OBĚTI ČESKÉ JUSTICECo řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy

V této kauze je také důležité si položit otázku „Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy?“ a zjistit na ní odpověď.

Toto téma jsem už sice nakousnul v předchozích bodech, konkrétně vymyšleného příběhu Andresem pro Foubíka, ale jak za chvíli zjistíte, Andresova vymyšlená historka nebyla pro oba stejná, protože svědkovi Petrovi Z. řekl úplně jinou pohádku než Foubíkovi.

  • Foubíkova výpověď, jaké informace obdržel od Andrese:

str. 13, Protokol o výslechu obviněného, Foubík, výslech 9. 12. 2015 v 14:12 hod.

„Otázka: Co všechno jste k té osobě Slováka, k té oběti, dozvěděl, ať již od Andrese, případně od něj samotného v době cesty autem?

Odpověď: Od pana Andrese jsem dostal informaci, že se jedná o muže slovenské národnosti, který na Slovensku udělal problém nějaké známé mafiánské rodině a že to nebylo poprvé, že to bylo opakovaně, že v tom byly nějaké drogy, říkal k tomu něco bližšího k těm drogám, ale to už si nepamatuji. A také že se ti dva slovenští bratři, myslím, že hovořil o bratrech, že ho potřebují uklidit a že ho poslali do Čech, protože tam po něm měla jít policie a oni se obávali, že kdyby ho policie dostala, že by mohl mluvit a tím je ohrozit.“

Str.6, Protokol o výslechu obviněného, Foubík, výslech 9. 12. 2015 v 14 :12 hod.:

„… že ten člověk, který má být zlikvidován, že to je vlastně bezdomovec, že nikomu nebude chybět, že fetuje a že prostě naštval spoustu lidí, takže tam není žádný důvod pro to to neudělat.“

Takže Foubík obdržel informace od Andrese, že Jáno je bezdomovec a udělal problém nějaké známé mafiánské rodině ohledně drog. Že se mělo údajně jednat o dva slovenské bratry, kteří si vraždu objednali kvůli obavě z poškozeného svědectví na policii.

Jak už jsme zjistili z bodu 6. „Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo“ se tuto bližší informaci měl dozvědět až někdy v září, říjnu 2012, tedy těsně před vraždou, do té doby od začátku roku věděl jen, že je to cizinec. Andres mu do té doby víc neřekl. U soudu na otázku Předsedy senátu Foubík odpovídá, cituji: „ řekl mi to až posléze…“

  • Petr Zahrada, výpověď, jaké informace obdržel od Andrese:

str. 3, Úřední záznam, výslech 25. listopadu v 10:30 hod.:

„Při návštěvě mi sdělil, že byl někým osloven a dostal nabídku na fyzickou likvidaci bílého koně. Už v tu dobu věděl, že bílý kůň, má být občan Slovenské republiky, bezdomovec, na kterého je napsána firma nebo více firem. Tento člověk měl být na Slovensku někomu nepohodlný.“

Ale, jak jste si jistě všimli, Petr Z. obdržel od Andrese úplně jiné informace. To, že měl být údajně Jáno  bezdomovec, Andres nechal stejné, ale o drogách, známé mafiánské rodině a dvou bratrech ani slovo! Mělo se údajně jednat o bílého koně, na kterého měla být napsaná firma nebo více firem. To je velice zvláštní, že Petr Z. obdržel jiné informace než Foubík. Proč Andres řekl každému něco jiného?

To je velice nelogické, pokud se mělo, jak tvrdí Andres, jednat o pravdivé informace, které obdržel a předával dál. Logicky by měla zůstat informace pro oba dva stejná, přece, pokud by ji tlumočil pouze. V tomto případě se spíše nabízí jako logické vysvětlení, že si pro každého z nich Andres vymyslel jiný příběh jeho filmu, aby je přesvědčil. Oba dobře znal a tak asi věděl, na koho která historka zabere. Ale ještě logičtější vysvětlení se jeví, že v době na začátku prázdnin 2012 Andres ještě o problémech poškozeného  nevěděl nic bližšího. Jáno mu v parku na Andělu začátkem roku 2012 řekl jen, že má problémy se „zlými lidmi“, nic víc! Tedy pro Petra Z.. si musel něco vymyslet a tak přišel s historkou o bílém koni, na kterého je napsáno více firem. O  problémech Jána se dozvěděl ode mě blíže až někdy v říjnu 2012, tedy až 4 měsíce po tom, co byl za Petrem Z. se svojí historkou. Tyto informace, které ode mě obdržel, si obsadil do svého vymyšleného „filmu“ pro Foubíka, kterému původně neřekl vůbec nic, jen, že se jedná o cizince!

