OBĚTI ČESKÉ JUSTICEFotoaparát s fotografií zavražděného a neprovedená domovní prohlídka u Andrese doma

Toto je nejdůležitější důkaz ze všech důkazů v této kauze. Jak se níže dočtete, tak pokud by se tento fotoaparát s fotografiií zavražděného Jána našel u Andrese doma nebo kdekoli jinde, byl by to nevyvratitelný důkaz Andresových lží a manipulací! Ale i přesto, že fotoaparát je nejdůležitějším důkazem, policie domovní prohlídku u Andrese doma sama ani na náš návrh neprovedla. V tomto bodě se pokusíme podle všech výpovědí zúčastněných osob zjistit, co se s ním stalo a kde by mohl být. A proto si musíme položit otázku: „Co se stalo s fotoaparátem, na kterém byl vyfotografovaný zavražděný Jáno?“ a zjistit na ní odpověď. Tento bod je provázán s bodem 14. „Zaplacené peníze“ a bodem 12. „Vyzvednutí Jána Andresem a Foubíkem na hotelu DŮM a Andresova pozdní návštěva u mě doma“. Je tedy potřeba pro úplné pochopení přečíst si všechny  tyto tři body a to vzestupně podle pořadí čísel.

„Co se stalo s fotoaparátem, na kterém byl vyfotografovaný zavražděný Jáno?“

 • Andresova výpověď číslo 2 o fotoaparátu:

str. 15 - 16, Protokol o výslechu obviněného Andrese, výslech 9. 12. 2015 v 8:55 hodin:

„Po cestě, na dálnici u Prahy, jsme si zapli telefony a já jsem zavolal Brůčkovi, že se za ním zastavím. Odvezl jsem Michala k sobě domů do Střešovic a tam jsem ho vysadil a vyrazil jsem směrem k Brůčkovi. Tam jsem přijel, zavolal jsem mu, aby mi hodil klíče a já jsem šel nahoru k němu do bytu. Řekl jsem mu, že je to hotový. On začal mít takový ty silácký řeči, že je to hustý a takový. Nejdřív tu fotku vidět nechtěl, ale pak se na ni podíval, že to jako vidět chce. Nepamatuju se, jestli jsem mu ten foťák tam nechal, protože mi řekl, že ty peníze musí rozměnit a že mi je dá druhý den. A protože se mi vybavuje, že tu fotku viděl i Petr Zahrada, ale nepamatuju si kdy, myslím si, že jsem mu jí ukazoval, ale nejsem si stoprocentně jistej. Pak jsem jel domů a druhý den jsem se potkal s Brůčkem znova. Mezitím jsem se možná potkal s Petrem Z., ale to nevím přesně. Druhý den mi dal Brůček peníze už v českých korunách. Myslím, že ten půl milión, ale to si nejsem jistej, plus mínus nějaký peníze a od tý doby byl foťák u něj.“

Takže Andres v této své druhé výpovědi stejně jako v té jeho předchozí, kterou uvádím v bode 12. „ Vyzvednutí Jána Andresem a Foubíkem na hotelu  DŮM a Andresova pozdní návštěva u mě doma“, uvádí, že Foubíka údajně vyhodil u sebe doma ve Střešovicích a jel za mnou sám s foťákem, na kterém byl vyfocený zavražděný Jáno pro peníze. Pro odměnu! Pak uvádí, že foťák mi předal oproti penězům druhý den a od té doby byl údajně u mě. Možná mi ho tam údajně nechával už první den, ale není si jistej! Jako by si tam nechával účelově a nenápadně prostor pro ukázání fotografie na foťáku svědkovi Petrovi Z.. V jeho výpovědi výše jsem červeně vyznačil dvě věty, ve kterých uvádí, že jsem údajně fotografii zavražděného Jána viděl a měl u toho silácký řeči! Ale na odposleších ve vazební věznici na Pankráci, když Andres vyprávěl svůj vymyšlený film svému spoluvězni a chlubil se jím, Andres řekl, že fotografii jsem údajně neviděl a že mi pouze řekl, že je to všechno ready.

 • Andres – odposlech z vazební věznice:

Odposlechy Korek ,  strana listu 1727:

„Jakub Andres: no, protože, jak vono to bylo, já jsem vzal foťák, já druh… ještě ten večer vlastně jsem zajel za Brůčkem, ukázal mu ho a von vytáhl ty prachy, já jsem…

Neznámý muž: ty jsi říkal, že ten Brůček to nechtěl vidět, viděl to nakonec teda

Jakub Andres: ne, já myslím, že to na tom foťáku neviděl, já jsem mu tedy řekl, já jsem mu to řekl, že na tom foťáku je, že je to všechno “ready” a...“

Zde jasně a zřetelně uvedl, že mi fotku neukazoval, že mi údajně pouze řekl, “že je to všechno ready”. Což je v naprosém rozporu s jeho pozdější výpovědí policii. Tohle jasně prokazuje, že mi žádnou fotografii neukazoval a že si to celé vymyslel! Že přede mnou hrál film, že Jána odvezl na chatu, kde bude čekat do odletu!

K typu fotoaparátu Andres dodává:

 • Andresova výpověď o typu fotoaparátu:

str. 20, Protokol o výslechu obviněného Andrese, výslech 9. 12. 2015 v 8:55 hodin:

„Otázka obhájce: Jak jste naložil s paměťovou kartou, na které byla fotografie zachycena?

Odpověď: Ten foťák paměťovou kartu neměl, měl jenom vnitřní paměť, takže když jsem foťák předal, v tu chvíli už jsem nic neměl.“

Uvádí tedy, že foťák byl bez paměťové karty a že mi ho údajně předal a tím pádem už mu nic nezbylo. Takže jinými slovy podle jeho vymyšlené výpovědi mi tento důležitý důkaz předal a nechal mi ho. Tedy Andres fotoaparát údajně od té doby nemá!

