OBĚTI ČESKÉ JUSTICEKdy vše začalo a jak dlouho to trvalo

V této kauze je velice důležité zjistit, kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo. A proto si musíme položit tuto otázku:

„Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo?” A zjistit na ní odpověď.

 • Foubíkova výpověď, kdy vše začalo:

Protokol o výslechu obviněného – Foubík Michal, výslech dne 9. 12. 2015, strana 5:

 „ Já jsem byl na začátku roku 2012 kontaktován panem Andresem s tím, že pro mě má práci, jestli si nechci vydělat nějaké peníze. Sešli jsme se a proběhla informace o tom, že má za peníze, resp. Že mu bylo nabídnuto, aby to za úplatu nechal zlikvidovat nějakou osobu. V této fázi nezmínil, od koho tu nabídku dostal, pouze řekl, že by to měl být cizinec ten člověk, co měl být zlikvidován.“

Takže Foubík uvádí začátkem roku 2012! A uvádí, že žádné bližší informace o poškozeném nedostal. Jen, že je cizinec, víc nic!

Jeho výpověď pokračovala takto:

 • Foubíkova výpověď, jak dlouho ho Andres přemlouval, pokračování výpovědi:

Protokol o výslechu obviněného – Foubík Michal, výslech dne 9. 12. 2015, strana 6:

„Já jsem nabídku odmítl a s tím jsme se rozešli. Pan Andres nicméně mne kontaktoval telefonicky pravidelně od té doby a nabízel různé jiné práce, kšefty. Většinou se jednalo o nějaké loupežné přepadení, krádež, kdy mi nabízel spoluúčast na těchto věcech …..snažil jsem se mu nezvedat telefony, nereagovat na SMS. Nicméně pan Andres nepřestával mi volat a kontaktovat mne SMS. Takto to pokračovalo dalšího půl roku, možná tři čtyři měsíce, nedokážu přesně říct. Když jsme se jednou potkali, při té příležitosti mi nabídl tu práci – tedy tu likvidaci osoby. Nicméně mi začal volat pravidelně, minimálně 2 x měsíčně s tím, že to má prostě poladěné, že to je jasné, že to budou chtít a že by bylo vhodné, abych na tom participoval, protože by to bylo vhodné pro zajištění mé rodiny.“

Takže dalšího půl roku, odhadem, ho Andres přemlouval, aby do toho s ním šel. Do lži, kterou si pro něho vymyslel. Ale stále ještě během této doby neobdržel žádné informace o údajných objednavatelích o poškozeném, ani důvody, proč má být údajně zlikvidován. Takže stále věděl jen, že je to cizinec. Nic víc. (Více o tom, co řekl Andres svým komplicům o poškozeném a důvodu jeho údajného zabití si řekneme v bodě 7. “Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o poškozeném a důvodu jeho vraždy.” (Každému totiž řekl něco jiného). Nabídku odmítl a Andres mu dál volal 2 x měsíčně. Takže to dále ze strany Andrese pokračovalo další měsíce, počet blíže neuvádí. A až v tomto období se teprve Foubík dozvěděl bližší informace o poškozeném od Andrese, tedy někdy v září, říjnu 2012! Tedy až v období těsně před vraždou!

Foubík na otázku Předsedy senátu přímo odpovídá, že bližší informace o poškozeném obdržel až později od první nabídky – cituji:Řekl mi to až posléze…”

 

 • Má výpověď, kdy vše začalo:

Petr Brůček – str. 1- přepis z hlavního líčení 20. 9. 2016:

„Začátkem roku 2012 přijel můj kamarád Maťo, Maťo Buchel. Během rozhovoru u té večeře mi řekl, že nepřijel tak na přátelskou návštěvu úplně, že jeden z jeho kamarádů má nějaký problém na Slovensku.“

Já uvádím, že Maťo za mnou přijel začátkem roku 2012 a zeptal se mně, jestli neznám někoho, kdo by dokázal zařídit nový život v Thajsku jeho kamarádovi. Takže shodně jako Foubík uvádím, že vše začalo začátkem roku 2012, ale s úplně jiným zadáním, pravdou, že se měl poškozený pouze schovat! Maťo mi žádné bližší informace o Jánovi nesdělil. Jen, že je to jeho kamarád. Pak proběhla schůzka v Praze s Jánem, Andresem a mnou asi o 14 dní později, na které Andresovi Jáno řekl pouze to, že má problémy se „zlými“ lidmi. Nic víc. (Níže uvedu více).