Foubík vypověděl, jak jsme zjistili v bodě 6. „Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo“, že minimálně 7 – 8 měsíců věděl jen, že poškozený je cizinec. Víc nic!

Tedy z celého jasně vyplývá, že na začátku roku o  problémech Jána  Andres nic nevěděl. Tedy Foubíkovi nic bližšího ani nemohl říci. Pro Petra Z. si vymyslel bílého koně a později, někdy v říjnu, jsem Andresovi řekl, že se u Jána  našly doma nějaké drogy, že po něm jde policie a tak Andres tyto informace převzal a doplnil do svého vymyšleného filmu pro Foubíka a přidal si k nim dva bratry, bezdomovce atd.

Andres o informacích, které obdržel ode mě, vypověděl:

  • Andresova výpověď, jaké informace obdržel a v jaké chvíli:

str. 6, Protokol o výslechu obviněného, Jakub Andres, výslech 9. 12. 2015 v 8:55 hod.:

 

 

 

„On mi řekl dobře a ještě ten den jsme spolu jeli do Brna, že jedeme za tím zadavatelem, aby se s ním dohodl na všech detailech, vyjeli jsme asi v deset večer vozidlem, které jsem v té době užíval Škoda Superb černé barvy zn. 1AT 8596 v majetku společnosti EXTRAGROUB. Po cestě mi začal Petr říkat detaily, co věděl, že jeho známí Slováci z Bratislavy mají problémy s jedním člověkem a potřebujou ho nechat zmizet. Říkal mi, že ten člověk měl na sebe pronajatý byt na svoje jméno a v tom bytě si Brůčkovi kamarádi měli schovávat zbraně, drogy se kterýma obchodovali. Ten člověk měl za to dostávat nějaké peníze, ale začal chlastat po okolí po hospodách a chlubil se tím, že nic nedělá a takhle si vydělává, že má na sebe ten byt pronajmutej a za to dostává nějaký peníze. Že se kolem toho začala motat policie a museli ho odtamtud odvést a že je teďko v Čechách v Praze. Potom jsme dojeli do Brna.“

Andres se drží svého vymyšleného filmu, který řekl Foubíkovi ve všech svých výpovědích stejně. Pouze nemluví o žádných dvou bratrech! Což je od něho logické, protože Jáno měl skutečně problémy s drogami a zapadá to do jeho vymyšleného filmu! Ale udělal velikou chybu ve svých lžích, protože v této výpovědi říká, že tyto informace obdržel údajně ode mě po cestě z Prahy do Brna na schůzku s objednavatelem. Tedy podle něho v této jeho výpovědi jsem už tyto informace měl ještě před schůzkou v Brně! Ale ve své další výpovědi uvádí opak. Že jsem tyto informace získal až na schůzce v Brně a řekl jsem mu je po cestě zpět z Brna do Prahy!

  • Andresova druhá výpověď jaké informace obdržel a v jaké chvíli:

str. 1, Andres, výpověď u soudu - nahrávka:

„On mi řekl, že spolu pojedeme za tím objednavatelem, že se spolu mají sejít u Brna, tak u nákupního centra Tesco, že tam pojedu s ním, že by mu ten objednavatel tam měl předat tedy peníze na to a seznámit ho s bližšími skutečnostmi. Sedli jsme do mého auta, do toho Superbu, o kterém bylo mluveno v obžalobě, a vyrazili jsme. Bylo to někdy večer, na místo jsme mohli dorazit kolem, já nevím, půlnoci, jedenáct v noci, prostě už byla velká tma. Zaparkovali jsme na parkovišti u obchodního domu Tesco a tam jsme čekali.“

Tedy po cestě z Prahy do Brna jsem mu tentokrát žádné informace neříkal, protože jsem je údajně ještě nevěděl a měl je zjistit až v Brně na schůzce!

