OBĚTI ČESKÉ JUSTICECo řekl Andres Jánovi za důvod jeho údajného zabítí v den vraždy a Foubíkovy pochyby

V této kauze je velice důležité zjistit, co vlastně řekl Andres Jánovi v den vraždy na místě činu za důvod jeho údajné likvidace. A také, jestli Foubík má pochybnosti, zda byl  nájemný motiv vraždy skutečný anebo pouze Andresovým výmyslem. A proto si musíme položit tyto dvě otázky.

Co řekl Andres Jánovi za důvod jeho údajné likvidace na místě činu?“

„Má Foubík pochybnosti, zda nájemná vražda byla skutečná anebo jen Andresovým výmyslem?“

Začneme otázkou první.

Jak jsme zjistili v bodě 1. Co byl za člověka poškozený Jáno a proč chtěl začít nový život v Thajsku pod falešnou identitou, měl Jáno v Bratislavě velké problémy! Jak sám uváděl na naší společné schůzce začátkem roku 2012 ( Jáno, Andres a já) v Praze „se zlými lidmi“. Dlužil peníze a nebezpeční lidé jezdili k jeho rodině domů ho hledat a dokonce vyhrožovali i jim. Jáno možná obchodoval s drogami, které se našly při domovní prohlídce u něho doma, jak jsme také zjistili. Tedy problémů měl více než dost a to byl důvod, proč od toho všeho chtěl utéct a začít nový život v Thajsku pod falešnou identitou. Tohle všechno už víme.

Důvod proč tohle všechno znovu zmiňuji, je, že Andres tyto informace, které obdržel od Jána při naší společné schůzce v Praze na začátku roku 2012 o „zlých lidech“, využil proti němu.

 

  • Foubíkova výpověď o tom, co řekl Andres Jánovi za důvod jeho zabití:

str. 5, Protokol o výslechu osoby podezřelé, Foubík, výslech 8. 12. 2015 v 14:30 hod:

 „Oběti došlo, že je konec a začal nás prosit, abychom to nedělali. Na to Andres rezolutně řekl, že to nejde, že ta oběť „na Slovensku posrala hodně lidí“, že to takhle nejde, že to skončilo.“

 

  • Andresova výpověď o tom, co řekl Jánovi za důvod jeho zabití:

Str. 11, Úřední záznam, Andres, výpověď 8. 12. 2015 v 13.40 hod:

„Poté jeden z nás, nevím, kdo to byl dřív, jsme vytáhli pistoli a řekli… společně s Foubíkem jsme na něho začali mluvit, navzájem jsme se doplňovali. Řekli jsme, že naštval špatný lidi na Slovensku, že sám moc dobře ví, o co jde a že jinak než to, že umře, se to nevyřeší.

Muž se nebránil, na naše slova reagoval tak, že se ptal, jestli je to nutný, že nic neřekne, že nikoho nepráskne, neprosil o propuštění, chtěl tu věc vyřešit jinak, snažil se nám vysvětlit, že odtud zmizí, že ho nikdo už neuvidí.“

Oba shodně uvádějí, že Andres jako důvod Jánovi řekl, že naštval „špatné lidi na Slovensku“ a že moc dobře ví, o co jde! Nic konkrétního mu ale Andres neřekl, jaké špatné lidi naštval? Za co to je? Co udělal tak hrozného, že musí zemřít? V tuto chvíli velice dobře využil jeho problémů na Slovensku se „zlými lidmi“ před kterými se chtěl Jáno skrýt v Thajsku. Chytře nebyl konkrétní. Ani Jánovi neřekl, kdo si to údajně objednal!

Zde se přímo nabízí otázka. Proč mu Andres neřekl „Naštval jsi Maťa?“. Když podle Andresovo vymyšleného filmu si to údajně objednal!. Maťo, je dokonce podle Andrese údajně vůdcem nějaké skupiny mafiánů jménem „Maťovci“. To je velice nelogické, když údajným objednavatelem měl být podle Andrese, Maťo, šéf Maťovců, že o něm nemluvil a mluvil o nějakých neurčitých „špatných lidech“ někde na Slovensku.

