OBĚTI ČESKÉ JUSTICECo je za člověka Foubík a proč do toho s Andresem šel

3. Co je za člověka Foubík a proč do toho s Andresem šel.

V této celé kauze je také důležité zjistit, kdo je Foubík, komplic Andrese a položit si dvě základní otázky. „Co je za člověka?“ a Proč do toho s Andresem šel?“.

Začneme otázkou první:

„Co je za člověka Foubík?“

  • družka Foubíka o tom, jaký je Foubík člověk.

str. 4, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

„Rozhodně mě překvapilo to, co se stalo, rozhodně bych to do něj neřekla, to není on. Pro mě to byl člověk spolehlivej, vzhledem k tomu, že jsme oba plánovali budoucnost, máme spolu dceru, stavěli jsme spolu dům ve Svatém Jánu pod Skalou.“

Str. 5 protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

 „Ot.: Zaznamenala jste v průběhu vztahu s Michalem Foubíkem u něj nějaké agresivní sklony?

Odp.:ne. On byl většinou ten, kdo to jakoby hasil a chtěl být se všema zadobře.“

Str. 6 protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

 „Ot.: Sdělil vám někdy důvod, proč chodí v civilu ozbrojen?

Odp.: Můžu usuzovat z vlastní zkušenosti, ale co vím, měl strach. Můj způsob bylo, když se vracel domů nebo jsem ho někde potkala a on mě neviděl, skočit mu na záda, nějak ho vystrašit, byl z toho normálně vyděšený. Hodně se lekl a dlouho to rozdýchával. Když jsem se vracela třeba nečekaně v noci domů, tak startoval z postele a běžel ke dveřím s něčím, že se tam někdo vloupává.“

str. 8, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

 Ot.: Uvedla jste, že se pan Foubík bál, víte, jaká je příčina tohoto strachu?

„Odp.: Příčinu neznám, já jsem mu říkala, že je starý paranoik, protože se strach týkal hodně věcí. Michal, ačkoliv měl zbraň, dělal chvíli nějaké bojové umění, zajímal se o military, mám zkušenost, že jej dokázala vyvést z míry i paní za pultem, která na něj houkla. Vycházím z konkrétní události.“

Str.4, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka., výslech 21.6. 2016:

„Dělal v T-mobilu, příjmy měl kolem 45 000,- plus mínus.“

 Z jejich výpovědí je Foubík člověk, který má ze všeho strach a snaží se být raději se všemi zadobře. To by vysvětlovalo, proč se Andrese bál a nakonec na jeho nabídku pod nátlakem kývl. To, že měl příjem 45 tisíc z T-mobilu, by také naznačovalo, že peněz měl dost a pro peníze to skutečně nejspíš nedělal, jak vypovídá Foubík.

 

 

  •  družka Foubíka o vztahu mezi Andresem a Foubíkem uvedla:

Str. 5, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

„Řešili to spolu hodně, často k nám Andres jezdil, ale o čem se bavili, to jsem neslyšela. Jezdil k nám v roce 2012, ještě než se nám narodila dcera, tak určitě to mohl být březen, duben, tak jezdil i 2 -3x do týdne. Byly to nečekané návštěvy, usuzuju podle toho, že Michal jezdil z práce do Berouna autobusem, autobusem jezdil velice nerad a poté, co přijel domů, tak třeba do hodiny měl telefon anebo rovnou přijel Andres. Bylo divné, proč se nedomluvili na společné cestě, když si pozve kamaráda, ale Michal nevěděl, že přijede, byly to takové přepadovky. Vytáhl Michala před barák, seděli v autě 2-3 hodiny, něco řešili, dovnitř na kafe, když jsem ho zvala, tak to nikdy nešel. Když jsme nebyli doma, tak přijel na stavbu, pozorovala jsem na Michalovi, že z toho nebyl úplně nadšený, protože, když přijel na tu stavbu, byli jsme tam klasicky v montérkách s nějakou lopatou v ruce. Andres přijel ve  vobleku v Superbu a měl směrem k Michalovi poznámky, že je to ubožák a že skončil s lopatou v ruce a že je z něj dělník apod., což Michal hodně špatně nesl. Když jsem mu radila, ať si s ním dá schůzku někde v Praze, když je oblečený zhruba na stejné úrovni, aby se nemusel cítit tak hloupě, tak myslím, že k tomu nikdy nedošlo, protože Andres jezdil stále k nám domů nebo na stavbu. Když jsme byli s Michalem domluvení na nějaké akci, to už byla dcera na světě, třeba že se podíváme na seriál, uděláme si dobrou večeři, tak pokud přijel Andres, tak Michal, i když se mu to zjevně nelíbilo, tak všechno pustil z ruky a šel za ním, většinou zase něco řešili dvě, tři hodiny anebo si ho Andres rovnou odvezl a přivezl ho až někdy k ránu.“

str. 7, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

 „Ot.: Ve vztahu váš přítel Foubík a pan Andres – kdo byl dominantnější a eventuálně, kdo koho ovládal?