K tomu dodávám:

 • Má výpověď, jak dlouho vše trvalo:

Str. 3 Petr Brůček výpověď u soudu – přepis z hlavního líčení 20. 9. 2016 – nahrávka:

„No. Tím se to vlastně potom zastavilo nějak, vlastně v průběhu to bylo. Do září, října se nic nedělo.“

Takže i já, jako Foubík uvádím, že situace se táhla delší dobu do září nebo října roku 2012.

 • Maťova výpověď, kdy vše začalo:

Str. 1, Matej Buchel výpověď u soudu – přepis z hlavního líčení 20. 9. 2016 – nahrávka:

Tak bych začal vlastně tím začátkem, že vlastně někdy začátkem roku mě můj známý kamarád ( poškozený) poprosil o to, že má nějaký problém, který se týká nějakých věcí, ještě mi tenkrát neřekl, čeho se to týká a že by …věděl, že v Čechách mám nějaké známé, věděl to z mého vyprávění, že jsme často jezdili do Čech.“


Takže i Maťo, shodně jako já a Foubík (s jiným zadáním od Andrese) uvádí, že vše začalo začátkem roku 2012! Že se na něho obrátil Jáno, že má problém a chtěl by zařídit nový život v Thajsku pod falešnou identitou a jestli Maťo někoho náhodou nezná, kdo by to dovedl zařídit.

K tomu Maťo dodává:

 • Maťova výpověď , jak dlouho vše trvalo:

Str.1 – 2, Matej Buchel výpověď u soudu – přepis z hlavního líčení 20. 9. 2016 – nahrávka:

potom, zhruba po nějakém půl roce anebo kolik to bylo, za mnou přišel pan ( poškozený), že má nějaké vážné problémy“

 

Takže i Maťo uvádí, že minimálně půl roku se dál nic nedělo, že se vše na čas zastavilo.

Všichni tři shodně vypovídáme, že vše začalo začátkem roku 2012 a táhlo se to do září do října, tedy přes půl roku minimálně. Naše výpovědi se pouze liší, o co se mělo jednat, Foubík věřil lžím Andrese! Ale jediný Andres o časovém období, kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo, mluví úplně jinak.

 • Andresova výpověď, kdy vše začalo:

Str. 5 “ Protokol o výslechu obviněného” Andrese , 9. 12. 2015:

„Bylo to na konci léta 2012, mi zavolal Petr Brůček, že se mnou potřebuje mluvit. Petr začal říkat o tom, že dostal objednávku, že nějaký lidi potřebujou někoho nechat zmizet, zlikvidovat.“

Takže Andres jako jediný tvrdí, že vše začalo na konci léta. Tedy někdy koncem září. A zuby nehty se drží svého vymyšleného příběhu!

K tomu dodává:

Str. 16 “ Protokol o výslechu obviněného” Andrese 9.12. 2015:

„Otázka vyšetřovatele: Můžete uvést, kolik dní uplynulo od okamžiku, kdy jste byl poprvé osloven s nabídkou této vraždy, než jste si rozdělili odměnu?

Odpověď: Tak 20, 30 dní maximálně. Dýl to rozhodně nebylo.“

Zde uvádí tedy, že vše trvalo maximálně měsíc, víc určitě ne. Že vše bylo ve spěchu. To je velice zvláštní. Proč Andres jako jediný ze všech uvádí období těsně před vraždou?

I svědek Petr Zahrada, kterého Andres označuje za svého komplice, uvádí ve své výpovědi, že ho Andres s jeho nabídkou kontaktoval podstatně dříve než v období, které uvádí Andres.

 

 • Výpověď Petra Zahrady, o tom, kdy se o Andresově nabídce dozvěděl:

Str.3 ,Úřední záznam, Petr Zahrada, výslech 25. listopadu v 10.30 hod:

„Na začátku prázdnin roku 2012, tedy v době, kdy jsme s Andresem společně podnikali. Při návštěvě mi sdělil, že byl někým osloven a dostal nabídku na fyzickou likvidaci bílého koně.

Jakmile jsem ještě v té době návštěvy pochopil, že si Jakub Andres legraci nedělá, okamžitě jsem ho s nabídkou odmítnul.“

 

Petr. Z tedy uvádí, že se o nabídce od Andrese dozvěděl začátkem prázdnin, tedy na přelomu červen - červenec 2012. (Více o tom, co mu Andres řekl o poškozeném a o důvodu jeho údajného zabití si řekneme v bodě 7. “Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o poškozeném a důvodu jeho vraždy”). Tedy o tři měsíce dříve, než se o ní měl dozvědět Andres sám. Jak jsme také zjistili, Foubík vypověděl, že se o Andresově nabídce dozvěděl dokonce začátkem roku 2012. Tedy leden nebo únor roku 2012. Tedy ještě dříve o 4 nebo 5 měsíců než Petr Zahrada! Jak je tohle možné, když podle Andrese v té době o nabídce údajně ještě nevěděl? Jak jí tedy mohl někomu předkládat? To je nelogické!