Str. 2, Andres výpověď u soudu - nahrávka:

„Petr mi potom sedl do auta s tím, že tedy máme jet pryč. Tak jsme jeli pryč. Nevím, jestli my jsme odjeli jako první nebo jestli ta Audina odjela jako první. To už si nepamatuji. A jeli jsme zase zpátky do Prahy. Po cestě mě Petr seznámil s tím, že je nějaký Slovák, který měl na sebe pronajatý byt, ve kterém se měly uchovávat drogy, zbraně a všechny možné nelegální věci, se kterými se obchodovalo a že vlastně jeho jedinou prací bylo, že má na sebe pronajatý a že tam udělal problém na Slovensku, že se s tím měl někde chlubit nebo co a začala po něm jít policie. A teď ti lidé, kterým ve skutečnosti ten byt patřil i ty drogy v něm, tak že prostě potřebují, aby zmizel, protože jinak by to pro ně bylo hodně špatné.“

Zde jasně Andres uvádí, že po schůzce v Brně jsem si sednul zpět k němu do auta a až cestou z Brna do Prahy jsem mu údajně sdělil informace, které jsem obdržel na schůzce. A dál už se drží svého vymyšleného filmu! Zde je naprosto a zřetelně vidět jeho další lež. Jelikož Andres ve všem lže, tak už si postupně nepamatuje, co přesně říkal a tím logicky dochází k rozporům v jeho výpovědích, kdy a v jaké chvíli se měl údajně dozvědět informace o poškozeném a důvodu jeho zabití. Jednou to údajně bylo po cestě do Brna a podruhé až po cestě z Brna. Tedy z celého je evidentní, že lže a my ho při ní přistihli.

 Soud I. stupně zcela účelově rozpor přehlíží, ani neřeší. Andrese dokonce kryje. Soud si toto moc dobře uvědomuje a tak jeho rozpor o tom, kdy se tyto informace dozvěděl, naprosto přehlíží a přiklání se k Andresově další, pozdější výpovědi o tom, že informace logicky obdržel až cestou zpět z Brna do Prahy po schůzce v Brně.

  • Rozsudek soudu I. stupně 2T 44/2016:

Str. 9, Rozsudek 2T 44/2016:

„Obž. Andres také poměrně podrobně popsal důvod likvidace poškozeného, který mu Brůček, po schůzce v Brně sdělil. Vysvětlení, že poškozený měl na sebe pronajatý byt, ve kterém se měly schovávat drogy určené k prodeji a skutečnost, že kvůli tomu po poškozeném pátrá slovenská policie a vlastníci drog se proto potřebují poškozeného jako nepohodlného svědka zbavit, totiž zcela koresponduje se zjištěními vyplývajícími z trestního spisu slovenské policie, který byl v rámci právní moci do zdejšího spisu založen. Tuto pravdivou informaci obžalovaný Andres (který poškozeného vůbec neznal) těžko mohl mít z jiného zdroje než od objednavatele (dle Andrese se od Brůčka měl dozvědět, že objednatelé jsou ve skutečnosti tři kamarádi) „zmizení“ poškozeného. Objednatelé vraždy se měli zabývat obchodem s drogami a pocházet z Bratislavy. Popis Andrese, že mu toto Brůček sdělil po setkání s objednavatelem vraždy u Brna tak je zcela logický a potvrzuje jej mimo jiné právě obsah slovenského spisu, který by jinak mohl být obž. Andresovi přinejmenším v době výpovědi v přípravném řízení těžko znám.“

Tímto rozsudkem vlastně na konci říká, že by bylo nelogické, kdyby se Andres tyto informace dozvěděl dřív než po schůzce v Brně. Ale přesně to Andres vypověděl ve své původní výpovědi, že jsem mu tyto informace údajně říkal už po cestě do Brna! Takže tuto naprosto zjevnou Andresovu lež a nelogičnost soud naprosto přešel. Proto soud odmítl číst předešlé výpovědi Andrese!