  • Andresova výpověď o Maťovi, který je údajným šéfem mafiánů „Maťovců“:

Str. 15 -  16, Úřední záznam, Andres, výpověď 8.12. 2015 v 13:40 hod.:

„Otázka policisty: Co se týká osoby, která užívá přezdívku Maťo, jedná se o vůdčí osobnost nějaké skupiny, nebo je to osobnost, která pro někoho pracuje?

Odpověď: Z toho, co jsem pochytil, nebo mi bylo řečeno Brůčkem a i tím, co jsem vypozoroval, tak ten Maťo je vůdce tý jeho skupiny lidí, těch Maťovců, není to tak, že by Maťo pracoval pro nějakou skupinu.“

Teď se nabízí druhá otázka, proč tedy neřekl Andres Jánovi „Naštval jsi Maťovce?“ Asi proto, že žádní mafiáni „Maťovci“ neexistujou a Andres si to vymyslel!

Jistě si teď asi každý řekne, že v této chvíli už nezáleželo na tom, co Jánovi řekne, ale Andresovi v tu chvíli nešlo o Jána, ale o Foubíka. Tedy přesněji o Jánovu reakci před Foubíkem. Foubík měl všechny informace jen od Andrese a věřil vymyšlenému filmu, který mu Andres řekl. Tedy Andres nemohl před Foubíkem riskovat jakoukoli podezřelou reakci Jána. Reakci, která by nezapadala do jeho filmu. Reakci, ve které by řekl „Maťa? Vždyť Maťo je můj kamarád“ a divil by se tomu, co mu Andres řekl! Tedy chytře použil to, co mu Jáno sám řekl, tedy že utíká před „zlými lidmi“! Logicky věděl, že když člověk se už rozhodne začít žít nový život pod falešnou identitou v jiné zemi kvůli „zlým lidem“, tak problémy člověka jsou vážné a jde mu o život!

Už jen z logického myšlení, pokud by se jednalo o skutečnou vraždu, a ne jen o Andresův výmysl, tak by přece Andres jméno Maťa uvedl. Řekl by Jánovi od koho objednávka jeho vraždy přišla! A to samé naopak, pokud by Jáno věděl, že objednání jeho vraždy přišlo od Maťa, tak by jeho jméno před Andresem také zmínil! Tedy, ať už z jedné nebo z druhé strany, by Maťovo jméno bylo zmíněno. Jako jediné logické vysvětlení, proč tomu tak nebylo a Maťovo jméno ani Andres ani Jáno neuvedli je, že se o žádnou vraždu, kterou si měl údajně objednat Maťo, nejednalo!

Foubík jméno Maťo vůbec neznal, protože před Foubíkem Andres mluvil jen o slovenských bossech a žádná jména neuváděl. Ani svědek Petr Z., kterého Andres označuje za svého dalšího komplice, jméno Maťo vůbec neznal! I před ním Andres mluvil jen o slovenských objednavatelích. Tedy se na tuto situaci dobře připravil, aby jméno Maťo vůbec nepadlo, a jeho vymyšlený film nebyl prozrazen. Andres ve své výpovědi u soudu uvedl, že jméno Maťo se údajně dozvěděl při cestě z Brna do Prahy ze schůzky, která proběhla v Brně ještě před vraždou. Maťa už ale najednou neuvádí jako šéfa mafiánské skupiny „Maťovců“, ale jen jako jednoho z objednavatelů, kteří jsou kamarádi! Tedy od označení jakéhosi „kmotra“ Maťa opustil.

  • Andresova výpověď o tom, kdy se dozvěděl jméno Maťo:

Str. 2, Andresova výpověď u soudu, přepis nahrávky:

„26:29 - Předseda senátu: Ještě se Vás zeptám - o tom člověku, se kterým se tam setkal, říkal Vám něco bližšího v tom autě?