Ale Foubík vypověděl, že Andres se vrátil zpět s fotoaparátem a řekl mu, že mi nechal paměťovou kartu.

 

 • Foubíkova výpověď o fotoaparátu:

str.16 , Protokol o výslechu osoby podezřelé , Foubík 8.12. 2015 v 14.30 hodin:

„Potom jsme jeli nazpátek do Prahy na Barrandov pro peníze, které nám měl vydat Brok. Andres byl cestou zpět euforický, pořád probíral jednotlivé části, toho, co se stalo., obzvlášť tu část, kdy se oběť počurala a měl z toho srandu. Měl jsem takový pocit. Dojeli jsme až do Prahy na Barrandov, adresu nevím, ale místo bych poznal. Bylo to sídliště na pravé straně do kopce ze Smíchova. Na první velké světelné křižovatky u auto škoda na rohu jsem odbočili doprava, pak doprava a doleva, doprava. Dojeli jsme na místo, kde v té době bydle Brok. Stáli jsme na klasické sídlištní ulici. Zaparkovali jsme, já jsem 20 min zůstal v autě a asi 20 minut čekal na Andrese, který šel za Brokem. Rozdejchával jsem celou situaci. Andres se po 20 minutách vrátil a měl pro nás peníze s tím, že Brok byl celej posranej z toho, co vyprávěl a na foťáku viděl. Andres foťák přinesl zpět s tím, že Brokovi nechal SD kartu z foťáku.“

Foubík ale na rozdíl od Andrese uvádí, že jel na Barrandov s ním a že ho Andres k sobě domů do Střešovic nevezl! To je velice zvláštní, že jsou v takovém velkém rozporu. Dále uvádí, že asi po 20 minutách se vrátil Andres ode mě z bytu už rovnou s penězi a I zpět s fotoaparátem s tím, že mu bylo Andresem řečeno, že mi údajně nechal SD paměťovou kartu. Takže i v tomto jsou v naprostém rozporu. Jak jsme zjistili výše, tak Andres uvádí, že fotoaparát žádnou paměťovou kartu neměl a že mi údajně fotoaparát nechal oproti penězům v den vraždy a od té doby už ho nemá. (To říká na odposleších ve vazební věznici spoluvězni, ale ve výpovědi policii, jak je výše uvedeno, už tvrdí, že si nepamatuje, jestli mi ho nechával ten den nebo až den druhý. Jak zjistíme níže v tomto bodě, tuto účelovou změnu udělal hlavně kvůli svedkovi Petrovi Z., kterému fotografii ukazoval. Foubík vypovídá naprosto odlišné informace než Andres. Jak je to možné? Tedy podle Foubíka fotoaparát zůstal u Andrese a Andres přišel už rovnou s penězi, a to v den vraždy!

Foubík dále k fotoaparátu dodává:

 

 • Foubíkova výpověď o SD kartě a ukázání fotografie:

Str. 16, Protokol o výslechu obviněného, Foubík 9. 12. 2015 v 14:12 hodin:

„Já bych chtěl uvést na doplnění pouze informaci, že fotografie z místa činu byly ukázány panem Andresem osobě jménem Brok, s tím, že pan Andres se vracel s penězi do auta a byl celý rozjařený z toho, jak byl Brok z toho posranej, SD kartu nevím, kdo zničil, protože ty fotografie byly na foťáku, kde byla SD karta. Pan Andres říkal, že po nafocení budou fotky na SD kartě a ta SD karta se pak zničí. To je všechno, co chci doplnit.“

Zde Foubík uvádí, že tyto informace o SD kartě obdržel přímo od Andrese. Tedy, že Andres, který ve své výpovědi uvádí, že fotoaparát neměl paměťovou kartu, ale jen vnitřní paměť, Foubíkovi řekl, že fotoaparát má paměťovou SD kartu a SD karta se pak zničí. Proč jsou v takovém zásadním rozporu? Foubík o fotoaparátu, jestli měl nebo neměl SD paměťovou kartu nebo kdy a jestli mělo dojít k údajnému předání, nemá důvod lhát. Jemu je úplně jedno, jestli ji foťák měl či neměl a kde fotoaparát skončil, tedy jestli se s ním Andres vrátil anebo zůstal u mě. Na jeho trestu to nic nezmění. Foubík pouze uvádí, jaké informace obdržel od Andrese. Ale pro Andrese je to velice důležité a to si Andres moc dobře uvědomuje! Tohle je důkaz, který prokazuje Andresovy lži. Jak sám Andres vypověděl, tak fotoaparát kupoval sám.

 • Andresova výpověď o koupi fotoaparátu:

str. 12 Protokol o výslechu obviněného, Andres, výpověď 9. 12. 2015 v 8:55 hod:

„Druhej den jsem jel koupit foťák, to jsem jel do nákupního centra na Andělu, tam je obchod Datart a tam jsem koupil ten nejlevnější digitální foťák, co šlo, s displejem. Stál asi 3 nebo 4 tisíce maximálně. Platil jsem ho v hotovosti. Potom odpoledne mi volal Michal, že už v práci skončil a já jsem ho jel vyzvednout.“

Zde Andres vypovídá, že foťák koupil až v den vraždy sám a teprve potom jel vyzvednout Foubíka. Takže Foubík veškeré informace o typu foťáku věděl jen od Andrese a  pouze uvedl do výpovědi to, co mu Andres řekl. Tedy tomu, co řekl Andres, logicky věřil a považoval za pravdivou informaci!

