OBĚTI ČESKÉ JUSTICECo je za člověka Andres a jaký měl motiv nás všechny podvést

2. Co je za člověka Andres a jaký motiv měl  nás všechny podvést

V této celé kauze je velice důležité položit si dvě otázky.Co je za člověka Andres? a „Jaký měl motiv nás všechny podvést?“

Začněme první z těchto dvou otázek.

Co je za člověka Andres?:

 • Foubíkova přítelkyně, o Andresovi  vypověděla:

Str.4, Protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka. 21.6. 2016 v 10:05 hod:

“Odp.: Znám Jakuba Andrese, kdyby byl Andres tady, tak by se svým egem do téhle místnosti nevešel. Já jsem ho poznala na jedné z těch airsoftových  akcích, kde kluci jezdili hrát na vojáky do lesa, hodně se jezdilo do Milovic. Třemi slovy, nafoukaný, egoistický, manipulátor. Viděla jsem, jak zachází s těma klukama, sám byl na vojenské škole, nevím, jestli ve Vyškově nebo to už bylo v Moravské Třebové. Já jsem s nima byla asi 3 x, potom jsem tam přestala jezdit, protože se mi nelíbilo Andresovo chování. Příklad za vše, Andres vzbudil v noci kluky, nechá je oblíknout, pošle na poplach, nechá je nastoupit, pak je tam nechá běhat v lese a sám sedí zabalen ve spacáku, protože je mu zima, což jako velitel jednotky, za kterého se prohlašoval, protože si hráli na vojáky, což mi přijde nepřijatelný. Dával těm klukům různé úkoly, ale sám se jich nikdy neúčastnil. Ty ostatní obviněné neznám.”

Str.7 , Protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka. 21.6. 2016 v 10:05 hod:

 advokát M. Buchela

“Ot: Zažila jste někdy, nebo byla jste někdy svědkem toho, že by pan Andres lhal?

Odp: To byl pohádkář. On uměl hrozně hezky mluvit a měl jakoby dar nebo schopnost mluvit a ty lidi vtáhnout a opravdu mu ty lidi věřili a šli za ním, bylo vidět i na těch klukách při těch vojenských akcích v lese. Nezúčastněná osoba by řekla, že si ti kluci s prominutím nechají srát na hlavu, ale oni to neviděli.

Str.8 , Protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka. 21.6. 2016 v 10:05 hod:

advokát M. Buchela:

Ot: Jak se projevoval pan Andres, byl příznivcem nějakého radikálního extrémistického hnutí?

Odp: Proslýchalo se, že někde běhal s nějakým hákovým křížem, ale to se proslýchalo, nikdy jsem to neviděla. Jeden čas hovořil o odchodu do cizinecké legie.

 

Str.7 , Protokol o výslechu svědka, přítelkyně Foubíka. 21.6. 2016 v 10:05 hod:

“Ot: Ve vztahu k ostatním lidem, zaznamenala jste, že by měl ve zvyku je Andres pomlouvat?

Odp: Pomlouvat ani ne, spíš zesměšňovat, ponižovat ty lidi.

Z  výpovědi této svědkyně je evidentní, že Andres je ulhaný pohádkář, manipulátor, že někde z doslechu pobíhal s hákovým křížem, zesměšňoval a ponižoval lidi a chtěl do cizinecké legie. Vyžíval se ve válce a chtěl do přímého boje! Jak je všem obecně známo, „cizinecká legie“ je nasazována do nejtvrdších bojů na celém světě a v jejich případě jde opravdu o život a život musí i v případě nutnosti brát. S tímto uvědoměním tam musí každý jít!

Andres od 15 let studoval vojenskou školu a později jako profesionální voják výsadkového speciálního sboru Chrudim(paragán) se zúčastnil zahraniční vojenské mise v Afghanistánu v roce 2011. Tedy do přímého boje se nakonec dostal. Ale z dosud námi nezjištěných důvodů, které soud i policie odmítly  zjišťovat, když odmítly námi navržené svědky z armády vyslechnout, byl Andres z Armády ČR při vojenské misi v Afghanistánu předčasně vyhozen za nějaký vážný „průser“!

 

 • Svědkyně  o vyhození Andrese z armády ČR při misi v Afghanistánu:

Str. 7, Svědkyně ., Protokol o výslechu svědka 21.6. 2016 v 10 05 hodin:

“Ot: Víte něco o tom, že byl někdy pan Andres na misi?

Odp: Slyšela jsem že byl v Afghanistánu, jsou to všechno dohledatelné informace, dá se to zjistit.

Ot: Slyšela jste někdy o důvodech, proč Andres opustil armádu.

Odp: Slyšela. Jeden důvod byl, že nemá zapotřebí, aby  mu někdo velel, že se dokáže uživit sám, že bude mít v civilu určitě víc peněz a uživí se nejen sám a druhý byl, že měl problémy se svým velitelem, byl tam sotva rok. Konkrétně, čeho se ty problémy týkaly, nevím.”

 • Andresova výpověď o odchodu z armády:

Str. 24, výpověď Andres u soudu 1.9. 2016 –přepis z hlavního líčení:

“advokát Foubíka: Já mám v podstatě jenom jednu otázku. Jestli byste mohl soudu říci, za jakých okolností jste opustil armádu?

Obž. Andres: Armádu jsem opustil, protože v Afganistánu jsem měl určitý konflikt se svým velitelem, kdy on po mě vyžadoval věci, které nebyly v souvislosti s výkonem funkce, kterou jsem tam měl. Požádal jsem o repatriaci do vlasti, kdy přiletěl generál, jako vedoucí společného operačního centra a odletěl jsem zpátky do republiky. Potom jsem si dal žádost o odchod do civilu, která mi byla schválena, a v září 2011 jsem odešel do civilu.”

Sice oba shodně uvádějí, že odešel sám dobrovolně kvůli neshodám se svým velitelem (svědkyně to má z doslechu, tedy co tvrdil Andres), ale my máme informaci, že byl vyhozen za vážný „průser“ a proto se advokát Foubíka na tuto otázku přímo Andrese zeptal. Andres zde přímo obviňuje svého velitele, který po něm, podle Andresovy verze chtěl věci, které nesouvisely s výkonem jeho funkce. Což je velice zvláštní. Že by opustil armádu jen kvůli tomu? Mohl přece požádat o přeložení k jiné jednotce nebo velitelovo nepatřičné chování k jeho osobě nahlásit. Proč jednal tak radikálně? Podle jeho verze tedy.

K nám se dostala neověřená informace, že Andres  při vojenské misi v Afghanistánu nosil na své přilbě „hákový kříž“(nacistický symbol). A proto byl vyhozen z armády ČR. (O tom, že Andres někde nosil „hákový kříž“ se zmiňuje svědkyně, přítelkyně Foubíka, ale uvedla, že neví kde, že to má z doslechu) Dále se k nám dostala další neověřená informace, že když se Andres v Afghanistánu dozvěděl, že kvůli nošení  „hákového kříže“ na jeho přílbě bude vyhozen, před svými čtyřmi kamarády (se kterými sloužil na misi v Afghanistánu prohlásil „tak tohle nenechám jen tak, to někdo odskáče.“. A proto jsme navrhli tyto 4 Andresovi spolubojovníky z Armády ČR na výslech policií a i později soudem. Ale ani jeden z nich nebyl účelově vyslechnut, ani policií ani soudem. To je opravdu moc zvláštní a akorát to poukazuje na to, že Andres byl opravdu z armády ČR vyhozen za vážný „průser“ a ne, jak tvrdí sám Andres, že odešel dobrovolně kvůli veliteli, který po něm chtěl nepatříčné věci.  Mně říkal, že odešel sám ze své vůle dobrovolně, ale o žádném veliteli mi nic neříkal. Což je také hodně zvláštní!

Tedy v tomto případě by se mohlo jednat o další Andresovo křivé tvrzení, ve kterém lže a uvádí účelově jinou skutečnost!

Tito 4 svědkové jsou proto velice důležití, aby  byli vyslechnuti a tuto skutečnost nám objasnili, kde je pravda a z jakého opravdového důvodu odešel Andres z armády! Možná se vraždou mstil společnosti, za nějaké,  z jeho pohledu, křivdy.

Protože, jak sám Andres uvedl, opustil armádu v září 2011. S poškozeným se poprvé viděl začátkem roku 2012 (Andres účelově tvrdí, že to bylo až někdy v září 2012, ale o tom více v bodě 6.Kdy vše začalo a jak dlouho to trvalo.”)

Tedy to bylo v úzké návaznosti s jeho vyhozením z armády ČR, jeho naštváním a prohlášením, že to někdo odskáče a potkáním poškozeného. Kromě toho, že tím získal peníze bez nákladů (o jeho motivu více ve druhé otázce v tomto bodě) se mohl poškozenému  pomstít za vyhození z armády. Těžko říct, co se mu honilo v té době v hlavě!