A samozřejmě mé vysvětlení, že o problémech Jána jsem Adresovi říkal já, jak uvádím v kapitole „Co se skutečně stalo“ a uvedl jsem ve své výpovědi, naprosto přehlíží. Účelově věří Andresovi, který si je obsadil do svého vymyšleného filmu, aby ho mohl předložit Foubíkovi!

Soud naprosto účelově přehlíží skutečnost, že Andres neměl v úmyslu na nás vraždu hodit, tak jak ji popisuje v této verzi jeho filmu. On se pouze stále drží své verze, kterou si vymyslel pro Foubíka. Tento vymyšlený film předkládal všem, aby se jím chlubil, a tak se ho logicky stále drží!

  • Rozsudek soudu 2T44/2016, str. 39 - 40:

Foubík také potvrdil, že mu před vraždou Andres říkal o zadání vraždy poškozeného v souvislosti se slovenským drogovým prostředím (což naprosto koresponduje se zjištěními vyplývajícími z připojeného trestního spisu, dle kterého poškozený naprostou nedbalostí způsobil situaci, kdy Policie SR objevila v jím užívaném bytě kokain za desítky tisíc euro), přičemž také Foubíkovi říkal, že poškozený nikomu blízkému nebude chybět. Tak tomu také skutečně bylo (po vraždě po poškozeném nikdo nepátral a jeho zmizení např. nehlásil), přičemž tato informace (kterou musel obžalovaný Andres obdržet od zadavatele vraždy, neboť nic o osobních poměrech poškozeného či jeho předchozího životu zjevně nevěděl) by postrádala smysl, pokud by bylo plánováno či objednáno „jen“ vycestování poškozeného do Thajska, Ostatně i Foubík potvrdil, že tělo poškozeného Andres fotil s vysvětlením, že tak činí pro objednavatele vraždy. Těžko si opět představit, že by již tehdy (zhruba tři roky před zadržením) obžalovaný Andres připravoval lživé obvinění Brůčka s Buchelem – které by mu jeho procesní postavení ani nikterak významně nevylepšilo za situace, kdy naplánování a realizaci vraždy sám doznává! Nejen obžalovaný Foubík, ale také svědek Kalina fakticky potvrzuje pravdivost výpovědi obž. Andrese. Jmenovaný obžalovaný již v roce 2013 – tedy 2 roky před zadržením Jakuba Andrese – poměrně podrobně popsal nejen přípravu a průběh celé vraždy poškozeného, ale také skutečnost, že tak činil na objednávku pro obžalovaného Brůčka, který vystupoval v roli prostředníka pro nějaké Slováky. Těžko si představit, že by více než dva roky před svým zadržením  nadto v době, kdy obžalovaný Andres neměl žádný konkrétní důvod obávat se prozrazení svého činu, který spáchal zhruba rok před tím – obžalovaný Andres již připravoval způsob, jak do celé věci lživě zatáhnout také obž. Brůčka (aniž by tato lživá verze současně vyviňovala samotného Andrese či jemu poskytovala jakékoliv alibi).

Soud v rozsudku vůbec neuvádí, že svědkovi Petru Z. říkal jinou verzi, jak jsme zjistili v tomto bodě, že Foubíkovi řekl, že Jáno  je bezdomovec, že Jáno měl rodinu i když Foubíkovi říkal, že ji nemá atd. Účelově tyto informace z rozsudku vynechává! A tvrzení, že Foubík a svědek Kalina potvrzují pravdivost Andresovy výpovědi, je naprosto nesmyslné, když se jedná o informace od jednoho člověka. On jim mohl říkat cokoli, svědkovi Kalinovi  průběh vraždy popisoval jinak, než vražda proběhla. Více v bodě 20. Svědek Kalina a jeho výpověď o popisu vraždy, jak mu ji vyprávěl Andres.

Shrnutí: Takže na naši otázku: „Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy?“, jsme dostali odpověď, že každému řekl něco jiného a logicky jsme si vysvětlili, proč tomu tak bylo. Odhalili jsme rozpor v Andresových výpovědích o tom, kdy a při jaké příležitosti se měl ode mě údajně dozvědět veškeré informace. Tedy jsme zase Andrese nachytali na jeho lžích!

Stanovisko soudů: Všechny tři soudy, které zatím proběhly, Andresovy lži a rozpory přehlíží a kryjí!

<
>