Obž. Andres: Řekl jenom, že to je jeden z těch objednavatelů, že jich má být víc, že by měli být tři. Že to jsou kamarádi, že tedy ti ostatní dva nechtějí být u toho řešení, že to tedy řeší on a jenom ho oslovil, že nebo oslovil, jenom mi řekl, že se jmenuje Maťo, nebo že mu říkají Maťo. To je jediné, co mi řekl k němu.“

Zde tedy uvádí, že jméno Maťo, mu bylo mnou řečeno už před vraždou! Uvádím to zde hlavně proto, aby až se vše začne řešit, nezačal Andres tvrdit, že jméno Maťa jsem mu před vraždou neříkal. Tedy, že ho neznal a tak logicky by Jánovi nemohl říct jeho jméno! Andres jméno Maťa znal už od začátku roku 2012, protože jsem mu ho řekl. Andres totiž celou dobu ve svých výpovědích v přípravném řízení policii účelově uváděl, že jméno Maťa se ode mně dozvěděl až po vraždě, když jsem ho s Maťem údajně seznamoval u mě doma!

O této vymyšlené Andresem schůzce si řekneme více v bodě 19. Přistižení Andrese při lži  o údajné schůzce s Matěm  na Barrandově a podvodný průběh rekognicí.

  • Andresova předchozí výpověď o tom, kdy se dozvěděl jméno Maťo:

Str. 15, úřední záznam, výslech dne 8. 12. 2015 v 13:40 hod:

„Vrátím se ještě k tomu člověku ze Slovenska, se kterým jsme se s Brůčkem setkali v Brně. Potkal jsem se s ním asi půl roku po vraždě a bylo to u Petra Brůčka doma. Tam jsem zjistil, že se jmenuje Maťo.“

U soudu si to neuvědomil a prořekl se, že jméno Maťo znal už před vraždou, jak uvádím výše! Z toho jasně vyplývá, že tuto  informaci  účelově skrýval a záměrně lhal! Maťa jsem s Andresem nikdy neseznamoval, ani ho nikdy neviděl, ale o tom si řekneme více v bodě 19. Přistižení Andrese při lži o údajné schůzce s Maťem na Barrandově a podvodný průběh rekognicí.

Zjištění: Z celého je evidentní, že Andres měl vše dokonale připravené. Je naprosto nelogické, aby během celé doby neřekl Andres svým, v té době nejlepším kamarádům (Foubík a Petr Z.), jméno Maťo, údajného objednavatele a šéfa údajné mafiánské skupiny jménem „Maťovci“. Že já jsem údajně zprostředkovatel mezi Andresem a údajnými slovenskými bosy Foubíkovi a Petrovi Z.. řekl. Byli přeci jeho nejlepší kamarádi v té době, podle slov Andrese, tak proč by jim jméno Maťo neřekl, když jim prý říkal úplně vše a bez nich nedělal nic! Tím, že se před Foubíkem nezmínil o jménu Maťo, si zajistil, že z jeho úst to jméno nevyjde. Na místě činu ve chvíli, kdy Jánovi řekl, že musí zemřít, že naštval špatné lidi, také jméno Maťo neuvedl, což je velice nelogické, pokud se mělo jednat o údajného zadavatele vraždy. Aby jméno Maťa neříkal před Foubíkem z důvodu jakého si udržení tajemství o zadavateli, ke kterému ho váže jakási mlčenlivost na jeho přání je nesmysl, když před Foubíkem mé jméno údajného zprostředkovatele zmínil! Andres věděl, že pokud by před Jánem řekl, že naštval Maťa nebo jakkoli by Maťa spojil s důvodem jeho zabití, by Jáno reagoval překvapeně, udiveně a řekl by „Proč, vždyť Maťo je můj kamarád?“ Nechápal by to. V tu chvíli by se Foubík začal nejspíš divit, proč tohle Jáno říká, bylo by mu to určitě podezřelé a došlo by mu, že mu Andres lže. To Andres nemohl riskovat, nejspíš by v tu chvíli z toho Foubík vycouval, když jak sám Foubík ve svých výpovědích uváděl, že celou dobu doufal, že se to nestane a že vše bylo pod neustálým nátlakem Andrese! Andres nejspíš věděl, že pokud by Foubíkovi řekl od začátku pravdu, že Jáno dal peníze na vycestování do Thajska na nový život a že ho ale chce podvést, tak by do toho Foubík nešel, když už s tím měl takové problémy, které celou dobu ve výpovědích uváděl. Jáno si v té chvíli myslel, že jeho útěk do Thajska byl prozrazen „zlým lidem“, což se logicky mohlo stát, když se vše řešilo tři čtvrtě roku. V tu chvíli se pomodlil a smířil se se smrtí. V tuto chvíli je také naprosto nelogické, aby Jáno o Maťovi jakožto o člověku o kterém by věděl, že si objednal jeho smrt, nemluvil! Že by se o něm jakkoli nezmínil ani slovem. Jak Foubík tak i Andres shodně uvádějí, že Jáno s nimi nějakou dobu mluvil a snažil se situaci vyřešit. Takže času na to, aby jméno Maťo padlo, bylo dost. Foubík ale žil v domnění, že se jedná o nájemnou vraždu od slovenských bossů! A Andres tuhle scénu svého vymyšleného filmu zvládl a „natočil“!