Tím se dostáváme ke křivému obvinění Andresova  kamaráda, svědka Petra Zahrady, na kterého chtěl hodit svoji vraždu jako na prvního v pořadí. Chtěl to udělat hlavně  proto, že svědek Zahrada  na něho mluvil v loupežném přepadení, při kterém Andres mučil  fyzicky člověka, když byla doma i  těhotná přítelkyně poškozeného.

I přesto, že se mu to nakonec nepovedlo, nadále svědka Petra Z.. označuje Andres za svého komplice, se kterým tuto vraždu Jána plánoval.

 • Dopis Andrese na ÚOOZ o neobjasněné vraždě -  přepis ručně psaného originálu:

“Rád bych Vám oznámil, že mám informace ohledně neobjasněné vraždy. Vím, kde je uloženo tělo oběti a jsem ochoten ho označit. Navštivte mne v nejbližším termínu ve VV Pankrác. V rámci vyšetřování navrhuji vyslechnout i Zdeňka P., nar.......,se kterým jsem se potkal zde na vazbě a svěřil se mi, že k tomuto činu má také informace”.

Zde je dokonce vidět, že se na hození vraždy na Petra  Zahrady domluvil se svým spoluvězněm, který mu přislíbil, že dosvědčí, že se mu Zahrada také svěřil. Policie samozřejmě na jeho dopis reagovala a za pár dní Andrese navštívila ve vazbě na Pankráci.

 • Andresovo oznámení (úřední záznam) hození vraždy na Petra Zahradu.:

Úřední záznam o vytěžení Jakuba Andrese , 15. řijna 2015:

“V rámci operativně pátrací činnosti ÚOOZ V1 v souvislosti s šetřením ve věci údajné vraždy a následného ukrytí mrtvého těla slovenského státního příslušníka, byl  dnešního dne na základě písemného podání, ve kterém sděluje, že zná okolnosti dosud neobjasněné vraždy i místo uložení zavražděného těla, vytěžen ve VV Pankrác Jakub Andres.

Jmenovaný uvedl, že se rozhodl pro nový život, kdy za vším co v minulosti provedl  udělá tzv. tlustou čáru a po odpykání uloženého trestu se začne věnovat své družce, rodičům a řádnému životu. Uvedl, že někdy v létě 2013 se na něho obrátil kamarád Petr Zahrada s tím, že má problém, že někdy na podzim roku 2012 se dopustil vraždy, kdy následně mrtvolu ukryl ve vojenském prostoru v Ralsko a nyní potřebuje tělo vykopat z určitých důvodů.

K důvodům uvedl, že stejně jako u jmenovaného, tak dříve Petr Z.  oslovil jiného člověka, aby vykopal toto tělo a přemístil ho neznámo kam. Tento neznámý člověk však tuto službu nevykonal a proto má Petr Z.. strach z prozrazení místa uložení těla. Po Jakubu Andresovi tehdy přímo chtěl, aby tělo vykopal a uložil ho na neznámé místo s tím, že mu zaplatí 50 000,- Kč. Jakub Andres mu službu přislíbil s podmínkou, že chce od Petra Z.., aby mu ukázal přesné místo uložení mrtvoly. To se stalo, kdy  Petr Z.. ho zavezl firemním vozidlem Škoda Superb do bývalého vojenského prostoru Ralsko, kde v prostoru bývalé tankové střelnice mu údajně ukázal remízek v blízkosti mysliveckého posedu a v tomto remízku přesné umístění hrobu oběti. K tomuto Andres upřesnil, že remízek byl vzdálený  cca 20m od mysliveckého posedu a tento posed cca 20m od křoví kde zaparkovali vůz se kterým přijeli. K samotnému hrobu Andres uvedl, že mu Petr Z. sdělil pouze to, že tělo se dá vykopat i vojenskou lopatkou. K bližším  údajům o zavražděném jmenovaný sdělil, že Petr. Z. o tom vůbec nechtěl mluvit, neřekl mu o koho se jedná, řekl pouze, že vraždu vykonal sám a to tak, že k předem připravenému hrobu, přivezl firemním Superbem a dále přivedl pěšky na místo dotyčného, kterému nejdříve vyčetl, že naštval špatné lidi, poté ho uškrtil, vhodil do hrobu a střelil neznámou zbraní. Andres dále doplnil, že Petr Z.. se mu k tomu přiznal, že vraždu vykonal na objednávku.

Po této nabídce Andres postupoval tak, že jeden víkend předstíral svou nedostupnost na telefonu, po víkendu pak Petrovi Z.  sdělil, že tělo vykopal a poté někde ukryl, s tím, aby se Petr Z. nevyptával, jak bylo dříve  domluveno a následně si od Petra Z. nechal  vyplatit 50 000,- Kč.

Andres k celé věci uvedl, že chce policistům ukázat místo zakopání mrtvoly, které už před tím ukázal  Zahradovi a vše co k věci ví, chce uvést potom do protokolu”.

Zde je názorně vidět, jak umí být Andres přesvědčivý ve svém lhaní, přesně jak  vypovídala svědkyně, Foubíkova  družka. Do své role obsadil Zahradu. Jinak jeho vymyšlený příběh o nájemné vraždě nechal stejný! Tedy stačilo změnit hlavního aktéra vraždy a bylo hotovo! Stejně jako v našem případě stačilo  pro něho změnit Foubíkovi ukrytí v Thajsku za vraždu! Ve své podstatě vše  ostatní zůstává stejné.Poškozený  z Bratislavy utíkal, protože po něm šla policie a „zlí“ lidé.  Stačilo si k tomu vymyslet objednavatele ze Slovenska, bezdomovce  a pár dalších detailů, aby mu Foubík příběh zbaštil  a bylo hotovo!

Zde je jasně vidět jeho zákeřnost, při které se neštítí vůbec ničeho! To, že nevinný člověk dostane kvůli jeho lži dlouhé roky ve vězení, mu je úplně jedno.

 

O tom, jaký je Andres pohádkář, vypovídá i svědek Kamil

 •  výpověď Kamila Boreckého o Andresovi:

str. 2 výpověď Borecký u soudu nahrávka:

“Sv. Borecký. : Tak on vyprávěl tak jako různé ty, říkal, že se živí, tuším, že dělá převoz nějak osob, jako ve smyslu nějakého limuzín servisu nebo tak. Že vozí nějaké, řekněme, prominentní, prostě zákazníky. Popisoval, popisoval, že působil v armádě, že byl v Afganistánu snad a pak tam byla spousta takových věcí. Já upřímně jsem pana Andrese bral jako s rezervou. My jsme mu přezdívali i Andersen, protože to byly kolikrát takové historky spíš jako, kterým jsme se smáli. Protože pan Andres uměl sehnat vrtulníky třeba do zítřka, padesát vrtulníků a tak, takže, takže jako nevím, čím se živil. Z toho, co říkal, tak se živil tedy tím, že vozí osoby, ale měl asi jako široký záběr všeho možného. No.”

Vrátíme se ještě k loupežnému přepadení, při kterém Andres fyzicky mučil muže, aby získal peníze v době, kdy byla doma i mužova těhotná přítelkyně!

 • Loupežné přepadení nevinných lidí ze strany Andrese a jeho kompliců:

Rozsudek republiky – 4 T 8/2015: ( výtažek z rozsudku)

 1. “Hlavním organizátorem byl Andres. Celkem v této kauze figuruje 5 lidí (včetně Andrese), které všechny Andres řídil a dával jim rozkazy, což shodně vypověděli všichni zúčastnění. Všichni se vydávali za za policisty z ÚOOZ.
 2. Andresovi komplicové uvedli, že Andresovi dlužili peníze a proto, aby mu  část z peněz vrátili, souhlasili, pod nátlakem, že se loupežného přepadení zúčastní. Jeden z nich chtěl před akcí vycouvat a Andrese dokonce prosil, ale Andres mu to nedovolil. Uvedli, že s nimi Andres manipuloval. Andres svým komplicům vyhrožoval fyzickou likvidací, pokud o tom někdy budou  na policii mluvit, proto někteří v přípravném řízení s policií nespolupracovali, protože se Andrese báli, aby jim něco neudělal.
 3. Andres jednomu ze svých kompliců a zároveň svědkovi v našem případě, Radek Kalina., který jako první začal s policií spolupracovat, na vazbě přes vězně vzkázal, že ho za jeho výpověď v přípravném řízení nechá stáhnout z kůže!
 4. Andres, jako jediný ze všech, vyndaval peníze z trezoru, kvůli kterému celou tuto akci zorganizoval. Nikdo jiný tuto částku neviděl. Z výpovědí všech zúčastněných jasně vyplývá, že Andres podstatnou část peněz svým komplicům nepřiznal a zanechal si ji pro sebe. Celková odcizená částka byla komplicům ukázána až na místě jejich srazu, takže Andres byl jediný z nich, kdo měl nad penězi neustálý dohled. Andres uvádí, že v trezoru bylo 160 tisíc, ale poškozený od samého začátku uváděl že v trezoru bylo minimálně 500 tisíc Kč!
 5. Andres na poškozeném užil násilí a výhrůžky fyzickou likvidací, aby získal finanční obnos z trezoru. Družka poškozeného uvedla, že na poškozeném bylo užito násilí a že se k němu chovali velmi hrubě a i mu nadávali. Poškozený uvedl, že mu bylo řečeno, že když peníze nedá,  rozporcují  ho   a rozházejí po lese. Poškozený byl svázán a byly mu dány zatmavené lyžařské brýle. V době přepadení byla doma i družka poškozeného, která byla těhotná. Podle spolupracujícího Radka K., Andres o jejím těhotenství moc dobře věděl a i přesto chtěl loupež provést.
 6. U těhotné družky poškozeného, kterou také svázali a zavázali jí  oči, byl lékařem 11.10. 2013 ve 2.29 hod zjištěn stav po psychickém traumatu a z důvodů břišních bolestí doporučena návštěva gynekologa. Loupež se stala 10.10. 2013 večer.
 7. Andres u soudu uvedl, že při akci “improvizovali” což Andres přirovnával k výcviku v armádě, kdy všechny úkoly plnil tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu za použití minimální síly a nepřemýšlel nad tím, že páchají nějaký trestný čin.”