Z celého už je evidentní, že Andres účelově lže a k žádnému předání fotoaparátu nedošlo a nechal si ho u sebe! Už je zcela jasné, že Andres noční návštěvu u mě doma využil do svého vymyšleného filmu pro Foubíka, jako závěrečnou scénu jeho filmu. Aby mu Foubík vše, co pro něho vymyslel, zbaštil i s navijákem, jak se říká. A aby Foubíkovi nebylo divné, že se Andres vrací zpět s foťákem, si Andres vymyslel, že mi údajně předal SD kartu a foťák si nechal! Andres potřeboval zakončit jeho vymyšlený příběh o pořízení a předání fotografie údajnému zadavateli jako důkaz Jánovy vraždy. A tím se zamotal do svých lží. Sám ve své výpovědi uvádí totiž, že možná fotografii ukazoval na foťáku Jiřímu V., svědkovi, kterého soud účelově nevyslechl. Ale opatrně dodává, že už si přesně nepamatuje, kdy to bylo!

 • Svědek Petr Zahrada o tom, kdy viděl fotografii zavražděného  Jána na foťáku:

str. 3, Úřední záznam, Petr Z., 25. listopadu v 10:30 hodin:

„Asi kolem října 2012 přišel ke mně Jakub Andres na běžnou návštěvu, při které se začal vychloubat, že bílého koně skutečně fyzicky zlikvidoval a sám spontáně mi začal vyprávět a popisovat detaily.

V průběhu rozhovoru vyšlo najevo, že tato akce MEKÁČ měla být provedena někdy na podzim roku 2012, zřejmě pár dní před tím, než mě přišel Andres navštívit.“

 

str. 4, Úřední záznam, Petr Zahrada, 25. listopadu v 10:30 hodin:

„Celé toto vyprávění, kterému jsem zpočátku nevěřil, podložil Andres o několik minut později fotografií. Před domem, ve kterém jsem bydlel mi na displeji digitálního foťáku, který vytáhnul ze zaparkovaného vozidla Škoda Superb, ukázal fotku.

Andres uvedl, že fotoaparát, který mi ukázal, měl zakoupit pro tuto akci, a i s fotkou jej měl předat zadavateli, jako důkaz. Tento foťák jsem později už u Andrese nikdy neviděl. Andres mi ukázal pouze tu jednu fotku ležícího muže.“

 


Svědek Petr Z. ve své výpovědi vypovídá, že Andres mu ukazoval fotografii na foťáku pár dní po vraždě. Svědek Petr Z. je konkrétní, že to bylo při návštěvě u něho doma před barákem u Andresova auta. Dále uvádí, že Andres mu řekl, že “bílého koně skutečně fyzicky zlikvidoval”. Tedy u tohoto svědka Petra Z. se stále držel svého druhého vymyšleného příběhu o bílém koni, na kterého je napsána firma nebo více firem! Jak jsme už zjistili v bodě 7. Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy, si pro Foubíka a svědka Petra Z. vymyslel úplně jiné důvody Jánovy údané likvidace! Každému řekl něco jiného. Dále mu Andres prý řekl, že foťák I s fotkou měl předat zadavateli jako důkaz, ale evidentně ho měl stale u sebe!

Tedy tento svědek uvádí, že Andres měl fotoaparát pár dní po vraždě stale u sebe! A narozdíl od Foubíka nemluví o SD kartě. Takže zase rozdílné informace obdržel!

Pojdme si v rychlosti shrnout, co všechno jsme zjistili :

 1. Andres tvrdí, že Foubík s ním v den vraždy nejel na Barrandov, že ho prý vyhodil u sebe doma ve Střešovicích a jel za mnou sám. Neví, jestli mi foťák údajně už nechal ten den, ale spíš si myslí, že ho zase odvezl a předal mi ho až druhý den oproti penězům, pro které údajně také přijel sám. SD paměťovou kartu foťák prý neměl, jen vnitřní paměť. Tedy podle Andrese už druhý den fotoaparát 100 % neměl, protože mi ho údajně předal a Foubík s ním ani jednou nebyl!
 2. Foubík tvrdí, že v den vraždy jel s Andresem na Barrandov. Andres odešel ke mně s fotoaparátem už rovnou pro peníze a asi po 20 minutách se Andres vrátil už s penězi a i zpátky s fotoaparátem. Řekl mu, že mi údajně nechal SD paměťovou kartu, kterou fotoaparát obsahoval. Tedy Foubík uvádí, že se Andres vrátil s fotoaparátem a penězi ten samý den vraždy z mého bytu a že byl na Barrandově s ním! Tedy, že fotoaparát zůstal u Andrese.
 3. Petr Z. tvrdí, že fotografii na fotoaparátu viděl zřejmě několik dní po vraždě, že to vyšlo najevo z rozhovoru, když mu ji Andres ukazoval na fotoaparátu, kterým fotografii pořídil u něho doma před barákem u Andresova auta! Prý měl Andres celý foťák i s fotkou předat zadavateli, ale foťák měl evidentně stále u sebe, a o paměťové SD kartě vůbec nemluví! Tedy svědek Petr Z. uvádí, že foťák s fotografií viděl pár dní po vraždě u Andrese!

 

Zjištění: z celého je evidentní, že Andres lže. Je nelogické, aby si Foubík vymyslel, že v den vraždy jel na Barrandov s ním, proč by to dělal. K tomu nemá žádný důvod! Andres ho vzal s sebou hlavně proto, aby před Foubíkem dohrál svůj vymyšlený film. Kvůli závěrečné scéně vyplacení peněz za ukázání fotografie a přenechání SD karty údajným zadavatelům! Tím vším to pro Foubíka zakončil a foťák s fotkou si nechal u sebe, asi na památku. Jak sám Andres uvedl, foťák SD kartu neměl a tak logicky mi nic předat jak tvrdí nemohl. Ani foťák, protože ho přinesl zpět do auta, jak vypověděl Foubík a ani SD kartu, protože foťák ji neměl, jak vypověděl sám Andres. Po pár dnech navštívil svědka Petra Z., aby se mu pochlubil tím, co udělal a ukázal mu na foťáku fotku zavražděného Jána. K tomu dodal, že se jedná o bílého koně. Tedy se v případě svědka Petra Z. držel stále svého druhého vymyšleného filmu, který mu začátkem prázdnin uvedl, jak jsem výše uvedl pro Foubíka a Petra Z.. měl pro každého z nich Andres vymyšlený jiný příběh o důvodu údajné likvidace. Více v bodě 7. Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy. To, že to bylo pár dní po vraždě, dokazuje i to, že kdyby to bylo v den vraždy nebo druhý den, tak by mu to Andres určitě řekl, protože by byl stále plný emocí. Svědek Petr Z. přímo uvádí, že „ v průběhu rozhovoru vyšlo najevo“, že vražda proběhla zřejmě pár dní před touto Andresovou návštěvou. Tedy s delším časovým obdobím! Proto Andres Foubíka nechce logicky v den vraždy na Barrandově, protože tím by potvrdil, že byl s ním, když se vracel do auta s foťákem I penězi za údajnou vraždu. Raději s ním půjde do rozporu, i když Foubíkova přítomnost by zapadala do jeho vymyšleného fillmu.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mi Andres nepředal ani foťák, ani SD kartu, jak lživě tvrdí a vše o nájemné vraždě si vymyslel. Případ je uzavřenej a mě a Maťa můžou pustit! Ale to bychom se museli nacházet v demokratické a spravedlivé zemi a ne v banánové republice jménem ČR.