Foubík, ani Petr Zahrada, v tomto nemají důvod lhát, nic by tím pro sebe nezískali. Z celého je evidentní, že Andres v tomto účelově lže! Ale proč? No protože jako každý člověk, který sleduje detektivky, ví, že když se nějací mafiáni chtějí zbavit nepohodlného svědka, tak to činí hned, co nejdřív, než se dostane do rukou policie přece a neotálejí s tím tři čtvrtě roku. To je totiž velice nelogické a všem by to bylo hned nápadné a proto v tomto účelově lže.
A to, že Foubík o Andresově nabídce věděl od začátku roku 2012 a Zahrada až od začátku prázdnin 2012 jasně dokazuje, že nejenom v tomto Andres účelově lže, ale taky, že když Foubík neustále jeho nátlaku odolával a jeho nabídku nechtěl přijmout, tak Andres zkusil začátkem prázdnin 2012 oslovit Petra Z., ale ten ho odmítl a tak zase dál tlačil na Foubíka
. Jiné logické vysvětlení není.

Ale to není vše, čeho všeho tímto tvrzením chce Andres docílit. Také se snaží zatajit schůzku v Praze s  Jánem, která proběhla na začátku roku 2012. Já jsem vypověděl, že od schůzky s Maťem v Praze na začátku roku 2012, kdy se mě zeptal, jestli neznám někoho, kdo dokáže jeho kamarádovi zařídit nový život v Thajsku, zhruba po 14 dnech proběhla schůzka mezi Jánem, Andresem a mnou v Praze v parku na Andělu u kostela.

 • Má výpověď o schůzce v Praze

Str. 2 Výpověď Petra Brůčka u soudu – nahrávka:

„Pan Buchel, ano pardon, pan Buchel mi volal, že ten jeho kamarád je v Praze zrovna, já jsem byl zrovna na Andělu, on mi říkal, jestli bych se s ním nepotkal někde v Holešovicích. Já jsem říkal, že nemám čas, že by se mi to hodilo na Andělu spíš jakoby, jakoby ... tam je ... u toho kostela, jak se vychází bočním vchodem z Tesca, já nevím, jestli to tam znáte nebo ... tam je takový parčíček u toho. Řekl jsem mu, že tam - asi za 2 hodiny jsme si dali sraz - teď si nevzpomínám prostě nějak. V tu smluvenou dobu jsme se tam potkali s tím Slovákem nebo s tím Slovákem a ještě jsem zavolal vlastně Andresovi, jsem zavolal ještě, jestli má čas, že se jedná vlastně o tu věc, kterou jsme probírali. S ním jsem si dal sraz vlastně v parku a s tím Slovákem jsem si dal sraz u kostela, vlastně přímo u dveří kostela. Maťo mi ho popsal, že je menší, silnější postavy. Jo, tak jsem tam na něj tedy počkal, on přišel, řekl mi, jak se jmenuje  , co si vzpomínám správně. Já jsem mu říkal, že super, seznámili jsme se a společně jsme šli potom za panem Andresem do toho parku, kde už na nás čekal. Tam jsme se začali vlastně procházet, pan Andres ho seznámil vlastně se všemi jakoby okolnostmi vlastně toho s těmi penězi, že tam bude mít zařízenou vlastně práci - to byla, byl vlastně takový požadavek práci, ubytování, a všechny jakoby takovéto věci, jakoby, i ten pas, že se zařídí - řekl mu vlastně všechno, co jsem říkal já Maťovi, tak mu zopakoval.“

To, že byl Jáno na začátku roku 2012 v Praze potvrzuje i Maťo.

 • Maťova výpověď o schůzce v Praze

Str. 1, Výslech obviněného Matěje Buchela – přepis nahrávky:

„Tak jsem, tak mi říkal, že jede do Prahy nebo co, už si to fakt nepamatuji. Nato jsem volal panu Brůčkovi, že ten můj známý tedy, že tam, že je v té Praze. On mi řekl, že kde by se mohli potkat.“

Ale Andres o této schůzce, která proběhla s Jánem, nemluví. Protože se účelově zuby nehty drží svého vymyšleného filmu o nájemné vraždě. Ale díky Bohu o tom, že byl Jáno začátkem roku 2012 skutečně v Praze existuje záznam z hotelu „Park hotel“ v ulici Veletržní na Praze 7. Tuto informaci si nechala zjistit slovenská policie přes Interpol, když začala po Jánovi  pátrat.   (viz přiložený dokument níže).