Odvolací soud vše, co jsme teď zjistili, bagatelizoval a do svého rozsudku uvedl:

  • Rozsudek odvolacího soudu ke jménu Maťo:

str. 17. Rozsudek 7 To 119/2016:

„Proč při samotném vykonání vraždy obžalovaný Jakub Andres nezmínil před poškozeným jméno Maťo, ale mluvil o špatných lidech, lze přičíst tomu, že to jednak nebylo jeho úkolem, jednak obžalovanému Jakubu Andresovi bylo sděleno, že za tím stojí ještě další lidi ze Slovenska (konkrétně Bratislavy).“

Teď se dostáváme k druhé otázce: Má Foubík pochybnosti, zda nájemná vražda byla skutečná anebo jen Andresovým výmyslem?“

  • Konfrontace Andres vs. Foubík – pochybnosti Foubíka – přepis nahrávky:

Str. 19, Konfrontace Andres vs. Foubík:

„F: No, a jsme zpátky u toho, že by to nebylo vidět. Tak jsi to jako pojmul. Že je potřeba, aby to bylo vidět. Že to ten objednatel, ať jsi tím byl ty, nebo kdokoli jinej, že to tak chce. Že chce vidět fotku, že ten člověk je mrtvý.“
 

U věty, „Že to ten objednavatel, ať jsi tím byl ty nebo kdokoli jinej.“ Foubík udělal na obou rukou prsty při vyslovení slova objednavatel gesto uvozovek nahoře! Tedy dal najevo Andresovi své vnitřní pochybnosti o tom, zda objednavatel byl skutečně to, co se rozumí slovem objednavatelem, zda vražda byla skutečným zadáním od údajných slovenských bossů a nebo vše bylo jen Andresovým výmyslem pro něho. Jasně zde zapochyboval o pravdivosti Andresova příběhu, který mu řekl! Tato konfrontace přišla dne 7. 3. 2016, tedy ještě před tím než jsem k věci vypovídal. Tedy Foubík nemohl být nijak ovlivněn mou výpovědí a pouze vyjadřoval své vlastní vnitřní pocity, co si o celé věci, po seznámení se se spisem, s odstupem času myslí.