Stejně jako my teď jsme zjistili, že Andres evidentně lže, to zcela jistě zjistila i policie. Ale už v té době Adrese potřebovala v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva, kde se jedná o miliardy korun a tak jeho lži pokryla. Aby byla zachována jeho důvěryhodnost. Andres později sám od sebe požádal v kauze Metropolitního spořitelního družstva o nový výslech a změnil svou předchozí výpověď a začal usvědčovat všechny v této kauze. Teď je klíčovým svědkem a zároveň I obžalovaným!

 

No, a tak nastaly, z nepochopitelných důvodů, tyto situace:

1. Foubík ve výpovědi v protokolu, která už může být u Soudu použita jako důkaz, tedy jeho druhé výpovědi uvedl, že už si přesně nepamatuje, kdy s Andresem na Barrandov pro peníze jeli. Tedy, že neví, jestli to bylo v den vraždy nebo až druhý den. Oba dny uvádí shodně ve večerních hodinách.

 • Foubíkova změna výpovědi, kdy jeli na Barrandov:

str. 11, Protokol o výslechu obviněného Foubíka 9. 12 2015 v 14:12 hod:

„Já teď nevím, jestli jsme jeli pro peníze ten večer nebo to bylo následující večer, každopádně pro peníze jsme jeli na Barrandov k BROKOVI a přijeli jsme na Barrandovské sídliště, tam pan Andres vystoupil z vozidla a řekl, ať počkám ve vozidle s tím, že zajde za Brokem a vyřeší to.“

Každý si teď jistě řekne, že to není tak zásadní věc, ale je. Tím totiž vytvořil prostor jednoho celého dne pro ukázání fotografie na foťáku svědkovi Petrovi Z.

 

2. Foubík na otázku, kterou mu položil advokát Andrese odpověděl, najednou, že neví  jestli se Andres vracel zpět do auta s foťákem anebo bez něho!

 • Foubíkova změna výpovědi o foťáku:

str. 17, Protokol o výslechu obviněného, Foubík 9. 12. 2015 v 14:12 hodin:

„Otázka: Viděl jste, že by se tedy Andres, když ukazoval ty fotky nebo tu fotku vracel s foťákem zpět do auta?

Odpověď: To nevím.“

Touto změnou své výpovědi zachránil lež Andrese, že mi předal fotoaparát. Jeho první výpověď “Úřední záznam”, ve které jasně a jistě uvedl, že se Andres vrátil zpět do auta s fotoaparátem, nemůže být podle zákona použita u soudu jako důkaz!

 

3. Svědek Petr Zahrada odmítl vypovídat v protokolu svědka, který může být použit u soudu jako důkaz. Tím pádem neřekl, kdy přesně mu Andres ukazoval fotoaparát s fotografií zavražděného  Jána. Tím zachránil Andresovo lež o předání foťáku druhý den po vraždě. Jeho předešlá výpověď, kterou uvádím výše, kde jasně uvádí, že to bylo pár dní po vraždě, nemůže být použita u soudu jako důkaz!

 • Svědek Petr Z. odmítnutí výpovědi:

str 4 Protokol o výslechu svědka, Zahrady, výslech 18. 2. 2016 v 9:00 hodin:

„K věci nebudu vypovídat, využívám svého práva, neboť se domnívám, že bych si svou výpovědí mohl způsobit zahájení trestního stíhání proti mé osobě. Chci jen říct, že se bojím, protože mi bylo nepřímo vyhrožováno, jak jsem uvedl v předchozím podání vysvětlení.“

Důvod uvedl, že se prý bojí. Ale zajímavé je, že při první výpovědi, úředním záznamu, se nebál. Také mu hrozilo, že dostane za neohlášení této trestné činnosti, se kterou se mu Andres svěřil až 4 roky ve vězení. Takže od policie za toto odmítnutí výpovědi nejspíš dostal příslib, že ho nechají být. A přesně to se stalo. I přes to, že ho Andres dále označuje za svého komplice, který se s ním podílel na přípravě a plánování vraždy a soud mu toto uvěřil, jak uvedl ve svém písemném rozsudku, do teď tento svědek Petr Z. nebyl policií obviněn!

 

 • Rozsudek Krajského soudu o svědkovi Petrovi Z.:

str. 43, Rozsudek KS - 2T 44/2016:

„Obžalovanému Anresovi soud uvěřil i tu část jeho výpovědi, ve které popsal původní zapojení Zahrady do přípravy vraždy a následnou část odměny, která mu byla předána. Převzetí hotovosti po vraždě od Andrese mimo jiné Zahrada potvrdil.“

Zahrada si podle Andrese samotnou vraždu rozmyslel, ale v den vraždy o ní věděl a byl údajně v práci, aby se jim klienti mohli dovolat a firma fungovala i tento den. Firma se zabývala dopravou osob, lepší taxi. Andres uvedl, že mu za to, že to věděl a podílel se na plánování a přípravě vraždy, dal 40 tisíc korun. Ale více probereme v bodě 14. Zaplacené peníze.