Tedy i z této kauzy je evidentní, jaký je Andres nebezpečný člověk. A aby toho nebylo málo, tak všem svým komplicům napovídal, že typ na loupež dostal od táty mého kamaráda Ládi Hubnera . A všichni jeho komplicové té lži uvěřili. Dokonce dva z jeho kompliců (Petr Z.  a Radek  K. ) jsou současně svědci v našem případě, kteří věřili Andresovi lži o nájemné vraždě! Tedy zde je naprosto evidentní paralea těchto dvou případů. Paralea, kdy Andres má svůj vlastní plán, který vzešel z jeho hlavy, podává ostatním, že ho obdržel od někoho dalšího. Ale s tímto dalším člověkem se tito lidé, kterým Andres podává vymyšlený příběh, nesetkají. Tedy všechny informace mají jen od něho! Ale díky jeho dokonalé schopnosti přesvědčovat o své lži, ostatní mu všichni věří! Možná je to jeho tzv. pojistka, aby v případě prozrazení jeho trestné činnosti nebyl za organizátora a dostal menší trest!

Dokonalým příkladem je Foubíkova výpověď, ve které říká, že mu Andres říkal,  že ode mě dostal typ na přepadení větnamského obchodníka s marihuanou. Po Foubíkovi chtěl, aby ho společně okradli a marihuanu mi pak prodali. Že prý je se mnou domluvený!

 • Foubíkova výpověď o nabídce okradení větnamského obchodníka:

Str. 3 , Protokol o výslechu podezřelé osoby, Foubík, výslech ze dne 8.12. 2015 v 14:30 hod:

“.., dále mi nabízel možnost vykradení auta. Osoba BROK mu dohodil nějakého větnamského obchodníka, který měl v kufru auta vozit velké peníze a drogy. Já jsem měl auto vykrást s tím, že drogy by se prodaly BROKOVI”.(poz.  Brok je má přezdívka, kterou mi říkal pouze Andres).

Ale na přímou otázku mého advokáta u soudu odpověděl Andres, že o takové nabídce nic neví. Což je velice zvláštní, když tuto informaci obdržel Foubík právě od Andrese. Foubík v této věci nemá důvod lhát! A tuto informaci řekl již v den zatčení!

 • Andresova odpověď na nabídku okradení větnamského obchodníka:

Str. 26, Výpověď Andrese u soudu – přepis nahrávky:

“01:59:20 - Mgr. Keprle: Potom se zeptám, zmínil jste se někdy panu Foubíkovi o nějaké možnosti přepadnout vietnamského obchodníka?

Obž. Andres: Vietnamského obchodníka? Ne. Alespoň o tom nic nevím.

Z toho je evidentní, že člověk, který lže, už si nepamatuje, co komu nalhal nebo spíš nechce přiznat, že evidentně měl ve zvyku lhát a manipulovat se svými komplici, tvrdit jim smyšlené pozadí jím plánované trestné činnosti. Jiné logické vysvětlení neexistuje. Jinak by řekl přeci to samé, co Foubík!

 

Andres také své kamarády neustále zastrašoval a dokonce jim vyhrožoval i smrtí. 

 •  výpověď Radka K. o Andresově vyhrožování: (poz. Andresův komplic v loupeži a svědek v našem případě)

Str.3, výpověď Radek K..- nahrávka od soudu – přepis:

“Předseda senátu: Vysvětloval Vám někdy pan Andres, proč Vám to říká?

Sv. Radek K. .: Pak, já jsem pak pro pana Andrese pracoval a vždycky, když se něco nepovedlo nebo jsem něco pokazil, tak, ještě takhle, mně pan ještě pan Andres vyprávěl, nebo říkal, že vždycky, když se o tom bude bavit, bude o tom vyprávět jako o „Mekáči“ (pozn. má se namysli vražda poškozeného), abych věděl, o čem mluví, a když jsem se ho zeptal proč, tak mi říkal, že než toho pána odvezli, že ho měli, že se měli zastavovat v Mc Donald´s, a že prostě tomu dali takhle, takovéhle jméno. A vždycky, když jsem něco, když jsem něco prostě podělal nebo, když se něco nepovedlo, tak mi pan Andres vyhrožoval, mně i panu  P. Zahradovi., že dopadneme stejně jako „Mekáč.”

 

 

Str.3, výpověď Radek K..- nahrávka od soudu – přepis:

“Státní zástupce: Měl jste obavu, když Vám říkal o tom, že můžete dopadnout jako ten z toho „Mekáče“?

Sv. Radek K..: Ano, měl, protože po celou dobu, co jsem pro pana Andrese pracoval, tak jsem měl nějaké problémy s drogami já sám, takže jsem spoustu svých povinností prostě zanedbával nebo nedotáhl a takhle, takže bylo mi vyhrožováno několikrát, jakoby z toho důvodu, že jsem ty svoje povinnosti neplnil.

Státné zástupce: Říkal jste, že takhle vyhrožoval i panu Zahradovi??

Sv. Radek K..: Ano.

Státní zástupce: Ten, bavil se s Vámi třeba o tom, že, jestli mu to nahání opravdový strach nebo?

Sv. Radek K: Ano, říkal, že ano. Že neví, co má od pana Andrese čekat. A shodli jsme se na tom, protože já jsem to také nevěděl.”

 

 • P. Zahrada, výpověď o Andresově vyhrožování: (pozn. Andresův komplic v loupeži a člověk na kterého chtěl tuto vraždu hodit jako na prvního)

str. 5, „Úřední záznam“ o podaném vysvětlení dne 25.listopadu v 10 :30 hod. P.Zahrada:

“…že jsem o jeho akci „MEKÁČ“  věděl  z jeho vyprávění, mi v následujícím roce  několikrát při osobních sporech předhodil v tom smyslu, že nemám zapomenout, čeho je schopný a že si mám pamatovat, že mám přítelkyni a rodinu.

Ke konci prvního čtvrtletí 2013 jsem byl svědkem dohadování mezi Jakubem Andresem a Radkem K.. v kanceláři naší společnosti ul. U Družstevního ochozu. Přitom Jakub Andres zastrašoval Radka a možná i mě, protože jsem tam byl přítomen tím,  že uvedl „Nezapomeňte na to, co jsem dokázal a čeho jsem schopný“….měl na mysli souvislost s Ralskem. Potom bez přítomnosti Andrese  jsem se bavil s Radkem K.  a ten mi uvedl, že také ví od Andrese o akci „MEKÁČ”.”

Zde je evidentně vidět, že své kamarády neustále zastrašoval a vyhrožoval jim, že  skončí jako poškozený!

Dokonce, když od Andrese z práce chtěl odejít jeho kamarád, svědek Zahrada, Andres ho nechtěl nechat odejít. Řekl mu, že jestli odejde, tak ho zahrabe jako poškozeného!

 

 • Radek K. výpověď o Andresově držení v práci pod výhrůžkami:

Str. 4 , „Úřední záznam“ o podaném vysvětlení, dne 30.11. 2015 v 12:10 hod, Radka K..:

“Jakub Andres mi potom vyhrožoval ještě několikrát, naposledy v léťě roku 2014, bylo to v době, kdy jsem pro něho už nechtěl dále pracovat. On mi řekl, že mě nemůže pustit, z důvodu co vím, že buď pro něj budu dále pracovat, nebo že mě zahrabe. U toho jednání byl Jáchym H.. Později byl Jáchym H..vypovídat u soudu, kde toto uvedl a je to zapsáno i v rozsudku naší společné věci.”