Odp.: Můj dojem je, že Andres jakoby dominoval Michalovi.

 Ot.: byla jste svědkem nějaké manipulace pana Andrese vůči panu Foubíkovi?

Odp.: Jestli se dá za to považovat, že Michal např. nechtěl odjet, chtěl zůstat doma, tak ač naštvanej, tak odjel s Andresem. Nebo pokud byla situace na stavbě, jak jsem popisovala tak poté nějakou dobu se Michal zdráhal jet na stavbu, aby taková situace znova nenastala.“

Str. 7, protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka, výslech 21. 6. 2016:

 „Ot.: vy jste zde vyprávěla různé případy chování, např. ponižování na stavbě Andrese vůči Foubíkovi, proč to pan Foubík snášel od pana Andrese?

Odp.: To bych taky ráda věděla. Michal o tom nikdy nemluvil a já na to neznám odpověď.“

Z jejich výpovědí je zřejmé, že Andres byl vůči Foubíkovi dominantní a i ho ponižoval. Takže skutečně z Andresovy strany šlo nejspíš o nátlak a manipulaci, aby Foubíka do vraždy přesvědčil!

To ostatně potvrzuje i psychologický posudek od soudního znalce z oboru psychologie.

  • Psychologický posudek na Foubíka:

str. 4 , Výslech znalce Balíka – u soudu nahrávka

„Nelze vyloučit, že posuzovaný byl pod vlivem dominantního vztahu obžalovaného Andrese. Postoj posuzovaného vůči poškozenému byl spíše neutrální, způsob provedení nejevil známky přítomnost afektu a posuzovaný velmi pravděpodobně nebyl v době páchání trestného činu pod vlivem alkoholu. Pokud jde o agresivitu z psychologického hlediska se posuzovaný nejeví za běžných životních okolností jako agresivní. Agresivita nepatří ke znakům charakterizujícím jeho osobnost. Vzhledem ke zjištěné afektivní labilitě nelze vyloučit agresivní jednání posuzovaného v situaci zátěže, to znamená pod nějakým emočním tlakem, v nějakém sporu a tak. Pokud jde o prognózu resocializace vzhledem k osobnosti a jejímu dosavadnímu vývoji prognóza resocializace se jeví jako příznivá.

Str.5, Výslech znalce Balíka – u soudu nahrávka

Osobnost posuzovaného je nezralá, neurotická, s rysy nerealističnosti, egocentričnosti. Afektivní lability, senzitivity a nezdrženlivosti. Má neuspokojené potřeby uplatnění , prožívání nezávislosti. Je ve střehu, obává se odmítnutí a kritiky. Zájmové pole dostatečně široké, zahrnuje nejen pasivní ale i aktivní zájmy. Hodnotová orientace nejeví známky poruchovosti. Vztah posuzovaného k životu je v celku pozitivní. Charakterové vlastnosti jsou slabě rozvinuté. Pokud jde o vztahy mezi obviněnými , tak posuzovaní vytvářejí prakticky dvě skupiny, přičemž už spojovacím článkem obou je do jisté míry obžalovaný Andres. Obžalovaný Foubík má nepochybně vůči obžalovanému Andresovi podřídivý postoj. Obžalovaného Brůčka a obžalovaného Buchela údajně nezná, což potvrzovali i oni, že ho neznají, když jsem s nimi hovořil. Takže psychologickým vyšetřením jsem nezjistil symptomy. Pokud jde o věrohodnost, takové poruchy poznávacích procesů, které by posuzovanému nějak narušovaly schopnost podat přesnou výpověď. Nezjistil jsem příznaky závažnější poruchovosti osobnosti ani jiné psychopatologie např. lhavosti bájivé, které by posuzovaného vedly účelově ke zkreslování výpovědi. Obecná věrohodnost je u posuzovaného zachovaná.“

V Foubíkově případě nemá znalec důvod lhát. Foubík se ke všemu přiznal, spolupracoval s policií od začátku a dokonce se mě do toho pokusil namočit na příkaz policie! Situace popisuji v kapitole „Obviněný Foubík „ a „Upravené výpovědi a ukázka, jak fungují soudy v ČR“ v „Mém deníku“ na webu. Takže jeho posudek je podle mě pravdivý a koresponduje s výpovědí jeho družky. A že by mu policie jako odměnu za to, že se mě do toho pokusí namočit a za jeho lež zařídila  tento posudek, nemyslím. Protože jeho odměnou za tuto podlost bylo, že dostal jen 17 let do „ ostrahy“. Což podle zákona za vraždu by měl jít do „zvýšené ostrahy“. A když k tomu přičteme ještě loupežné přepadení benzínky, které se u soudu také řešilo a s Andresem byli za něho odsouzeni, tak trest 17 let v ostraze je velice nestandardní! A ještě mu odvolací soud vrátil všechny zabavené peníze i přes to, že prokazatelně z vraždy dostal zaplaceno (od Andrese dostal 100 tisíc Kč, což Foubík sám přiznal).