 • Záznam o ubytování poškozeného v hotelu „Park Hotel“ v Praze začátkem roku 2012

Poškozený J.Z.,  nar…….. – odpoveď z Interpolu:

„K žádosti k menovanemu oznámil Interpol nasledovné:

K vaší žadosti ze dne 23.3. 2012 Vám sdelujeme. Že ke jmenovanemu byl nalezen záznam v Cizineckem imigračním systemu. Podle tohoto záznamu byl J.Z. (cestovný doklad č. SL ………) ubytovan 27.- 29. 1. 2012 na adrese Parkhotel Praha ul. Veletržní 1502, Praha 7. Proverka v ostatných dostupných posudcích (vcetně evidence vezňů) mela negativný výsledek.“

Toto je jasný důkaz, že Jáno byl skutečně začátkem roku 2012 v Praze. Konkrétně v období od 27. 1 .do 29. 1. 2012, tedy koncem ledna. Byl ubytován na svůj občanský průkaz. Takže tato schůzka s ním, Andresem a mnou proběhla někdy v těchto dnech. Z toho jasně vyplývá, že tato schůzka, o které mluvím mezi poškozeným a Andresem skutečně proběhla a že Andres účelově lže a tuto schůzku skrývá.

Také tato schůzka proběhla ještě v době, kdy po Jánovi nešla policie, protože policie po něm začala pátrat až po domovní prohlídce u něho doma, která proběhla 5. 3. 2012 (tedy jeden měsíc po schůzce v Praze) na udání majitele bytu, který se šel do  bytu poškozeného  podívat, protože mu dlužil za nájmy a nezvedal mu telefon.

Tento záznam z hotelu byl zjištěn až na žádost vydanou slovenskou policií ze dne 23. 3. 2012, tedy až dva měsíce po schůzce v Praze! Jak jsem uvedl ve své výpovědi, tak na schůzce v Praze řekl Jáno  Andresovi, že ho policie nehledá, že má spíše problémy se „zlými “ lidmi a to je důvodem, proč chce začít nový život v Thajsku. Protože se chce před nimi skrýt.

 

 

 

 

 

 • Má výpověď o tom, co řekl Jáno Andresovi při schůzce v Praze, jako důvod toho, proč chce do Thajska začít žít nový život:

Str. 4 Petr Brůček – přepis z hlavního líčení KS 20. 9. 2016:

poškozený při té naší schůzce v tom parku, když jsme se viděli poprvé s Andresem, tak on vlastně uvedl, že má problémy se „zlými“ lidmi. Jo, že řekl, že má problém se „zlými“ lidmi. Andres se ho totiž ještě ptal, jestli ho nehledá policie, jestli jakoby - tam se řešilo ještě, jestli může jako odcestovat na svůj pas. Já se omlouvám, já jsem trošku ve stresu, zapomněl jsem to říct. Tam se řešilo, že by odcestoval na svůj pas, že by se zařídily ty doklady vlastně v tom Thajsku a ptal se ho právě, jestli ho nehledá policie, jestli jako může na ty doklady odcestovat. On říká, že ho policie nehledá, že se spíše jedná o to, že má problémy se „zlými“ lidmi, více mi neřekl, ani jakoby kvůli čemu prostě nebo takhle, to prostě neříkal.

Takže z toho je evidentní, že ta schůzka proběhla ještě před tím, než po Jánovi začala pátrat policie. Před domovní prohlídkou u něj v bytě!

Shrnutí: Takže na otázku „Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo?“ jsme dostali odpovědi, že začátkem roku 2012 a že to trvalo až do září, října tohoto samého roku. V tomto se všichni zúčastnění shodnou, až na samotného Andrese, který, jak jsme také zjistili, v tomto účelově lže (v rozdílnosti zadání a kdy všechno začalo). Takže jsme odhalili další Andresovu lež, která je naprosto zásadní pro celou tuto kauzu. A do případu vnáší jasné světlo. Jak to skutečně bylo, že se mělo pouze jednat o nový život Jána v Thajsku pod falešnou identitou a Andres nás všechny podvedl!

 

Stanovisko soudů: Zcela tyto zásadní informace přehlíží a věří účelově Andresovi. Tedy podle soudů 4 lidé lžou v tom, kdy vše začalo  a jak dlouho to trvalo a jediný Andres mluví pravdu!

<
>