Tedy soud uvěřil Andresovi i toto a svědek Petr Z. se vůbec neřeší, jako by bylo vlastně v pohodě plánovat vraždu, vědět o ní a i z ní dostat nějaké peníze!

.

Soud tohoto důležitého svědka ani nepředvolal k výslechu u soudu, I když měl být původně před soudem vyslechnut a okomentoval to jen tím, že se dalo předpokládat, že svědek znovu nebude vypovídat a tak by bylo zcela zbytečné ho k soudu zvát! Zvláštní, že tímto způsobem nepostupoval soud u svědkyně – mé přítelkyně  a přítelkyně  Andrese, které take v přípravném řízení nevypovídaly a i přesto byly k soudu přízvány!

4. Nebyla provedena domovní prohlídka u Andrese doma a dalších prostor, kde se zdržoval a to za účelem nalezení právě zmiňovaného nejdůležitějšího důkazu fotoaparátu! Tento náš návrh odmítla policie i soud.

 • Rozsudek KS o domovní prohlídce u Andrese doma:

str. 36, Rozsudek KS - 2T 44/2016:

„Jakékoliv navržené provádění domovní prohlídky v místě dřívějšího bydliště obžalovaného Andrese soud nyní považuje vzhledem k době, která uplynula od spáchání skutků a vzhledem k době, po kterou je nyní jmenovaný ve věznici za naprosto nadbytečné.“

Co je tohle za nesmysl. Tohle beru za obrovské účelové pochybení policie i soudu! Tohle je důkaz, který by v případě jeho nalezení vyřešil vše, celý případ a já a Maťo bychom byli na svobodě prohlášeni za nevinné lidi, tak jak správně máme být! To, že uplynula delší doba, není žádný důvod pro to, aby nebyla domovní prohlídka a jiné prostory, kde se Andres zdržoval provedena. Ani to, že je delší dobu ve věznici, naopak, tím vyšší je pravděpodobnost, že tam mohl fotoaparát zůstat, Andres totiž neměl jednoduchou možnost jej sám odstranit.
 

 • Svědek Radek Kalina. o protichemických oblecích:

str. 3, Úřední záznam – Radek kalina, výslech 30. 11. 2015 ve 12:10 hodin:

„V roce 2013 jsem začal bydlet v bytě, kde přede mnou bydlel Jakub Andres, bylo to v Praze 6 Střešovice, ul. U druhé baterie č. 29, při vyklízení tam byly jednorázové vojenské protichemické pláštěnky a dlouhé rukavice, tyto věci byly nové. Tyto věci se v létě roku 2014 stěhovaly do garáže, kterou měl Jakub Andres pronajatou, a to na Praze 4, Kavčí Hory za areálem České televize. Jsem schopen, pokud bude potřeba tuto garáž na místě označit.“

Takže v roce 2014 v létě, tedy zhruba 2 roky po vraždě se tyto nové protichemické obleky stěhovaly z Andresova bytu do nějaké garáže, kterou by tento svědek byl schopen označit. Andres a Foubík ve své výpovědi uvedli, že protichemické obleky po vraždě spálili. Takže Andres si pořídil nové protichemické obleky, které tento svědek Radek K.. viděl. Tedy s největší pravděpodobností se připravoval na další vraždu, když je měl doma nakoupené a stěhovaly se do garáže! Co když v této garáži nebo u něho doma ten foťák stále je? Ten člověk je psychopat a tak je obrovská pravděpodobnost, že fotoaparát má někde stále schovaný! Tohle je obrovské pochybení policie a soudu, když disponovali touto svědeckou informací o oblecích a nějaké garáži! Policie odmítnutí domovní prohlídky zdůvodňovala tím, že prý při zadržení Andrese kvůli loupeži u Andrese domovní prohlídka už proběhla. Tedy v roce 2014, někdy v létě. Takže nesjpíš těsně po tom, co Andres se svědkem Radkem K. stěhovali tyto obleky do garáže. Co když Andres včas foťák někam schoval, co když ho schoval s těmi protichemickými obleky do té garáže, jak o ní mluví tento svědek. Policie touto informací disponovala od 31. 11. 2015. Co když ho potají našla a zamlčela to. Co když má Andres další garáže a schovky o kterých ví tento svědek a další svědci. Třeba Petr. Z. nebo Foubík a další. Co když tento nejdůležitější důkaz někde stále je a policie to účelově neřeší. To je svinstvo! Já jsem ve své výpovědi uvedl, že mi Andres tento foťák s fotkou ukazoval v roce 2013 někdy kolem října nebo listopadu pod výhrůžkou, že na mě tu vraždu hodí, pokud nedostane 10 tisíc dolarů. Před tím si vymyslel, že Jáno v Thajsku udělal údajně dluhy a chtěl, aby to za Jána zaplatil Maťo. Maťo logicky odmítl za Jána cokoli platit a asi za 14 dní nato mě navštívil Andes s foťákem a řekl mi, že Jána kvůli nám zabili, že jsme mu nechtěli pomoct. Celou tuto situaci uvádím v kapitole ”Co se skutečně stalo ” a vypověděl jsem ji I před soudem. Ale soud to vůbec nezajímalo, držel se Andresovy verze. Tedy zhruba jeden rok od vraždy, o které jsem nevěděl, měl stále Andres foťák u sebe. Takže evidentně si foťák někde schoval minimálně jeden rok. A může ho tím pádem i dál někde schovávat!