Foubík vypověděl, že i k loupežnému přepadení benzinky ho Andres donutil pod nátlakem!

Shrnutí: takže na otázku Co je za člověka Foubík?“ jsme dostali odpověď, že je to člověk, který je ze všeho vyděšený a všeho se bojí. Chce být s každým zadobře a je  si sám  sebou nejistý. Že je vůči Andresovi podřízený a nechal se sebou jím manipulovat a ponižovat.

Teď přejděme k otázce druhé:

„Proč do toho s Andresem šel?“ na tuto otázku jsme si už tak trochu odpověděli výše v předchozí otázce. Ale na dokreslení proč do toho s Andresem šel, nám může odpovědět pouze Foubík.

 

 

 

  • Foubíkova odpověď, proč do toho s Andresem šel:

Str. 6, Protokol o výslechu obviněného, Foubík, výslech dne 9. 12. 2015:

„Volal mi minimálně 2x měsíčně, že mě prostě potřebuje, že by to bylo dobré pro bezpečí mé rodiny. Zprvu jsem si pod tím nic nepředstavoval, protože jsme byli s Andresem kamarádi u air softu a byli jsme partneři ve firmě, ale čím víc se opakovaně ta podobná zmínka objevovala, pokud jsme se museli vidět zase kvůli firmě, tak jsem z gestikulací, intonace a to jak to zmiňuje, že má vazby na podsvětí, čímž on se doslova chlubil, tak jsem se začal bát o zdraví své rodiny, hlavně o malou dcerku a o přítelkyni a snažil jsem se nereagovat na jeho výzvy, nereagovat na telefony, na SMS, přijít s ním co nejméně do styku, což u něj je vždycky těžké, protože si vždy cestu najde.“

Str. 7 pokračování 8, Protokol o pokračování výslechu obviněného, Foubík, výslech dne 10. 2. 2016 v 12:45 hod.

„Ke spáchání trestného činu vraždy, ze kterého jsem obviněn, dále uvádím, že mi pan Andres mimo vyhrožování rodinou vyhrožoval i tímto trestným činem loupeže s tím, že mě práskne a že on sám si zajistí alibi.“

Z Foubíkových výpovědí je zřejmé, že ho Andres držel v neustálém strachu. Foubík byl také z Andresovy strany pod neustálým tlakem a po nějaké době ze strachu souhlasil. Strach je evidentně Foubíkovou největší slabostí a toho si byl Andres moc dobře vědom. K tomu Andres přihodil ještě historku o bezdomovci, který nikomu nebude chybět (více v bodě 7. Co řekl Andres svým komplicům za vymyšlenou historku o Jánovi a důvodu jeho vraždy), aby alespoň trochu ulevil jeho svědomí a bylo dokonáno. O Foubíkově strachu a podřízenosti Andresovi ostatně mluví i svědkyně (Foubíkova družka) a i psycholog.

Shrnutí: Takže na otázku „Proč do toho s Andresem šel?“, jsme dostali odpověď, že to bylo ze strachu o sebe a rodinu a pod neustálým tlakem ze strany Andrese na to přikývl. Co vše dokáže jeden vyšinutý psychopat Andres, je až k nevíře!

Stanovisko soudů: Všechny tyto informace o Foubíkově osobnosti a důvodu, proč s Andresem do toho šel přehlíží  a tvrdí, že Foubík se snažil svůj podíl na vraždě zlehčovat! Tedy v tomto případě psychologovi, který v posudku uvedl, že Foubík byl podřízen Andresovi, který s ním manipuloval nevěří. Asi posudek na Foubíka považují za „ nesprávný a nedůvěryhodný“. Ale samozřejmě u mě a Maťa už psychologický posudek soudy za „ správný a důvěryhodný“ považují, přeze všechny naše námitky,  „vždyť se přeci jedná o renomované znalce a není důvod o nich pochybovat"! Více v bodech 4. Jak udělali špatného člověka ze mě“ a 5. Jak  účelově udělali špatného člověka z Maťa“.

<
>