  • Video z konfrontace Andres vs Foubík- pochybnosti Foubíka: připravuje se
  • Rozsudek soudu I. stupně o nelogičnosti, že by si Andres vraždu před Foubíkem vymyslel:

Str. 39, Rozsudek soudu I. stupně 2T 44/2016:

„Velmi podstatným momentem je v řízení skutečnost, že o zapojení obžalovaného Brůčka i zprostředkovaně Buchela (byť jej neuvádí jménem) v řízení hovoří i obžalovaný Foubík. Ten velmi věrohodně vypověděl, že mu tuto verzi zadání vraždy od počátku líčil Andres ještě před konkrétním naplánováním a provedením, přičemž si lze jen těžko představit, že by již před samotným provedením skutku obžalovaný Andres nepravdivě do přípravy a provedení vraždy zatahoval Brůčka, když v tu dobu k tomu nemohl mít žádný racionální důvod. Logiku nemá ani to, aby si v danou dobu objednávku vraždy před Foubíkem vymyslel, aby jej tak přiměl se na vraždě spolupodílet. Na samotném faktu usmrcení poškozeného by to totiž nic neměnilo a ani z výpovědi Foubíka se nikterak nepodává, že by zrovna to, jestli si někdo jiný vraždu objednal a případně kdo, mělo pro něj nějaký význam.“

To, že Andres před Foubíkem nezmínil jméno Maťo, ale jen moje soudu nepřijde divné! A prý je nelogické, aby si Andres před Foubíkem vraždu vymyslel, že by to prý nic nezměnilo. V tom případě soud nečetl Foubíkovy výpovědi, které uváděl, že ho Andres tři čtvrtě roku přemlouval pod nátlakem a že ze strachu nakonec souhlasil. A samozřejmě přehlédl i přesto, že se u soudu pouštělo video z konfrontace  Andres vs. Foubík, Foubíkovy pochybnosti. Soud hold vidí pouze to, co chce vidět. V odvolání jsme na Foubíkovy pochybnosti upozornili a odvolací soud to odbyl s tím, že se jednalo pouze o Foubíkovu spekulaci a jeho subjektivní názor!

  • Rozsudek odvolacího soudu k Foubíkovým pochybnostem:

Str. 16, Rozsudek 7 To 119/2016:

„Námitka obžalovaného Petra Brůčka, že i obžalovaný Michal Foubík i při konfrontaci s obžalovaným Jakubem Andresem v březnu 2016 projevil pochybnosti, zda skutečně existoval nějaký pravý objednatel vraždy, zda to nebyla záležitost pouze obžalovaného Jakuba Andrese, je pouhou spekulací a jeho subjektivním názorem. Totéž je možno konstatovat ve vztahu k výhradě, že při konfrontaci s poškozeným Michalem Foubíkem nepostupoval obžalovaný Jakub Andres logicky, nýbrž jako zkušený manipulátor a demagog a že na první pohled byla jeho zjevná převaha ve schopnosti manipulovat s protějškem.“

Soud naprosto účelově přehlíží tuto skutečnost Foubíkových pochyb a bagatelizuje je! Prý je to jen spekulace nic víc!   

 

Shrnutí: takže na naše dvě otázky:

Co řekl Andres Jánovi za důvod jeho údajné likvidace na místě činu ?“

a 

Má Foubík pochybnosti, zda nájemná vražda byla skutečná  a nebo jen pouze Andresovým výmyslem?“ jsme dostali odpověď, že Andres využil Jánových slov o „zlých lidech“ před kterými utíkal a chtěl začít žít nový život v Thajsku proti němu a zdůvodnil mu tím jeho údajný důvod zabití. Účelově vynechal před Foubíkem a Jánem jméno Maťo, údajného objednatele, aby se Jáno před Foubíkem nezačal divit, protože Maťo byl jeho kamarádem, který mu  chtěl pomoci. Také jsme zjistili, že Foubík tři  měsíce po jeho zadržení projevil pochybnosti zda nájemná vražda byla skutečná anebo byla jen Andresovým výmyslem.

 

Stanovisko soudů: Soudy přehlíží logické věci a účelově je nazývají nelogickými! Kryjí Andresovy zjevné lži. Překrucují fakta z Foubíkovy výpovědi a Foubíkovy pochybnosti označují za spekulace!

<
>