Zde je názorná ukázka Andresovy manipulace s lidmi pod výhrůžkou smrti!

Foubíkovi také vyhrožoval, když se ho snažil přesvědčit pro svůj zrůdný plán. Sice ne konkrétními výhružkami, ale jen v náznacích.

 

 • Foubík, výpověď o Andresově vyhrožování:

Str 3, „Protokol o výslechu osoby podezřelé“, v Praze dne 8.12. 2015 ve 14:30 hod. Foubík Michal:

“Při tomhle se i několikrát zmínil o tom, že by moje spolupráce byla vhodná, protože bych se měl postarat o rodinu. Dle jeho gestikulace a vyjadřování jsem pochopil, že když nebudu chtít spolupracovat, tak to nebude úplně bezpečné pro moji rodinu, myslím tím ženu, dítě, další dítě, což u p. Andrese mohlo znamenat cokoli. Pan Andres je velmi dominantní osobou se sklony k manipulaci a vzhledem k jeho neustálým telefonátům, zmínkami o spojení s podsvětím a slovním narážkám u mne vzbudil důvodnou obavu o zdraví mé rodiny.”

Ze všech těchto výpovědí je evidentní, že Andres se vyžívá v manipulaci s lidmi pod výhrůžkami smrtí. Asi mu dělá dobře, když se ho lidé bojí! I mně vyhrožoval. Situaci popisuji v kapitole „ Co se skutečně stalo“ a i ve své výpovědi před soudem!

 Na Andrese byl také vypracován psychologický posudek od psychiatra a psychologa.

 

 • Psychologický a psychiatrický posudek na Andrese:

str. 1 , výslech znalce Balíka u soudu – nahrávka přepis:

“Motivační struktuře takového jednání velmi pravděpodobně dominovala potřeba získat majetkový prospěch, pravděpodobně doprovázená vedlejším motivem, potřebou potvrzení a uznání.”

Pokračování:

Další otázka se týkala agresivity, zjistil jsem tendenci k agresivním reakcím, která se bude manifestovat zejména v situaci zátěže, to znamená pod nějakým emočním tlakem a tak. Vzhledem k osobnosti a jejímu dosavadnímu vývoji se prognóza resocializace jeví jako nepříznivá. Intelekt v pásmu vysokého nadprůměru, sociální kompetence na horní hranici pásma průměru, stejně jako schopnost operací s pojmy. Schopnost odlišovat podstatné a nepodstatné nadprůměrná, krátkodobá paměť a dlouhodobá paměť je nadprůměrná. Realitní kontrola spolehlivá a schopnost vnímat adekvátně a hodnotit prožívané události je u posuzovaného úplně zachovaná. Pokud jde o osobnost, tak intelekt jsem popsal, afektivita utlumená s tendencí k labilitě s ovládáním spolehlivé. Schopnost sociálního kontaktu je poruchová ve složce afektivní, to znamená chybí taková ta dominantní rezonance, třeba při rozhovoru, která je projevuje v tom, že emoční souznění, kdy hovoříte a oni se na Vás kouká a občas přikyvuje a klade dotazy atd. Osobnost posuzovaného je nevyrovnaná, bystrá, méně zralá s rysy egocentričnosti, disociality, afektivity, lability, nejistoty…..Je přítomna porucha osobnosti s převládajícími disociálními….Má neuspokojené potřeby porozumění, ocenění a uznání, trvá na svých nárocích a ztroskotává na vlastních předpokladech a adaptaci potřebné k její dosažení. To znamená, že v podstatě usiluje o dosažení toho, co si přeje i za cenu problémů osobních. Jako náhradu za chybějící sebedůvěru hledá až křečovitě divnější uznání a tak.”

 

str. 2 , výslech znalce Balíka. u soudu – nahrávka přepis:

“Pokud jde o obecnou věrohodnost, nezjistil jsem příznaky takové poruchy poznávacích procesů, které by posuzovanému nějak narušovaly schopnost podat přesnou výpověď. Vzhledem ke zjištěné poruše osobnosti je však zvýšená pravděpodobnost záměrného a účelového zkreslování výpovědí, které může mít povahu nejen blokování nepříznivých informací, ale i tvorby konstrukcí. Obecná věrohodnost posuzovaného je podstatně snížená.”

V Adresově případě znalci nemohou lhát a napsat o něm, že je Andres dobrý člověk. Museli  o něm napsat  pravdu, protože, kdyby ho účelově chválili, tak by to podkopalo jejich celkovou důvěryhodnost, když potřebovali udělat na objednávku pro policii špatné lidi ze mě a Maťa! S Andresovou  minulostí a jeho dosavadním životem to prostě ani jinak nešlo. Ostatně Andres proti posudku při hlavním líčení nevyjádřil nesouhlas. Ani jeho advokát k posudku nic nenamítal a ani nepoložil znalcům žádnou otázku.

Můj advokát ještě znalci z psychologie položil doplňující otázku. Znalec se z ní snažil trochu vykroutit, ale v případě Andrese to prostě nešlo a musel odpovědět po pravdě!

 

 • Znalec z odvětví psychologie a jeho odpověď na otázku mého advokáta:

str.3, Výslech znalce Balíka. u soudu – nahrávka přepis:

“Mgr. Keprle: Já bych se zeptal, jak by jste hodnotil jeho schopnost vypovídat pravdivě či lhát? Jestli by jste mohl posoudit u této osoby?

PhDr. Balík K dotazu obhájce Mgr. Keprleho  uvádí:

No já jsem to říkal v té obecné věrohodnosti, tam vzhledem k jeho poruše osobnosti je zvýšená pravděpodobnost podávání zkreslených údajů, tzn. zvýšená pravděpodobnost lhaní. Jedinec, který trpí poruchou osobnosti disociální povahy – ještě to platí i pro jiné poruchy osobnosti, je v podstatě člověk, který, do jehož repertoáru chování zásadním způsobem patří lhavost nebo lhaní z tohoto důvodu snižujeme obecnou věrohodnost.

Mgr. Keprle: Moje otázka směřovala spíše, jak bych to řekl k schopnosti přesvědčit tím lhaním ostatní lidi, protože jsou dobří lháři, špatní lháři?

PhDr. Balík Mám-li se vyjádřit ke schopnosti přesvědčit lhaním ostatní lidi, uvádím, že toto závisí na sociální kompetenci a inteligenci, ta s tím také souvisí.

Mgr. Keprle: A jste schopen se vyslovit v tomto konkrétním případě?

PhDr. Balík : Pan Obž. Andres má vysokou inteligenci jeho schopnost jistě jaksi jeho přesvědčivost bude určitě lepší, má i dobrou sociální kompetenci, bude určitě lepší než pokud by měl tu inteligenci nízkou.”

Zde znalec jasně uvádí, že Andres je dobrý lhář, který umí o jeho lžích přesvědčit ostatní. Tohle mluví za vše!

Ostatně takovým dokreslením Andresovy osobnosti jsou odposlechy z vazební věznice na Pankráci.  S advokátem jsem vybral pár tzv. perliček, které ze sebe vypustil!

 

 • Odposlechy Andrese ve vazební věznici na Pankráci:

Zde Andres plánuje, že by se živil nájemnými vraždami a svému spolvězni vysvětluje, jak by to bylo nejlepší provádět, aby se nic nevyšetřovalo!

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strany listu 1718 – 1719 :

“Neznámý muž: hele budeš si muset založit tu Společnost, o který si mluvil….smích Murder s.r.o. ty vole.

Jakub Andres: protože, hele…to je …já jsem vždycky říkal, že když už jakoby máš někoho zabít, tak ten člověk musí zmizet, protože v tu chvíli po něm nikdo nepátrá, jako….protože když někoho vodpráskneš na ulici jako Mrázka, tak každěj ví, že je to vražda a každej po tom začne pátrat, kdež to kdyby Mrázek zmizel, tak by samozřejmě…..

Neznámý  muž: tak je pohřešovanej

Jakub Andres: tak je pohřešovanej a bude se po něm sice pátrat, ale nebude….bude tam domněnka, že bude mrtvej, ale prostě nebude to vyšetřovat mordparta, jo nebude to vyšetřovat mordparta a pak bude tícho po pěšině, když to …protože, když ho někdo zastřelil ty vole, tak kolem by zas všichni lítali.”

Zde se svým spoluvězněm probírá, že nejtěžší by bylo shánět klienty, pro které by vraždy vykonával! Že by  musel “vychytat” nějaký dobrý system!