Foubík u soudu fotoaparát popsal takto:

 • Foubíkův popis  fotoaparátu u soudu:

str. 24, Foubík u soudu – přepis nahrávky

 „ Myslím, že byl červený a že to byl, myslím, Kodak značky, fotoaparát!“

 

 • Petr Brůček - výpověď o foťáku:

str. 10, Petr Brůček - výpověď u soudu 20. 9. 2016 – přepis nahrávky:

„A najednou jsem si všiml, že má v ruce foťák a ten foťák rozsvítil a jak ho rozsvítil, jsem si všiml, že má mezi nohama zbraň prostě, nějakou černou. Nevím, jestli to byla plynovka nebo pravá. Já se ve zbraních nevyznám. Ten foťák mi podal a řekl: Podívej se, co jste udělali s Matěm. Já se podíval a tam byl nějaký člověk, tam ležel na zemi a měl v krvi obličej prostě. Já jsem ho nepoznal. Vůbec jakoby vůbec. Jako vůbec jsem nepoznal, kdo to je. Úplně jsem byl strnulý, říkám, si ze mě dělá srandu. On mi ten foťák zase bez jediného slova vzal a říká mi, že mu dlužím 10 tisíc dolarů, že ty peníze prostě chce a nějaké takové nesmysly, že mě varoval, že on a jeho lidi nejsou pro srandu někomu, že mi říkal, že toho budu litovat.“

Andres ve své závěrečné řeči na mou výpověď reagoval úplně nesmyslným argumentem, že v roce 2013, za další Andresův trestný čin, u něho byla provedena prohlídka kanceláře a všech aut, které užíval. Ale nebyla provedena prohlídka u něho doma, ani v žádné garáži, jak zmiňuje svědek Radek K., které užíval.  V roce 2014, když byl 15. 9. 2014 zadržen za loupežné přepadení, byla mu odejmuta mimo jiné SD karta, ale analýza jejího obsahu nebyla prováděna.

 

 • Andresova závěrečná řeč o foťáku a domovní prohlídce:

str. 44, Protokol o hlavním líčení v Praze 19. září 2016 2T 44 /2016:

„V roce 2013 jsem měl ukazovat fotoaparát, na kterém měla být ta fotografie, ale policie ho u mě nikdy nenašla a to jsem byl v roce 2013 zadržen a dostal podmínku. K dispozici měli kancelář a všechna má vozidla, ale žádný fotoaparát u mě nenašli.“

Co když tato zkušenost se zadržením vedla Andrese, aby foťák lépe schoval! Tím policie vyřešila případné nalezení nejdůležitějšího důkazu ze všech důkazů fotoaparátu s fotografií  zavražděného Jána.

5. No a jako poslední věc, završení všeho, Andres už ale s jistotou vypověděl, že fotografii zavražděného  Jána na foťáku ukazoval svědkovi Petrovi Z.., druhý den po vraždě, před tím, než ke mně údajně přijel pro peníze a fotoaparát mi předal. Andres postupně upravuje svoji výpověď tak, aby korespondovala co nejlépe ostatním důkazům. A to je přesně ten důvod, proč jsem nevypovídal v průběhu řízení, ale až na jeho konci, abych Andresovi nedával informace, o které bude svůj příběh doplňovat tak, aby seděl. Soudu a policii je evidentně totiž jedno, že Andres postupně upravuje a předělává svoji výpověď tak, aby odstranil nepravdy, jakmile se stanou evidentními, hlavně, když o takto upravovanou výpověď můžou opřít své závěry.
 

 • Andresova výpověď - číslo 3 u soudu:

str. 12 , Andres u soudu - nahrávka přepis:

„Michal přespal u mě, druhý den ráno jsem ho odvezl do práce. V té době pracoval v Systému, jak je Kongresový palác na Vyšehradě. Vybavuji si, že jsem se potkal i s Petrem Z. a ukazoval jsem mu tu fotografii, ale nevzpomenu si, v jaký moment to bylo. Protože on se jakoby ptal, jak to probíhalo, já jsem mu ukázal tu fotku. Potom jsem se potkal s panem Brůčkem, kdy pan Brůček mi vyplatil, vyplatil peníze. Bylo to něco kolem těch 500 tisíc korun. To už bylo v českých, v hotovosti.“

Pro jistotu ještě Andres řekl, že už přesně neví, v jaký moment ten druhý den to bylo, a tím vytvořil další případný prostor, kdy by náhodou někdy v budoucnu došlo k výslechu svědka Petra Z., kterého by si zpracovali, samozřejmě, aby moment upřesnil! Samozřejmě to, že Andres na odposlechách svému spoluvězní říká, že mi foťák dal už v den vraždy v noci, nikdo neřeší!

 

 • Odposlechy z vazební věznice na Pankráci:

Odposlechy Korek -   strana listu 1743-1744

„Jakub Andres: no a pak jsme sebrali a jeli jsme zpátky domů

Neznámý muž: a zase tou samou cestou

Jakub Andres: ty vole, já myslím, že jsem ho nevez domů, že jsem ho vez do kanclu, ale to už si nevybavuju, to už je(pozn. Ve  výpovědích uváděl, že Foubíka vezl jistě k sobě domů)

Neznámý muž: hm

 Jakub Andres: ale jediný, co si pamatuju, že jedeme potý…po dálnici

Neznámý muž: hm

Jakub Andres: a pak najednou jsem u Brůčka před barákem

Neznámý muž: jo

Jakub Andres: no tam jsem dal foťák a dru….von mi dal prachy a já jsem vlastně druhej den šel, ale já myslím, že jsem to dostal v korunách, myslím, že jsem je dostal v korunách

Zde jasně a zřetelně uvádí, že v den vraždy mi údajně dal foťák a já jemu peníze. V rozhovoru pokračují a Andres dodává:

Odposlechy Korek   strana listu 1736-1747:

„Neznámý muž: a v tom autě jak jste si rozdělovali ty prachy, tak jsi mu nemohl ukázat ten foťák…nesrozumitelné

Jakub Andres: ne, protože já bych ty prachy neměl bez toho foťáku, bez toho, abych předal foťák

Neznámý muž: jo

Jakub Andres: prostě domluva byla, že do tý doby, dokaď já nepředám foťák s fotkou, tak nedostanu ….nesrozumitelné…

Neznámý muž: no jasný

Jakub Andres: jo takže prostě ta možnost, aby von viděl prachy i foťák to je píčovina“

Zde upřesňuje, že bez předání foťáku by údajně nedostal peníze a popírá jakoukoli možnost, že by sveděk Petr Z. viděl fotografii.

