OBĚTI ČESKÉ JUSTICEDůkaz manipulace policie s naším případem

Co je opravdu moc důležité je zjistit, jak moc policie ovlivňuje a manipuluje s naším případem. A proto si musíme položit otázku Jak moc policie manipuluje s případem?“ a zjistit na ní odpověď.

„Jak moc policie manipuluje s případem?“

Když jste se ve čtení této kapitoly „Rozbor případu“ dostali až sem, do posledního bodu číslo 23, tak jste si už jistě udělali svůj vlastní obrázek o manipulaci policie s naším případem. Jak už je uvedeno v bodě 2. „Co je za člověka Andres a jaký měl motiv nás všechny podvést“, tak sám Andres říká, cituji:

Odposlechy Korek z věznice Pankrác, číslo listu 1762:

„Ty benga mi ještě lezou do prdele a sami ještě doplňujou tu výpověď vole, aby to prostě sedělo v pořádku. Von mi ten brejlatej, ten s tím knírkem říká, musíš to říct takhle, takhle, říkal mi to, hned tady, jak mě spoutali, hned i vlastně ten den před tím, co jsem sed do auta, tam co jsme přišli  jakmile se to začlo psát, tak mi ten tam říkal a všichni ti policajti jo jo jo a ty jim něco řekneš a samozřejmě, že to, co říkáš zní dobře, ale může tam bejt i něco jinýho. Ale oni vlastně se chytnou toho, co jim řekneš, a oni to je pravda, takhle jo takhle jo….“

 Takže už jen z tohoto odposlechu, který byl pořízen ve vazební věznici na Pankráci, si uděláte obrázek o tom, jak pracuje naše policie ČR, elitní detektivové z ÚOOZ. Teď už je sice ÚOOZ zrušená, ale v době vyšetřování našeho případu ještě tento sbor fungoval a vyšetřoval náš případ! Ostatně tito elitní detektivové se pouze přestěhovali do sboru jiného a vše funguje dál stejným způsobem. Jak se dočtete v „Mém deníku “ na webu, dost je štve, že si dovoluji vše zveřejňovat a dělají mi stále problémy a vše proto, aby nedošlo k obnově případu!

Během našeho pobytu ve vězení se Maťovi povedlo zjistit svědectví jednoho vězně, který byl s Andresem na cele a i jemu se údajně Andres svěřoval, že mu v našem případě pomáhá a radí policie. Obsah dopisu zaslali rodiče Maťa na dovolací soud.

  • Svědectví bývalého spoluvězně Andrese o manipulaci policie v našem případě:

K č. 7 Tdo 970/2017, my rodičia Mateja Buchela, ktorého dovolanie z 2. 06 2017 sa nachádza v súčasnej dobe na Najvyššom súde ČR, si Vám dovoľujeme predložiť kópie listov, ktorými sa obrátil na nás l. P, nar. ……. V tejto korešpodencii jednoznačne uvádza, že:

  • „viac ako rok bol na jednom oddiely a jednej cele z Jakubom Andresom, a tento sa mi zveroval so svojou spoluprácou s políciou ČR, a to nielen v tejto kauze ale aj v iných kauzách,“
  • „celkom určite viem, že Mateja nikdy nevidel a na fotografii ho určil po dohode s vyšetrovateľom p. Husakom, ktorý mu povedal, aké číslo pri rekognicii Matej má“
  • „všetky uvedené informácie som ochotný potvrdiť ako u polície ČR, tak aj na všetkých stupňoch súdu,“
  • „všetky jeho výpovede (Andresa) boli koncipované po dohode s políciou, všetko mi podrobne popísal, že ho polícia potrebuje, pretože svedčí v kauze miliardových podvodov a preto potrebuje jeho vierohodnosť“.

 

Zde je jasné svědectví o tom, že policie skutečně Andresovi pomáhá a radí! Tedy, že kryje jeho zjevné lži, protože potřebuje zachovat jeho důvěryhodnost v kauze miliardových podvodů Metropolitního spořitelního družstva.

Matka Maťa poslala tento dopis dovolacímu soudu, ale dovolací soud ten dopis naprosto účelově bagatelizoval a prohlásil, že toto svědectví je nevěrohodné. Ale samozřejmě v opačném případě (svědectví proti nám) by toto svědectví bylo považováno za důvěryhodné! Zde je ten starý známý dvojí metr svědectví vězňů! Když se to soudu hodí, je věrohodné, když ne, tak je nevěrohodné.

