svědkům, a to ve věcech, jež měly souvislost s projednávanou věcí, kdy toto ani často nebylo řádně zaprotokolováno, pak je třeba poznamenat, že takto nalézací soud postupoval pouze tehdy, když kladené otázky nesměrovaly k objasnění věci, přičemž protokolace průběhu hlavního líčení po obsahové stránce nijak výrazně nevybočuje z toho, co bylo ve skutečnosti řečeno.“

Sami jste se přesvědčili v kapitole „Rozbor případu“, co za frašku jsme u soudu zažili, že ani není potřeba k tomuto nesmyslu cokoli dodávat!

Vzpomínám si na situaci po Soudu I. stupně v době, kdy jsem čekal na soud odvolací. Přišli za mnou dva policisti z ÚOOZ mě vyslechnout znovu jako svědka k tomu jejich fantazy příběhu ze Slovenské republiky o mezinárodním obchodu s drogami, který probíhá v několika zemích a je do něho zapleteno asi 50 lidí! O tomto fantazy příběhu jsem se už zmiňoval v „Mém deníku“ v kapitole „Nahlížení do spisu“ a i ve „Vězeň černoch“. I moje jméno je v něm uvedeno a chtějí mě do toho jejich výmyslu namočit. Jeden z policistů byl ten samý policista z kapitoly „Nahlížení do spisu“ a druhý byl prošedivělý okolo 50-ti let. Ještě než dorazil můj advokát si mě nechali předvést, a během rozhovoru jsem jim řekl a slíbil, že se postarám o to, aby se veřejnost dozvěděla, co nám s Maťem udělali a že příští soud (myslel jsem v té době odvolací soud) dopadne tak, jak správně dopadnout má. Ten prošedivělý se ke mně ze své židle nahnul a sebejistě mi řekl „to se nestane“. Na tuto větu nikdy nezapomenu, na to s jakou jistotou mi to řekl! Jak jsem se později přesvědčil u soudu odvolacího a i dovolacího, tak jeho slova nebyla jen tak do větru a ÚOOZ si oba soudy zařídila! Tito lidé mají neuvěřitelnou moc, kterou používají ke zlu! Výpověď jsem znovu odmítl, protože s nimi se nemá smysl bavit.

Shrnutí: takže na naší otázkuJak moc odvolací soud pozměnil naše závěrečné řeči?“ jsme dostali odpověď, že naprosto zásadním způsobem z nich odstranil emoce a dokonce napsal v mém případě úplně něco jiného, než jsem skutečně řekl.

Stanovisko soudů: Dělají jako by nic, upravují účelově výpovědi ve svých protokolech od soudu a říkají o nich, že jsou po obsahové stránce v tom, co bylo skutečně řečeno, v pořádku!

<
>