Jsem přesvědčen, že o všechny tyto situace, které uvádím výše v 5- ti bodech, se postarala policie, aby jimi zakryla Andresovy lži a usvědčila mě, jen Bůh ví, proč. Je to sice mé přesvědčení, ale je opřeno také o manipulaci policie s rekognicí, o které píši v kapitole 19.Přistižení Andrase při lži o údajné schůzce s Matěm na Barrandově a podvodný průběh rekognicí, která by bez aktivní role policie nebyla možná! A  také je opřeno o svědectví Andresovo spoluvězně, kterém uvádím v bodě 23. Důkaz manipulace policie s naším případem.

O zbytek už se postaral soud ve svém rozsudku.

 • Rozsudek soudu 2 T44 / 2016 o fotoaparátu:

str. 39, Rozsudek Soudu I stupně - 2T44 / 2016:

 

 

 

„Obžalovaný Andres také podrobně popsal, že předmětem objednávky byla likvidace poškozeného. Pokud by snad skutečně mělo dojít k objednání jeho vycestování (tato verze obžalovaných Buchela a Brůčka však trpí celou řadou logických rozporů). Potom by přinejmenším postrádalo logiku, aby si Andres pořizoval fotoaparát a poté mrtvého poškozeného fotografoval. Fakticky by tak pouze vyráběl důkaz usvědčující jej nejen z nesplnění objednaného, ale především také usvědčující jej kdykoliv v budoucnu z vraždy. To by mimo jiné odporovalo i jeho zjevné a znalci potvrzené inteligenci a chladné racionalitě a účelnosti s jakou vraždu naplánoval a provedl. I pokud bychom snad připustili nějakou jeho zvrácenou touhu vyfotografovat „jeho dílo“ v podobě mrtvého poškozeného, potom by jej jistě spíše vyfotil např. mobilním telefonem a nekupoval by kvůli tomu fotoaparát.“

Že prý naše „verze“ trpí řadou logických rozporů. Že by postrádalo logiku, aby si foťák kupoval a poškozeného Jána na něj fotografoval, že by tím akorát vyráběl usvědčující důkaz z nesplněného a že s jeho inteligencí, je to vlastně nesmysl, protože by poškozeného vyfotil spíše mobilním telefonem, pokud by si své dílo fotil jen pro sebe. To je opravdu nesmysl nevídaných rozměrů, že by si Andres vyfotil poškozeného spíše na svůj mobilní telefon a nekupoval by kvůli tomu fotoaparát, pokud by fotil Jána jen pro sebe.

Jasně, tak že podle soudu, s Andresovou inteligencí, kterou ve svém rozsudku soud tak vyzdvihuje, by si v případě, že bychom měli pravdu my a Andres lhal, Andres vyfotil mrtvého Jána spíše na svůj mobil a tento mobil, usvědčující důkaz, by nosil stále u sebe? To postrádá jakoukoli logiku. Foťák si může někam schovat přece. Svůj mobil ne! A to je v naprostém rozporu s Andresovo inteligencí. To, co popsal soud, by spíše udělal obyčejný hlupák a ne člověk s vysokou inteligencí! Ostatně soud naprosto přehlédl skutečnost, že touto fotografií Andres u Foubíka zvyšoval důvěryhodnost svého vymyšleného filmu. Foubík by se asi divil, že si  Andres fotí oběť na svůj telefon, když mi má pak, jak sám  Andres tvrdí, fotku předat. Sám Andres při výpovědích uvedl, že informace, jak má vraždu provést, čerpal z filmů! Cituji:  

 • Andres , přepis nahrávky  z hlavního líčení 1.9. 2019:

Str. 3, přepis nahrávy Jakub Andres  KS 1.9. 2016:

Z různých filmů a z internetu jsme věděli, že by bylo dobré to tělo nějakým způsobem posypat vápnem nebo polít něčím, takže jsme říkali, že bychom, že to koupíme s tím, že já to nakoupím. Chtěli jsme i nějaké obleky přes sebe, právě něco takového jako je ve filmech, takové to bílé oblečení.“

Tuto formulaci dokonce uvedl 3 x. A pokud koukal na takovéto filmy o nájemných vraždách, tak jako každý člověk, který někdy takový film v životě viděl ví, že oběti se fotografují pro objednatele, jako důkaz. Jako příklad uvedu český film ”Příběh Kmotra”, který jistě každý Čech viděl! Takže soud ve svém rozsudku uvádí naprostý nesmysl!

Pojďme si teď rozebrat samotnou fotografii. Andres Foubíkovi řekl, že oběť musí být na fotce poznat, a proto jí měl Foubík střelit pod čelist, aby obličej zůstal neporušený. Aby objednávatelé oběť poznali a zároveň bylo viditelné zranění!

 

 • Andresova výpověď o fotografii:

str. 10, Andres u soudu, přepis nahrávky  KS 1.9. 2016 :

„Obž. Andres: Pan Brůček řekl, že jakým stylem to provedeme, ho vůbec nezajímá. Jediné, co tak řekl, že potvrzením pro ty Slováky musí být ta fotografie, na které bude vidět nějaký ten výstřel nebo poškození. Aby prostě bylo jisté, že to není prostě jenom nahrané. To bylo jediné, co mi k tomu řekl. Nic víc mi neřekl.

Předseda senátu: Co vás vedlo k použití toho náboje Brenek?