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, list číslo 1717:

“Jakub Andres: ono to není nic složitýho, ani jakoby schovávání toho jak je vidět, ale nejhorší jakoby, když nad tím začnem  přemejšlet, shánění těch klientů, jo, vo to jde

Neznámý muž: ona mi řekla, že tohle jsou nejlepší koule na světě, hned po těch mejch ..smích…..Mozartovo koule

Jakub Andres: hm, dobrý jsou

Neznámý muž: výborný

Jakub Andres: rozumíš, to bylo to nejhorší na tom

Neznámý muž: mmm, to by se musel vychytat system vole

Jakub Andres: no jo, ale ten system je právě na tom to nejhorší, jak bys chtěl jako to zařídit, jako když si to vemeš, tak Venca na to má svoje lidi

Neznámý muž : hm

Jakub Andres: no

Neznámý muž:  Rusy, mmm, vem si, jsou fakt výborný

Jakub Andres: hm, tomu taky žádnou z těch vražd taky neprokázali, že jo

Neznámý muž: neprokázali,  no

Jakub Andres:  no, a to na něj měli jako, nabito si myslím, že jako hodně

Neznámý muž: hodně

Jakub Andres: kolikrát, ale žádný tělo se nenašlo no

Neznámý muž: ne

Jakub Andres: hm a v tu chvíli vole, to bylo…tam byla výhoda, že maj prachy, se mohli dohodnout

Neznámý muž: maj prachy, jsou profesionálové

Jakub Andres: hm “

Zde  Andres popisuje bez jakýchkoliv emocí, naprosto v pohodě a se smíchem, jak poškozenému koupil na poslední cestě na smrt jídlo v Mekáči a že i Andres se najedl. Že už byl prý v “pracovním módu” přepnutý a že měl hlad!

 

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strany listu 1732 - 1733:

“Jakub Andres: na tý Boleslavský tak tam myslím, že hned za Prahou je taky Mekáč a tam jsme zastavovali, že jsme se najedli na McDRIVE, že jo

Neznámý muž:hm

Jaku Andres: nakoupili jsme

Neznámý muž: co, co, co

Jakub Andres: nakoupili jsme co, nakoupili jsme, co chtěl a jeli jsme tam

Neznámý muž: nakoupili jste mu Mekáč na poslední cestu

Jakub Andres: nakoupili jsme mekáč... smích... na poslední cestu, a já měl taky hlad, viď, NIO taky, tak jsme se…. (NIO je přezdívka Foubíka)

Neznámý muž: hm, tos ještě mohl jíst před tím jo? Promiň, kdybych jel  někoho popravit, tak si nedám Mekáče na cestu, ty vole …smích

Jakub Andres: víš, to už jedeš v takovým tom, já nevim jak to ….v pracovním módu nebo nevím, jak to nazvat

Neznámý muž: v pracovním módu….smích

Jakub Andres: ale, ale jako fakt

Zde Andres označuje ÚOOZ za” Četnické humoresky”, že hrál svojí roli dobře, když vraždu házel na svědka Petra Z. a hlavně spoléhá na to, že si to Petr. Z. ve vězení “hodí”, že spáchá sebevraždu až za tuto vraždu, křivé obvinění ze strany Andrese bude odsouzen. Uvádím celý rozhovor, který stojí zato si přečíst. Rozhovor, který naprosto zřetelně ukazuje, co je Andres za nebezpečného psychopata, bez svědomí! Andres dokonce uvádí, že ÚOOZ mu sama doplňovala a radila, co má říkat do výpovědi!

odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strany listu 1760-1762:

”NM (neznámý muž): víš jakoby hele upřímně, jako někoho křívě obvinit z vraždy, tak to je masakr

JA (Jakub A.): hele, já to to řeknu takhle

NM: hele já už jsem mnohokrát byl takhle obviněnej někým, ty vole víš co, teď za to sedím ty vole, takže vím přesně, o čem to je

JA:  jenomže ty seš inteligentní, on není, on já myslím, že je tam docela velká šance, že si to hodí

NM: takže spoléháš na to, že když mu dají třeba tu dvacku, tak frajer se zabije sám a máš…

JA: to si myslím, že je jakoby jedna

NM: a máš po problému

JA: tak a druhá věc, že i kdyby to dostal, tak si vem, že já to nebudu muset, nevím těch sedumnáct let dalších řešit a já přece teďkon budu moct jít na tu policii a říct podívejte se, pokud ho pustíte, já z toho mám strašnej strach z toho člověka, vy mě musíte ochránit jo, tak nebudu mít důkaz na to, že frajer se mi bude chtít pomstít, že jo, takže hele, to že byl frajer, přišel pro mě, to pochybuju, protože

8:35:15 – přichází NM 2 na WC, chvíli hovor a pak bez hovoru

8:46:00 přichází NM a hovor dvou NM

8:46:30 hovor NM a JA

NM: hele je dobrý, že seš chytrej a mazanej, že fakt, přesně jak si říkal, ty policajti tě to sežrali i s navijákem, co si o tom myslíš ty

JA: vo tom?

NM: vo těch fízlech

JA: že oni, já si myslím, že kdybych kdyby to bylo tak, že by sem přijeli a já jim hned řek, dobře, tak já vám to řeknu, ale něco za to chci, tak by v tom začli pátrat, ale protože vlastně za to nic nechci, tak oni v tom nemají důvod hledat to….víš. Protože prostě jim to  jenom řek, jenom oznámil, tak jak to má bejt a oni jsou, teď si to vem jednoduše, když dlouho něco děláš, tak seš tím zdegenerovanej a oni jsou zdegenerovaný tím, že svět je černobílej, jsou ty, co neudělali, ale je to tak, jsou ty, co nic neuděli, ti normální občani a ti strašný gaunerové všichni a sen všech policajtů si myslím je donutit nějakýho gaunera, aby vopravdu si myslel nebo jako, aby vopravdu se dostal k tomu jako jo, dělal jsem píčoviny a chci  vám teďko  všechno pomoct a chci vodkrejt něco velkýho jo a teď si vem, že něco takovýho maj jo a teď samozřejmě u mě tam hraje roli to, že  jsem bejvalej voják, takže voni prostě to berou tak, že jejich kolega v uvozovkách se dal na špatnou cestu a teď se chce vrátit zpátky, chce bejt s rodinou, teďkon byli za jeho přítelkyní, od který vědí, že s ním chce bejt a že vlastně, to co on říká je pravda jo a najednou zjišťujou ty vole, ale to je prostě takovej ten sen a jsou tak zaslepení tím, co jsme jim řek já, že nemají jedinej důvod hledat něco vedle jo, nemaj, protože proč, proč, proč by to tak bylo, já jsem jim přece řek, proč se může  povídat takový to jakože jsem v tom měl nějaký prsty, protože jsem si tím honil triko, to jsem jim řek, řek jsem prostě to byly takový ty kecy kolem toho.

NM: ty jsi měl krásný přirovnání  k tomu  vole, jak si říkal, že sis myslel, že to bude kriminálka las Vegas, ale a vono to bylo četnický humoresky.

JA: ale fakt jako, když se , ale  mě přijde, že v těch četnickejch humoreskách je to lepší, než to co udělali tam voni

NM: myslíš jako ti amatéři úplní

JA: hele, ale mně to normálně úplně vyrazilo dech jako fakt, já jsem si říkal, ty vole dyť člověk teď může dělat elpasa a nebo i  ty, když si vezmu ty policajty, co vyšetřovali u nás elpaso jo, mně prostě

NM: ale jako promiň ÚOOZ, odbor V1, prostě odbor toho nejhoršího násilí, vyšetřujou ty vraždy, víš co organizovanej zločin

JA: vyšetřujou takhle, haf haf haf , tak nic, říkám ty píčo, no tak to si děláte prdel, jednadvacátý století ty vole a vyšetřujete takhle nějakou mrtvolu, víš a že ještě ještě tak jako, já  jsem čekal jakoby nějaký nevím nějaký sofistikovaný výslech třeba nebo jako hodně doplňujících otázek jo, nebo prostě takový to jako, že já jsem bral to, že každej policajt ti prostě automaticky nevěří to co mu říkáš a začne  v tom hledat a špekulovat,  ne, proto jsem si dával velkýho majzla na to, co jsem říkal celou dobu, já jsem  vlastně byl potom unavenej psychicky, protože jsem celou dobu hrál tu roli, že jo, ale ale prostě nic takovýho nenastalo, prostě ty benga ti eště lezou do prdele a sami eště doplňujou tu výpověď vole, aby to prostě sedělo v pořádku. Von mi ten brejlatej s tím knírkem říká, musíš to říct ještě takhle , takhle takhle, říkal  mi to, hned tady jak mě spoutali, hned i  vlastně ten den před tím, co jsem sed do auta, tam co jsme přišli, jakmile se to začlo psát , tak mi ten tam říkal a všichni ti policajti jojojo a ty jim něco řekneš a samozřejmě, že to co říkáš zní dobře, ale může tam bejt I něco jinýho, ale oni vlastně se chytnou toho, to co jim řekneš, a oni jo to je pravda, takhle jo takhle jo.”