  • Rozsudek dovolacího soudu o svědectví a manipulaci policie v našem případě:

Str. 20 - 21, Rozsudek 7 Tdo 970/2017:

„Nad rámec odůvodnění rozhodnutí o dovolání Nejvyšší soud uvádí, že před rozhodnutím ve věci obdržel také dopisy rodičů obviněného Matěje Buchela a matky obviněného P. Brůčka, ve kterých argumentují v souladu s verzí obhajoby a dovolání obou obviněných a v podstatě vyjadřují své přesvědčení o nevinně a nespravedlivém odsouzení. Paní O. Brůčková vyjadřuje své přesvědčení, že její řádně vychovaný syn jednal pouze v dobré víře, ve snaze pomoci jinému vycestovat a začít nový život v Thajsku. Shodně jsou rodiče obou obviněných toho názoru, že jejich syn byl odsouzen na základě lživé výpovědi nevěrohodného obviněného J. Andrese, vykonstruované za přispění policie, což rodiče obviněného M. Buchela, dokládají také přiloženým dopisem, který jim prostřednictvím svého obhájce Mgr. T.P. zaslal z výkonu trestu T.Z., který uvádí, že je bývalým spoluvězněm obviněného J. Andrese, a ve kterém popisuje, jak se mu měl obviněný J. Andres v cele svěřovat o jeho spolupráci s policií v této trestní věci.

Nejvyšší soud lidsky chápe rodiče obou obviněných, kteří nesporně, tak jako drtivá většina rodičů věnovali veškerou svoji lásku, péči a energii do jejich řádné výchovy, aby z nich byli slušní, citliví a ohleduplní lidé, živící se poctivě svojí prací, a z kterých budou mít po celý život pouze radost. Trestní stíhání a odsouzení syna, navíc za tak vysoce společensky závažnou trestnou činnost, je pro ně jistě velkým překvapením i zklamáním, se kterým se blízcí příbuzní a zejména rodiče jen těžce vyrovnávají. Jsou-li schopni připustit alespoň možnost viny na straně svého dítěte, tak jak činí paní O. Brůčková, alespoň z části ohledně nálezu nelegálně držené střelné zbraně a kokainu u jejího syna, často to pociťují jako vlastní selhání. (pozn. Moje máma soudu psala, že za přechovávání kokainu a pistole zasluhuji spravedlivý trest, ale ne trest za něco, co bych nikdy v životě neudělal, za vraždu).

Svůj názor na tuto trestní věc Nejvyšší soud vyjádřil výše. Pouze dodává, že zásadně odmítá ničím nepodložené úvahy o manipulaci policie ve věci. Pokud pak jde o rodiči M. Buchela přiložený dopis, tak aniž by Nejvyšší soud jeho obsah jakkoliv hodnotil a ani mu to nepřísluší, lze konstatovat, že není ničím neobvyklým, že různí bývalí i současní spoluvězni, ale i jiné osoby, píší z různých pohnutek různá obdobná podání nebo prohlášení. V řízení o dovolání, jako o mimořádném opravném prostředku proti již pravomocnému soudnímu rozhodnutí, ale Nejvyšší soud posuzuje věc pouze z hlediska důkazů, které měly soudy nižších stupňů k dispozici v původním řízení a staly se tak předmětem jejich hodnocení. Jiné nové skutečnosti nebo nové důkazy, soudu dříve neznámé, mohou být případně pouze důvodem k podání návrhu na povolení obnovy řízení.“

Naši zoufalí rodiče psali soudu prosbu o spravedlnost posouzení případu a dostalo se jim odpovědi, že jsme jistě pro ně zklamáním a jako předchozí soudy i soud dovolací pouze zopakoval nesmyslný rozsudek předchozích soudů.

Shrnutí: takže na naši otázku: Jak moc policie manipuluje s případem?“ jsme dostali odpověď, že naprosto zásadně se plete do případu a účelově ho ovlivňuje, aby došlo k našemu odsouzení! O tom svědčí i svědectví tohoto svědka, kterému se Andres na cele svěřoval, změny výpovědí svědků a obžalovaných Andrese a Foubíka, které uvádím v předešlých bodech „Rozboru případu“ a vše dokreslující odposlechy z vazební věznice na Pankráci Andrese, jak policie běžně pracuje!

Stanovisko soudů: Všechny tyto skutečnosti přehlížejí a zásadně odmítají jakoukoli možnost manipulace policie s případem.

<
>