Obž. Andres: To bylo z toho důvodu, že asi pan Brůček řekl, že musí být poznat, že to je ten poškozený, že to není, já nevím, nějaká figurína nebo něco takového. A buď by se použila ta jednotlivá, nebo jednotná střela, takže by to vypadalo jako vstřel z pistole, jenom trošku větší, kdežto, kdyby se použily broky nebo něco jiného, co se do brokovnice používá, tak by to asi zdevastovalo obličej a ten poškozený by nebyl poznat na té fotografii. To byl ten důvod proč.“

 

Tyto informace od Andrese obdržel I Foubík, že to byl údajně požadavek objednavatelů a proto Foubík u soudu zdůvodňuje, proč vystřelil do těla oběti, i když Andres předtím Jána uškrtil svojí tkaničkou od bot!

 

 • Foubíkova výpověď o fotografii:

 

str. 11, Foubík – výpověď u soudu – přepis nahrávky:

 

„Předseda senátu: Aha. A pokud se tedy pan Andres, jak říkáte, přesvědčil, že tedy žádný znatelný tep poškozený nemá, proč jste do něj střílel?

 

Obž. Foubík: Kvůli, kvůli fotografii, protože by nám nikdo neuvěřil, že vlastně ten člověk v díře není, není živý, takže jsem do něj střelil, a tím vlastně se naplnila, i naplnil ten požadavek na to, aby zranění bylo zjevné.“

Tedy Foubík jasně uvádí, že podle Andresových instrukcí musel vystřelit, aby spnil požadavek objednavatelů! Ale Andres, když tuto situaci popisoval svému spoluvězni, říká, že potom, co Jána  uškrtil, údajně s Foubíkem dále přemýšleli, jestli mají Jána ještě střelit. Neuvádí nutnost výstřelu pro fotografii.

 • Andres o situaci po uškrcení Jána – odposlechy Korek

Odposlechy Korek , listy číslo 1739-1740

„Jakub Andres: úplně, to fakt byla tkanička

Neznámý muž: tkanička z kanady

Jakub Andres: takováhle no takováhle tkanička jenom trochu silnější a tam jsem ho dal, vzal jsem tkaničku zpátky

Neznámý muž: no a hele frajer KO, v díře, mrtvej

Jakub Andres: no, no a právě začal v tý díře….proto jsme voba dva koukali s Niem a přemějšleli jsme, jestli ho máme ještě střelit ne..“

To jsou naprosto odlišné informace, než uvedl ve své výpovědi jak Foubík ,tak I sám Andres! Andres zde žádnou nutnost výstřelu pro fotografii neuvádí a dokonce  říká, že přemýšleli, zda mají ještě střílet. S tímto spoluvězněm se bavili dál a spoluvězeň se Andrese ptal, proč nestříleli normálními brokovými nábojemi, že tím by ho úplně znetvořili. Ale Andres mu nevysvětluje, že Jáno musel být na fotografii poznat, jak říkal Foubíkovi a i soudu a spoluvězni odpověděl ve smyslu humanity, že by ho mohli špatně trefit a takto brenekem je to jistějši!

 • Andres o střelbě:

odposlechy Korek, strany listů 1749- 1750:

„Neznámý muž: přesně tak…. proč jste ho nestřelili normálním pistolovým… teda pistolovým… normálníma brokovýma nábojema, to by ho jakoby znetvořilo, víš

Jakub Andres: protože…

Neznámý muž: lepší brenek na kance

Jakub Andres: je to jistější no

Neznámý muž: hm

Jakub Andres: můžeš ho blbě trefit …nesrozumitené ….víš hovno, co, ….prostě když už, tak už

Neznámý muž:hm

Jakub Andres: jo, prostě je to takový…jednodušší.., jo hm, tak…jsem ho trefil brenekem (pozn. Brenek je typ náboje do brokovnice, kterým byl Jáno střelen. Je to jednotný náboj.)

Dokonce, zde Andres říká, že vystřelil on a ne Foubík. Tedy neustále pozměňuje svůj film. Toto jsou důkazy, že si to celé pro Foubíka vymyslel.

Myslím, si osobně, že k tomu není ani potřeba cokoli dodávat. Z celého je evidentní, že si Andres vymyslel celou tuto historku o fotografii pro údajné objednatele, i vše ostatní! Pro policii a soudy je asi lepší krýt lži zvráceného psychopata kvůli velkým penězům v kauze Metropolitního spořitelního družstva a odškrtnutí dalšího vyřešeného případu, údajné nájemné vraždy, za který mají asi největší prémie. Obětování dvou nevinných kluků je asi malá daň za všechno! Myslím si, že jsou tak otupělí, že už si tuto jejich zvrácenost ani neuvědomují a berou to pro ně za zcela běžnou věc, jako když si jdou pro rohlíky do krámu!

Shrnutí: takže na naši otázku „ Co se stalo s fotoaparátem, na kterém byl vyfotografovaný zavražděný Jáno?“ jsme  dostali odpověď, že zůstal u Andrese a že mi ho nepředal, jak lživě tvrdí. Také jsme zjistili, že policie odmítá tento nejdůležitější důkaz ze všech důkazů hledat a manipuluje s výpověďmi svědků a obžalovaných. Zjistili jsme, že Andres si celou věc s fotoaparátem pro údajné zadavetele vymyslel pro Foubíka, aby dodal větší důvěryhodnost svému vymyšlenému filmu. A pokud by se tento fotoaparát našel u Andrese doma, byl by to nevyvratitelný důkaz jeho lží a já a Maťo by jsme byli svobodní a prohlášeniza nevinné lidi!

Stanovisko soudů: stejně jako policie odmítají fotoaparát hledat a Andresovy změny a úpravy v jeho výpovědích přehlížejí a vůbec neřeší. Odmítají vyslechnout svědka Petra Zahradu, který by mohl přesně říci, kdy mu přesně  Andres ukazoval fotografii zavražděného Jána na fotoaparátu a tím prokázat Andresovy lži.

<
>