Zde se znovu chvástá nad tím, jak mu ÚOOZ zobe z ruky a udivuje se a zamýšlí nad tím, kolik asi nevinných lidí bude ve vězení, když je tak jednoduché na někoho něco hodit!

odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strana listu 1777:

”JA: no,no, voni prostě jak “miliusové” tak bych to řekl, protože voni vopravdu jako

NM: takže, jak bys to nazval jinak, zobou ti z ruky?

JA: no, no jo (smích)

NM: Jo? Jo prej (smích)

JA: umíš si představit, jak nějakej šestadvacetiletej za pár dní sedumadvacetiletej debil, mukl, si vodí ty úoozeťáky jak na provázku

NM: ty vole

JA: to je strašný

NM: ty seš vopravdu kmotr Kubo

JA: mě spíš jenom udivuje, že když můžu takovouhle věc udělat já, tak kolik těch lidí v kriminálech je vopravdu nevinně ”

 

Zde je Andres přesvědčený, že soudce mu bude věřit vše, protože to byl právě on, kdo přivedl ÚOOZ na místo kde byla nalezena mrtvola! Že právě ukázání těla mu zajišťuje “důvěryhodnost”. Tedy že Petr Z. nemá žádnou šanci se křivému obvinění ze strany Andrese ubránit! A i to se přesně děje v našem případě, že soudy Andrese chválí, za to že  ukázal  tělo a ještě mu děkují, že vše odhalil.  Označují jeho výpověď za “důvěryhodnou”.

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strana listu 1784:

”JA: no jasně, jakoby kdyby tam začal ten advokát argumentovat nějakejma blbostma, bude něco říkat jo, tak si soudce poklepe na čelo, vy jste se zbláznil, to je to místo, kde to je jo, tam kdyby Andres …nevedl za ručičku, tak to místo v životě nenajdou, že se a všechny věci, které tam třeba neseděly, nám pan Andres velice velice rozumně vysvětlil.”

Zde Andres popisuje, jak hrál dobře svojí roli, že to mělo “hlavu a patu” a že pak ÚOOZ pošle blahopřání, jaký jsou trubky. Tomu se dokonce směje!

 

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strana listu 1792:

”JA: víš co, jako, že jsem jim řek, že nechci, aby o  tom věděla moje rodina, protože z toho mám strach jakoby, tak stejně tak musím říct i tohlencto, proč, protože by se o tom mohla dovědět moje rodina, víš jakoby to mělo hlavu a patu, abych to, co jsem začl hrát od začátku, abysem to dohrál až do konce a pak až ho odsouděj, tak jim pošlu blahopřání na odbor V1, trubky, trubky (smích)

NM:  ty vole nene (smích)

JA: nene

NM: jakože by ses fízlům vysmál?

JA: nono “

Zde Andres říká, že jedině, jak by policie mohla zjistit, že lže je, že by něco “posral”. Ale že mu přijde, že policii je jedno, kde je pravda, hlavně, aby si udělali další čárku! To je naprostá pravda, že policii pravda nezajímá. O tom jsme se s Maťem bohužel přesvědčili na vlastní kůži! Andres dokonce říká, že pokud jde o křivé obvinění na Petra Z. , je “hrozně spokojenej”.

 

odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strana listu 1793:

“JA: jako fakt, jsem teď hrozně spokojenej

NM: takže spadlo to z tebe, teď už víš, že se to směřuje tím správným směrem

JA: tak tak a jediný, jak by to mohlo směřovat jinak, je, kdybych já něco posral, on to…

NM:  tebe nenachytaj na ničem

JA: vůbec,  vůbec a hlavně je tam základní věc, to by nejdřív museli chtít mě na něčem nachytat

NM: oni nechtěli

JA: nechtěli, mně přijde jedna věc, jim je vlastně ta pravda, mi přijde, jim je jedno, jim jde o čárku, že to maj, takhle mi to prostě přijde.”

No a  na závěr to nejlepší, jak se říká! Zde Andres říká s přesvědčením, jak bude probíhal soud! Že svou roli zahrál dokonale,  a že soud všechna případná doplnění, která by  svědčila proti němu, bude zamítat, že ví, jak soudy v ČR fungují! Jak nespravedlivě probíhají soudy v ČR jsme se s Maťem bohužel přesvědčili na vlastní kůži. Soud byl řízen jedním směrem a to proti nám, naše doplnění, dokazování, které by svědčilo proti Andresovi byla soudem zamítnuta. Přesně, jak Andres říkal, jen potom, kdy ho nahrávkami ve věznici nachytali, změnil výpověď ve smyslu verze, kterou původně uváděl Foubíkovi!

 

 odposlechy Korek ve vazební věznici Pankrác, strana listu 1794- 1795:

“JA: ale prostě,  mně nejspíš přijde to, že protože už to mají jasně olinkovaný, tak oni  nebudou ani potřebovat někde pátrat, protože on bude skákat, mlátit a křičet  kolem sebe, sám víš, jak to je, navrhují na doplnění, zamítá se, státní zástupce zamítá se, soudce zamítá se, máme to tady jasně, jo a co víc, máme tady mrtvolu, máme tady korunního svědka, máme tady dalšího člověka, který potvrdí, že jste to po něm chěl taky, ste se zbláznil pane Zahrado, ne jo, vy jste úplnej magor, ještě jste se nám k tomu nepřiznal, takže dvacet a ahoj. Takhle  já to normálně vidím, ale kvůli tomu, jak prostě je jo, to prostě to je, když to vezmu v tom svým případu, já se přiznám před soudem vole jo, zaplatím čtvrt miliónu korun škody  vole poškozenejm jo, kaju se, popíšu jakým stylem to proběhlo a oni mi dali nejvíc ze všech, tak no a teď si představ vole, že bych před soudem furt zapíral, tak mi dají desítku ani nemrknu.

NM: no, jsem ti říkal, že je lepší ve tvým případě, když se tam přiznalo tolik lidí, nezapírat, je lepší se příznat

JA: no, jasný, no

NM: není smysl jakoby vůbec

JA: no, ale teď si právě vem, že teďko vlastně to bude něco podobnýho, jenom se tam nebude víc pachatelů, nepřiznají se, jako teda víc lidí a nebude tam stejně vypovídat proti nim a protože koresponduje to tělo s tím, co jsem řek, že já jsem jim ukázal to místo, mám logický vysvětlení, proč vím o tom místě, bylo vidět na tom, že přece jenom logicky, když někoho zabiju a někde ho zakopu, tak si asi budu to místo úplně přesně pamatovat a teď tam bylo jasně poznat, že já jsem si to místo přesně nepamatoval jo, což je přece taky doložený jo, protože jaktože si to nepamatujete a já říkám heleďte se chlapi, já jsem tady byl před dvaapůl roku a byl jsem tady ve smyslu, že jsme sem přijeli, Zahrada mi jakoby vzal za ruku,…..řekl mi hele je to tady, tadyhle v tom, pamatuješ si to, já říkám jo a šli jsme pryč, protože jsme byli domluvení, že to uděláme za čtrnáct dnů, za tři tejdny jo, takže je logický, že bysem si to pamatoval, a oni no to je pravda, proto si to nepamatuju teď po dvou a půl letech, kdybych a je to  kvůli tomu, že nevím, jestli se mi to vytěsnilo z hlavy, prostě já nevím jestli to bylo v noci, no ale vždyť přeci je jasný, že ten, kdo někoho někam zakope, ten přesně ví, kde ho zakopal a teďkon, když už jsem tam šel podruhý, nemohl jsem ani najít ten prostor, teprve pak jsem ho našel a pak jsem, nejdřív jsem ukázal na špatný místo  a teprve potom to bylo asi jenom o patnáct metrů blíž jo, tak je jasný, že jsem si to místo nemohl pamatovat proč, no protože jsem tam byl jenom chvíli, jo a tím prostě je to daný, je to vyřešený a hotovo jo a teďkon zas bude jakoby znova to samý, on se k tomu nepřizná, on se k tomu nepřizná a bude tvrdit buhví co, to je to samý to co já jsem byl předtím na policajtech, nikdy….nedělal jo, ať mi to dokážou, já bych ani nevylez se sedmičkou, ale s desítkou, no a u něho to bude stejný, von nedostane třeba čtrnáct, ale dostane vosumnáct, protože prostě takhle to chodí. A tak to je. Když si to vemeš, oni věděli vode mě před soudem, kde jsou kamery a zajímalo je to? Protože z těch kamer by to bylo vidět, že ….”

O tom, jaký je Andres mafián se zmiňuje i Foubík. Andres se totiž pořád vytahoval koho všeho zná za mafiány a tím dával najevo, jak je nebezpečný!

 

 • Foubík , výpověď o tom, jak se mu Andres chlubil jaký je mafián:

Str.2, výpověď Michal Foubík u soudu I. Stupně 1.9. 2018 – přepis nahrávky:

“…pan Andres se vždy choval jako Don, kdy jsme mu s panem Zahradou, a i kamarádi ho takto přezdívali Don, a to podle filmu Don Corleone, protože stejným způsobem se snažil zavazovat si lidi, a aby mu byli vděční a nějakým způsobem je potom využívat ve svůj prospěch, tak jsem neměl jistotu, co, co vlastně může hrozit mé rodině, protože kdykoliv jsme se vlastně spolu viděli, tak neopomenul zmínit to, že zná právě podsvětí, že zná dejme tomu Albánské mafiány, a nebo že tu půjčuje peníze, a potom si pro ně jde atd.”

Zajímavé je, že mě Andres nikdy nevyprávěl jaké zná mafiány. Tím se mi vůbec nevytahoval. Mě se zase vytahoval svými kontakty z armády, které nasbíral v Afghanistánu a tím, že má rodinu na policejním prezídiu

 

 • Mé vyjádření u soudu k Andresovi čím vším se mi vytahoval – moje skutečná výpověď:

KS Praha, přepis nahrávky, 19.9. 2016, vyjádření Petr Brůček ke konfrontaci Foubík VS Andres:

„Obž. Brůček: Já bych chtěl jenom říct, že to na mě nemachroval pan Andres, že má kamarády mafiány, ale že má kamarády po celém světě, které zná z armády. Že dokáže zařídit úplně všechno, přesně jak říkal pan Borecký, vrtulníky do druhýho dne a takle podobně. Taky machroval, že má rodinu na prezídiu policejním, to je asi tak všechno.

Předseda senátu : Pardon, že má…?

Obž. Brůček: Rodinu na policejním prezídiu, machroval, takhle. Jenom bych chtěl říct, že vlastě to bylo u něho normálmní, jakoby, že takhle se vytahoval pořád.“

 

Tedy mě říkal úplně něco jiného nežli Foubíkovi, což poukazuje na jeho zjevné lži. Soud si toho samozřejmě všiml a účelově to přepsal ve svém protokolu z hlavního líčení, že jsem řekl, že mě se také chlubil, že zná mafiány! Tedy nejenomže to soud upravil tak, že potvrzuji to samé co říkal Foubík, ale tím hlavně vytvořil prostor pro možnou myšlenku dalším soudům, kteří si protokol budou číst a přemýšlet nad případem, jak to skutečně bylo, že díky tomu, že se mi chlubi, že  zná mafiány (jak upravil soud) jsem ho tedy logicky mohl oslovit i s vraždou a nejenom s ukrytím v Thajsku, jak ve své výpovědi uvádím. Co udělá jedna věta, je až neuvěřitelné.

 

 • Soudem upravené moje vyjádření:

Protokol o hlavním líčení KS v Praze 19.září 2016  str.5 zcela zkresleně uvádí:

Cituji: Obžal. Brůček uvádí: Jen bych chtěl dodat, že pan Andres machroval nejenomže má kamarády mafiány, ale že má kamarády po celém světě, které zná z armády, že dokáže zařídit úplně včechno. Přesně, jak říká pan Borecký – vrtulníky do druhého dne a pod. Taky machroval, že má rodinu na policejním prezídiu. Bylo normální, že se takhle pořád vytahoval.

Soud je opravdu válka „slovíčkaření“ a proto by měly být protokoly doslovné a ne účelově přepsané soudy. Je to hanba a facka spravedlnosti! Pár dalších úprav uvádím v kapitole (Upravené výpovědi a ukázka, jak fungují soudy v ČR na webu).

Shrnutí: takže na naši otázku „Co je Andres za člověka?“ jsme dostali odpověď, že je to psychopat, typickým projevem je u něho lhaní, od kterého nikdo neví, co má člověk čekat. Že lže, manipuluje s lidmi, že se neštítí křivě obvinit svého kamaráda z vraždy a hodit ji na něj, že lidi zastrašuje a vyhrožuje jim atd. Tedy , že to vůbec není dobrý člověk, že je schopen všeho! A že je naprosto nedůvěryhodná osoba.

Teď přejděme k naší druhé otázce:

 

Jaký měl Andres motiv nás všechny podvést?

Jeho motiv je naprosto evidentní a jsou jím peníze.  Přesněji peníze bez nákladů. Nepochybně, pokud by Jánovi skutečně zařizoval cestu a nový život v Thajsku pod falešnou identitou, stálo by ho to spoustu nákladů a zařizování! V nákladech by byla letenka, falešná identita (PAS) a další náklady lidem v Thajsku, kteří by vše pro poškozeného zařizovali. Byla by tam započítaná práce za sehnání ubytování a nové práce pro Jána, tedy zázemí, které  požadoval! Kdoví, jestli by to vůbec Andres uměl zařídit a pokud ne, nedostal by nic.

Jáno  za nový život zaplatil 20 tisíc eur. V té době (2012) byl kurz 25 Kč za 1  euro, tedy Andresovi v přepočtu zaplatil 500 tisíc Kč. Vůbec nemám představu, kolik z této částky by Andres musel zaplatit za všechno, co poškozený  požadoval. Ale pokud budeme vycházet z informací, které mi poskytl Andres, tak jen náklady by byly 200 tisíc. V této částce by byla letenka (50 tisíc), nový pas v Thajsku (100 tisíc) a náklady lidem, kteří by si Jána  vyzvedli na mezinárodním letišti v Thajsku a letěli s ním do Jižního Thajska (50 tisíc). K tomu je potřeba započítat zázemí, tedy práci a ubytování pro něj, za co by Andres musel také zaplatit, musel by zaplatit za čas, který jeho lidi vytvořením zázemí a vším okolo strávili. V tomto případě mohu tuto částku pouze odhadnout, ale mohla by být  okolo 150 tisíc korun. Takže by Andresovi zůstalo jen 150 tisíc. Což pro něho bylo málo. A tak uskutečnil svůj zrůdný plán.

Takhle totiž jeho náklady byly podstatně nižší a činily 150 tisíc Kč. Tedy 100 tisíc Foubíkovi a 50 tisíc Zahradovi. (Andres Zahradu i přesto, že se mu nepovedlo vraždu na něho hodit, ho nadále označuje jako svého komplice, který s ním vraždu plánoval. Zahrada  to popírá, ale přiznává, že dostal od Andrese 40 tisíc(nikoli 50 tisíc, jak tvrdí Andres) za mlčení. Foubík  vypověděl, že s vraždou  Zahrada  nic společného neměl. 

Tedy Andresovi zůstalo minimálně 350 tisíc. Což je o 200 tisíc víc, než kdyby skutečně zařizoval poškozenému nový život v Thajsku!

 

 • Foubíkova výpověď o tom, kolik dostal peněz:

Str.7, Protokol o výslechu obviněného, Michal Foubík, výslech dne 9.12. 2015 ve 14:12 hod.:

“Částky Andes neuváděl žádné, mě jenom řekl, že já z toho budu mít zhruba 100 000,-  Kč.”

 

 • Výpověď Petra Zahrady kolik dostal peněz:

Str. 5 „Úřední záznam“ P. Zahrada., výslech dne 22. listopadu 2015 v 10:30 hod:

“Pří rozchodu po schůzce mi Andres dal svazek bankovek v nominální hodnotách asi 2000,-Kč, v celkové hodnotě 40 000,- Kč s tím, že nemusím vybírat na vánoční dárky z firemního účtu. Řekl mi, že se nemusím ptát, kde ty peníze vzal a že tuším, že za co to je. Pochopil jsem, že je to proto, abych mlčel a dál nikomu nevyprávěl to, co mi říkal o Ralsku Andres. Ze strachu jsem bankovky přijal a až do dnes o tom nikomu o tom neřekl.”

Jelikož Andres  věděl, že já i Maťo vypovíme, že Jáno  za nový život v Thajsku zaplatil Andresovi 20 tisíc euro (tedy 500 tisíc korun v době 2012), tak nemohl uvést kolik  peněz jsem z té údajné podle Andrese vraždy měl já. Musel mluvit jen neurčitě, že neví, že se pouze jen domnívá kolik jsem z toho mohl mít, podle toho, jak mě údajně zná! Tím se mě i zároveň snažil co nejvíc poškodit!

 

 • Andresova výpověď o tom, kolik jsem z toho měl já peněz:

Str 18, „Protokol o výslechu obviněného“, Jakub Andres 9.12 2015 v 8:55 hodin:

“Otázka vyšetřovatele: Víte o tom, jak byl za tuto akci odměněn Petr Brůček od zadavatele vraždy?

Odpověď: Mě řekl jenom, že od nich dostal nějakou odměnu. Výši mi neřekl, ale z toho, jak ho znám si myslím, že pod 10 tisíc euro to nešlo. Stoprocentně z toho měl stejný peníze jako já, možná  i víc.”

Andresův motiv „peněz bez nákladů“(tedy přesněji s menšími náklady) dokresluje můj advokát ve své závěrečné řečí před soudem I. stupně. Tučně zvýrazněné věty jsou věty, které Soud I. stupně  účelově do protokolu vůbec nenapsal! Tedy tyto věty účelově  skryl, jako by vůbec nebyly mým advokátem řečeny. Tohle je už opravdu  vrchol všeho. Pár takto skrytých a  dokonce opačných významů  protokolace od soudu v naprostém rozporu s tím, co bylo  skutečně řečeno je uvedeno v kapitole „Upravené výpovědi a ukázka, jak pracují soudy v ČR“. V mém deníku 3 na webu.

 

 • Závěrečná řeč mého advokáta –  Andresova motivace

Str. 2 pokračování 3, Závěrečná řeč Mgr. Keprle – nahrávka u soudu:

“Pokud jde o tu konkrétní motivaci, proč v tomto konkrétním případě od začátku označoval obžalovaného Brůčka za prostředníka nájemné vraždy, když pověření se ve skutečnosti týkalo pouze ukrytí poškozeného v cizině, o tom, proč to bylo v tomto případě, lze pouze spekulovat. S jistotou by na to mohl odpovědět pouze obžalovaný Andres sám. Já mohu na základě znalosti spisu hledat určitá možná vysvětlení, která se nabízí. A tak jako pan státní zástupce hledal určitá vysvětlení, pokusím se o to. Důvodů, proč namísto samotného ukrytí v cizině, byl poškozený  usmrcen způsobem, který zde byl popsán, může být více. Může to být skutečnost, že od samého začátku Jakub Andres neuměl zařídit ve skutečnosti ukrytí člověka v zahraničí tím způsobem, které bylo požadováno, a přesto chtěl získat uvedenou odměnu. Může to být i skutečnost, že chtěl vypadat jako člověk, který to umí zařídit, ačkoli to neuměl. Mohl prostě jenom chtít si ty peníze vydělat jednodušeji, ušetřit náklady.

A pokud jde o důvod, proč právě obžalovaného Brůčka označil za prostředníka a Slováky za iniciátory, tak tam se mi jeví pravděpodobné právě to, že jde o logickou kombinaci skutečnosti a lži. Je pravděpodobné, že i před komplici – před panem Foubíkem, panem Zahradou, bylo mnohem snadnější a pro Andrese výhodnější tvářit se, že se jedná v podstatě o nájemnou vraždu, kdy o smrti oběti již předem rozhodl někdo jiný, než-li že bude zabit člověk pro to, aby se mohli zmocnit peněz určených původně ke zcela jinému účelu. Nevím, jak by na toto reagoval pan Foubík. Jak jsem ho zde viděl, asi, asi by s tím měl ještě mnohem větší problém, než měl ty velké problémy, které zde popisoval.”

Ta poslední věta je moc důležitá a přímo vnáší světlo do toho, proč Andes  Foubíkovi  od samotného začátku lhal, že se jedná o nájemnou vraždu a skryl před ním pravdu, že Jáno  si zaplatil u něho nový život v Thajsku pod falešnou identitou a Andres se ho chystá podvést.  Foubík ve svých výpovědích totiž vypověděl, že ho Andres neustále přemlouval, aby s ním do toho šel a Foubík stale nechtěl. Uvedl, že to trvalo ¾ roku! Více o tom v bodě  6.”Kdy vše začalo a jako dlouho to trvalo” .

Toto si soud moc dobře uvědomoval a proto tuto důležitou větu do protokolu nenapsal. Aby tuto větu, motiv Andresovy lži pro Foubíka, neviděly další vyšší soudy a nemohly se nad tím zamyslet.

Ostatně o tom, že Andres měl stále finanční problémy a pořád sháněl peníze vypovídal u výslechu Foubík.

 

 • Foubík o Andresově finanční situaci:

Str. 5, protokol o pokračování ve výslechu obviněného, výslech dne 10.2.2016 v 12:45 hod:

„Stalo se to v prosinci 2010 s tím, že počátky této akce sahají minimálně do poloviny téhož roku s tím, že pan Andres byl v té době ve finanční krizi a nedokázal hospodařit se svými financemi. Velmi často za mnou jezdil přímo domů na mé trvalé bydliště, kde jsem v té době přebýval, a velmi často jsme si psali SMS, volali s tím, že jsme neustále řešili jeho osobní, rodinné i finanční problémy a stěžoval si, že neví, jak zaplatit své dluhy, půjčky, živit atd. Já jsem mu během roku 2010 postupně napůjčoval 20 000,-Kč s tím, že tuto bylo, že přijel, neměl na benzín zpátky, potřeboval zaplatit nájem či půjčku na sedačku a další věci. Zhruba od podzimu téhož roku začal vymýšlet, jak přijít k penězům, takže neustále plánoval, že by si přivydělal, neustále vymýšlel, že bychom si založili firmu s tím, že potřebuje peníze. Zhruba od října 2010 přišel s tím, že by nejspíš věděl o rychlých penězích a že je opravdu v průšvihu, že už to nestíhá a začal mě bombardovat doslova bombardovat SMS, zprávama  ICQ a velmi často návštěvami i v nočních hodinách.“

Zde Foubík popisuje situaci z prosince 2010, tedy už skoro 2011, jak ho Andres věčně navštěvoval a chtěl po něm, aby spolu vyloupili benzínku kvůli tomu, že věčně neměl peníze! Foubík mu také stále půjčoval. Benzínku spolu vyloupili, ale získali jen 12 tisíc. Foubík dále vypovídá:

Str. 7, protokol o pokračování ve výslechu obviněného, výslech dne 10. 2. 2016 v 12:45 hod:

„Ot: Proč jste se s panem Andresem stýkal dál i po této loupeži?

Odp: Protože jsem debil, za další mi slíbil, že mi dlužné peníze, těch 20 000,-, které si napůjčoval, vrátí a za další jsme spolu provozovali air soft. Tudíž se mu nedalo úplně vyhnout.“

Foubík vypovídá, že s Andresem se vídal dál, protože mu slíbil, že mu vrátí těch půjčených 20 tisíc. Foubík se vídal s Andresem až do vraždy, tedy do října  2012. Tedy Andresovy finanční problémy stále trvaly. I já jsem několikrát Andresovi půjčil na nájem a na život. Věčně peníze neměl a to ho štvalo. Do teď mi dluží 35 tisíc, naposledy jsem mu půjčil v polovině roku 2013,  a to 10 tisíc na nájem. Takže finanční problémy ho provázely celý život. A tady v našem případě dostal možnost si „nahrabat“ jak se, říká a tak nás všechny podvedl.

 

K této Andresově evidentní motivaci získání peněz za podstatně nižší náklady než kdyby skutečně zařizoval cestu do Thajska a nový život, tam se vyjádřil až dovolací soud takto:

 

 • Rozsudek odvolacího soudu:

Str. 18 – 19 , Rozsudek 7TO 119/2016 :

“K jinému možnému motivu jednání obžalovaného Jakuba Andrese, který byl zcela jistě zištný, se již vyjadřoval odvolací soud výše. I když by obžalovaný Jakub Andres změnou zadání nepochybně získal vice finančních prostředků, neboť vycestování by bylo spojeno s daleko vyššími náklady než usmrcení, je krajně nepravděpodobné a  v rozporu s danou situací, aby si takto svévolně upravil údajnou žádost o zařízení vycestování poškozeného do zahraničí.”

Jak jsme v tomto bodě zjistili, tak je Andres ulhaný, zákeřný, nevypočítatelný psychopat, věčně bez peněz, který se neštítí hodit vraždu na nevinného člověka, tak jak si soud může vůbec dovolit do svého rozsudku napsat, že cituji: “je krajně nepravděpodobné a v rozporu s danou situací, aby si takto svévolně upravil údajnou žádost o zařízení vycestování poškozeného do zahraničí.” Odvolací soud účelově přehlíží zjevný Andresův motiv a jeho osobnost.

 

Shrnutí: Takže na otázku „Jaký měl Andres motiv nás všechny podvést?“ Jsme dostali odpověď, že to bylo kvůli penězům bez nákladů tedy přesněji s nižšími náklady! V kombinaci s tím, co je Andres za ulhaného, bezcitného, manipulativního atd. člověka je tento motiv v jeho případě naprosto zřejmý! Tento motiv je doprovázen jeho potřebou vnějšího uznání a respektu od okolí, od lidí, se kterými byl v kontaktu a tímto činem jim mohl i vyhrožovat a držet ve strachu!

Stanovisko soudů: I  přes to všechno, co jsme zde rozebrali, soudy vidí jen to, co vidět chtějí,  účelově věří Andresovi každé jeho slovo! A jeho výpověď označují za “důvěryhodnou” a především “logickou”!

<
>